Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Mūsu domāšanas sekas

Bulgāru domātājs un rakstnieks Nikola Sibajevs savos darbos apskata dažas tendences, ko varam jau novērot mūsdienu cilvēku domāšanā un kas ietekmē arī visas pasaules attīstību.  Pēc 2012. gada cilvēki izmantos senatnes informāciju, un to saņems it kā ne no kurienes, jo nebūs nepieciešamība jaunas informācijas saņemšanai, tā kā viss nepieciešamais jau ir uz Zemes lauka. Bērni dzims jau ar iespēju izprast informāciju. Vecāki viņiem iemācīs vārdu jēgu, apmācīs runāt un rakstīt. Ar to pietiks, lai bērns varētu attīstīties pats. Viņa doma virzīsies pa līniju, ko dos matrica, ar kuru bērns piedzimis.

Garīgā laukā baznīca balstās uz ticības mācību, bet tas nav jūtas, bet sākusm panākumiem, kur savienojas izpratne un vēlmes. Nav un nevar būt atbrīvošana no personīgās atbildības un visas  tiesības un pienākumi tiek deleģēti Dievam!

Cilvēku pasaule jau senāk tika aizvērta un, izolēta neatkarīgi no tā, kas ar ko ir saistīts un kontaktējas. Тie, kas pārvalda pasauli, izmanto lauku, bet nevar to izmainīt. Zemes laukā ir  noteikta enerģētiskā struktūra, ko saucam par sociālo enerģētisko lauku,kas uzbūvēts  no informācijas un sociālām saistību apziņas līmenī, kam raksturīga liela agresija un konkrētība. Šī struktūra ir pašorganziējošs dzīvs organisms, kas piesaista arvien vairāk un vairāk apziņas. Mūsdienās šī struktūra ir spēcīga, kas noved pie pašas planētas enerģētiska disbalansa. Kā cilvēku ķermenis, tā arī planēta līdzīgā enerģētiskā disbalansā, izmaina sava stāvokļa rādītājus. Kāds ir dotās reakcijas mehānisms?
Planēta reaģē vienīgi un tikai caur savu fizisko kodolu. Kodols tiek aktivizēts, un rezultātā zemes slāņi pārvietojas, vulkānu izvirdums, cunami, ledāju kušana un citas parādības. Mērķis ir tajā, lai ar šo matēriju pārvietošanās palīdzību sasistu šo enerģētisko kodolu zemes laukā un atjaunotu atjaunotu kopīgo enerģētisko līdzsvaru.  Bet kodols ir ļoti stabils, un cīņa notiks vēl labu laiku, līdz tam, kamēr planēta atgūs vajadzīgo līdzsvaru.
Visam pamats ir nevis planētas piesārņošana, meža izciršana un tml. ., jā, tam ir nozīme, bet tas nav galvenais. Galvenais faktors ir cilvēka domāšana, vērtību sistēma un tas, kāda šodien ir cilvēku apziņa. Domāšanas unificētie modeļi, skatapunkts,vērtību sistēma, kopējās bailes, apzināts virziens uz informācijas milzīgās plūsmas cilvēku apziņu noved pie tā, ka cilvēkam nav iespēja ātri adaptēties un nenotiek viņa ilgtspējīga identifikācija, kuras iztrūkums traucē radīt stabilu psihi un saglabāt  apziņas kvalitāti. Viss līdz šim uzskaitītais ir pamats izveidot nelīdzsvarotu enerģētiski sociālo kodolu, kam sekas ir šobrīd cilvēka domāšanas modelis nepalīdz, nestrādā paša cilvēka interesēs. Kāpēc tas notiek?

Domāšanas mehānisms kalpo tam, lai cilvēks varētu adaptēties jauniem apstākļiem.  Šobrīd  jauni apstākļi nav. Planēta ir aizslēgta. Informatīvai lauks jau ir pārblīvēts. Tiek izmantota gatava informācija kā veseluma bloks, uzvedības šabloni tiek apgūti caur sociālo esamību sabiedrībā. Sabiedrība motivē cilvēkus pieturēties pei šabloniem, pielietojot noteikumus un sankcijas.  Cilvēka intuitīvā orientācija kā pirmo soli uz domāšanu saistās ar nepatiku pret jaunu pieeju lietām.  Nav nepieciešamība formēt jaunu skatapunktu, jo jaunas situācijas nav.
Viss ir kupolā, kur enerģija plūst caur cilvēka formu un lauks nemainās. Personīgās pasaules laiks iekšā un ārā mūsu pasaulē plūst vienlaicīgi. Vērtības unificētas. Personīgā motivācija ir nekas vairāk kā personīgais komforts. Rūpes par apkārtējiem sākas tikai tad, kad viņi ir daļa no mūsu personīgās pasaules. Tieksme uz kopēju pasauli ir personīgi motivēta  tikai no  šādām pozīcijām. Humānisms, līdzcietība, laipnība ir tikai vārdi, kuri tiek izrunāti tikai no tā skatapunktā, kā priekšstats par vispārcilvēcisko nozīmi un priekšstats par rūpēm un palīdzību, nevis caur sirdi. Cilvēki izmanto, bet nerada. Cilvēki jauc domu ar adaptāciju un jūtām, bet tam vairs nav nozīmes. Cilvēka uzvedība masās veidojas vienīgi kā shēma „provokācija – reakcija”. Un tā katrs izmanto no šīs shēmas savu personīgo reakciju, nerodas nepieciešamība ilgām un mokošām apspriešanām, reakcijas pārdomāšanai, plānošanai un seku paredzēšanai. Bezapziņas darbība un reakcija kļūst dominējošā, cilvēka uzmanība fokusā saīsinājusies līdz šodienas un rītdienas konkrētumam.

Visi metas meklēt informāciju, lai saņemtu sev skaidras atbildes un vairs  neizjustu nemiera un baiļu sajūtu.  Meklē skaidrību nevis sevī, bet sociālā laukā, kā pateikts un, kā, aprakstīts grāmatās un plašsaziņas līdzekļos, ko uztver tikia kā vienīgo pareizo, jo ir maldīgi pārliecināts, ka tas ir viņa viedoklis. Izejot ārpus savām robežām, mēs nonākam pie tā, ka aizmirstam paši sevi un iekrītam informatīvās dinamikas un sociālās manipulācijas enerģētiskā laukā. Tā nonākam pie rezultāta –  nelīdzsvarota enerģētiska lauka kopējā planētas laukā, rezultātā – haosa planēta un neskaidra perspektīva. Viss un visā ir enerģija, bet tā pieprasa līdzsvaru un harmoniju. Kad tas nenotiek, kosmiskie likumi pārklājas kā globāla lēmuma veidā pēc Visuma gribas un vienā naktī, neatkarīgi no mūsu vēlmēm un garastāvokļa!