Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Dzimtas spēks ir dzīvības enerģija

Dzimtas spēks ir dzīvības enerģija

Kāpēc cilvēkus izrauj no dzimtām vietām? Liek viņiem doties tālu prom no mājām? Tā nav tikai nevainīga nodarbe. Tie, kas to dara, ļoti labi zina, ka cilvēks bez saknēm ir ļoti viegli manipulējams, jo viņš zaudē sevi un saikni ar saviem senčiem, iepriekšējām paaudzēm. Viņš vairs neraksta savu dzīves scenāriju, bet viņa vietā to uzraksta un izspēlē citi, kur viņam dzīvē vairs netiek atvēlēta galvenā loma, bet labākajā gadījumā – viņu var pamanīt masu skatos, ko mēs parasti saucam par pūli.

Katrā cilvēkā vienmēr dzīvo viņa Dzimtas, kā arī iepriekšējo paaudžu spēks. Viss, ko varēja sasniegt senči: viņu dzīves pieredze, sasniegumi dažādās jomās, vēlmju, prieka, sapņu, mīlestības, cerību spēks – šīs bagātības tiek nodotas nākošajai paaudzei. Tāpat pēcnācējiem tiek arī viņu sāpes, bailes, vilšanās, vientulības sajūta, naidīgums, zaudējumi, ciešanas. Šī bagātā sajūtu, emociju un pieredzes gamma paliek jaunajā paaudzē kā kā aizvērta informācijas lāde, neatklātas enerģijas veidā, neapzināta zināšanu bagāža.
Līdz noteiktam laikam cilvēks nesaprot, kā visa šī informācija ietekmē ne tikai viņa likteni,bet arī dzīvi kopumā, ko tālāk viņš nodod nākošajās paaudzēm – bērniem, mazbērniem. Šī unikālā dzimtas enerģija ietekmē arī iekšējās ģimenes attiecības.

Kas ir Dzimtas spēks?
Apzinoties šo  informāciju, daudzi uzdod sev  jautājumus:
• Kā jūsos dzīvo šis spēks?
• Cik ir šī spēka un kā noteikt to spēku?
• Kā spēku var izmantot darbībā?
• Kā iemācīties vadīt dzimtas enerģiju?
Informācijai un enerģijai ir divas kopējas īpašības  – tos nevar iznīcināt. Protams, enerģija var pārveidoties dažādās formās, bet informācija pārrakstās uz citiem nesējiem.  Visi dati par iepriekšējo paaudžu dzīves nekur nepazūd. Šī unikālā informācija pārrakstās uz nākošo nesēju – nākošo paaudzi. Izrādīsies, ka milzīgs skaits cilvēku ir piedalījušies, lai mēs nonāktu pasaulē! Тas saucamais Dzimtas informācijas failu arhīvs nes sevī vienkārši neaptveramas zināšanas un spēku.  Tomēr arī tiek nodotas visas negatīvās un pozitīvās programmas, kas, vai nu laika gaitā atslābinās vai pastiprinās.

Vai var teikt, ka mēs piederam Dzimtai?
No enerģētikas viedokļa, jā. Termins Dzimta nozīmē enerģiju, kas kolektīvi uzkrājas vienas asins cilvēkiem neskaitāmā paaudžu ķēdē. Mēs esam visu šo enerģijas plūsmu mantinieki. Potenciāli šis Dzimtas spēks pieder tieši mums. Bet ar noteikumu, ka mēs spēsim to saprast un palaist darbībā. No Dzimtas mantojuma puses tas pieder mums, bet ne mēs tam. Katrs no mums ir savas Dzimtas pārstāvis un  mantinieks uz planētas Zeme.

Kā pastiprināt savas Dzimtas pozitīvās puses?
Jautājumi par Dzimtas Spēku un tā iespējām  ir ļoti daudz.
• Kā transformējās Dzimtas negatīvās puses un  kā padarīt dzīvi harmoniskāku?
• Kā atjaunot un izveidot labas attiecības  ar saviem radiniekiem (dzīviem un mirušiem)?
• Kā nodot Dzimtas labākās puses nākošajām paaudzēm?

«Zeme ir bērnu planēta!»

Bērni ir mūsu nākotnes cerība. Atkarībā no tā, kādi tie kļūs, kad izaugs, pasaule mainīsies uz labo vai slikto pusi. Visi pieaugušie to zina. Bet diemžēl, viņi rūpējas par bērniem tādā veidā, ka visas viņu problēmas, rūpes, nerealizētie sapņi, tiek uzliktas uz mazuļu pleciem, kā smaga krava. Un aplis noslēdzas. Jaunās paaudzes, kas piedzims pēc tam, nevar pāriet kvalitatīvi jaunā līmenī, paaugstināt savu labklājības, harmonijas un veselības potenciālu.

Kāpēc tas notiek?

Zemapziņā mēs skatāmies uz bērniem kā  uz tīru lapu, uz kuru pieaugušais var uzzīmēt sevi, ko viņš uzskata par vajadzīgu. No esošām novecojušām vērtībām, izdzīvojušiem šabloniem, mēs viņiem traucējam, nosaucot jau eksistējošos noteikumus, neļaujot radīt jaunus.  Mēs it kā visi zinām, ka mūsu bērni, ir piedzimuši unikāli, ka viņos ir milzīgas iespējas, kas mums vienkārši jāpalīdz realizēt. Mūsu spēkos izveidot no viņiem pašpietiekamus, garīgi bagātas, veseluma personības, kas spēj atklāt maksimāli savu apslēpto potenciālu.

Vai mēs varam izmainīties?

Mums visiem ir vērts aizdomāties par to, kādā pasaulē mēs gribētu dzīvot. Tas ir – padomāt, ko mēs izmainītu rītdienas pasaulē. Protams, katrs iedomājas veselīgu, aktīvu, jaunu cilvēku fiziskā un garīgā ziņā.  Šī pasaule gaida, viņš gatavs satikt, saprast, atbalstīt un, ja nepieciešams, apkampt …Protams, fantāzijas fantāzijām , bet vai jums tas neko neatgādina? Visas šīs Pieaugušā sapņi atspoguļo, to kādreizējo bērnu pasauli. Nu, kāpēc mēs kādreiz atteicāmies no visām tām vēlmēm, un kļuvām tik pieauguši? Mēs sev zemapziņas līmenī izlēmām, ka šīs fantāzijas dzīvo nereālā pasaulē, bet tikai tajā realitātē, ko izdomājām bērnībā. Mes jau sen izlēmām, ka radīt tādu Pasauli nav iespējams …Stop! Bet kāpēc mēs nolēmām, ka nav iespējams? Droši vien tāpēc, ka mēs secinājām, ka bērni vienalga izaugs. Jā, tā tas ir. Bet ko mēs saprotam ar vārdu «izaugt»? Katrs bērns ir asniņš, kas nes sevī milzīgu pieauguma potenciālu. Pieaugušā galvenais uzdevums pareizi to aplaistīt. Ne pārlaistīt, bet tieši aplaistīt, lai mazulis varētu  attīstīties pēc saviem likumiem, atklājot pasaulei unikālo iespēju potenciālu.

Ko bērni var atnest šajā pasaulē?

Jebkurš bērns pieaugušajam atklāj  neizsmeļamu sajūsmu par dzīvi, atklāj dzīves jēgas sajūtu un pilnību … bezgalīgu uzticēšanos mums.Vienīgais, kas viņiem vajadzīgs no mums -palīdzība, droša aizsardzība, lai neapmaldītos Zemes sociālos džungļos, kā arī sajusties mīlēts. Ja paskatīsimies katru punktu, tad sajūsmas sajūta, dzīves pilnība ir pašā bērnā, pēc būtības tā ir viņa enerģija, ko viņš atnes līdzi pasaulē. Uzticība un Mīlestība ir tās Dāvanas, ar kurām mēs viens ar otru apmaināmies. Viss tas sastāda Dzīvības Enerģiju, kas nes sevī milzīgu veselības  potenciālu, harmoniju un neizmeļamu labklājību. Tā ir Gaisma, ko nākošās paaudzes atnes uz Zemi. Savās ikdienas rūpēs par audzināšanu un veselību mēs sākam aizmirst vissvarīgākos principus:

 • Izveidot uzticamas attiecības ar jauno paaudzi;
 • Uzturēt Dzīvības Enerģijas plūsmu bērnos;
 • Ļaut bērniem piepildīt mūsu pasauli ar Gaismu un  Pilnību.

Dzīvības Enerģijas plūsma spēj radīt brīnumus. Ja gudri uzturēt šo enerģiju bērnos, mēs varēsim uzpildīt tādu plūsmu arī sev.  Mūsu pats galvenais uzdevums ir palīdzēt bērnam, realizēt savu dzīves programmu. Tas ļaus visu to brīnišķo, kas mums ir apkārt, piepildīt ar mīlestību un sajūsmu.  Kā tas varēja notikt, ka mēs aizmirsām visas šīs jūtas un emocijas? Kāpēc mēs aizmigām? Kā pamodināt sevī mūsu Saprāta sapni? Tagad trīs paaudzēs pēc kārtas dzimst Indigo bērni, kas mums neļaus dzīvot, kā agrāk. Tagad mēs mācīsimies nevis no bērniem, bet caur bērniem. Mācīties sajust neizsakāmo spēku un neaizmirstamo Dzīves Pūsmu, kas slēpjas mūsu pašu dzīlēs!

Noosfēra ekoloģiskā izglītībā

Noosfēra ekoloģiskā izglītībā

Mūsdienās uz sabiedrības dzīves jomām arvien lielāku ietekmi atstāj ekonomiskie, sociālie un ekololoģiskie krīzes aspekti. Cilvēce sāk saprast savas kļūdas tikumības kritērijos attiecībā pret apkārtējo pasauli. To pierāda arī milzīgās dabas katastrofas, kas jau pašlaik norsinās gandrīz visās pasaules malās. Cilvēce cerības uz krīzes pārvarēšanu izglītībā redz civilizācijas attīstības paradigmas maiņā, kur sabiedrība un daba attīstīsies savstarpēji saistīti uz koevolūcijas principa pamatiem. Visi dabas objekti nodrošina cilvēka prasības, bet cilvēks vienīgi neapzinās, ka dabas resursi nav neizsmeļami. Cilvēcei ir nepieciešams apzināties savu atbildību par savas domāšanas darbību, kam nepieciešams – sasniegt savas iekšējās kultūras augstāko pakāpi attiecībā pret savām idejām un rīcību.

Noosfēras izglītība ir zinātniska mācību – audzināšanas darbība, inovāciju tehnoloģija ar audzēkņu garīgās un vērtību orientāciju uz Vispārējo Pasaules Likumu pamatiem.

Noosfēras izglītības mērķis ir iemācīt veseluma dinamisku domāšanu ar domtēlu palīdzību, uztvert pasauli kā vienu veselumu (labā – un kreisā smadzeņu puslodes sadarbība) domāšanas kvalitatīva attīstība, kas nozīmē arī visa organisma atveseļošanos.

Galvenā noosfēras izglītības atšķirība ir skolnieka personības iekšējo resursu, viņa potenciālo spēju atklāšana. Summējot tos skolnieka personībā, šie resursi palielina viņa radošo potenciālu. Summējoties izplatījumā, tie palielina visas sabiedrības līmeni. Noosfēras izglītības galvenais raksturojums ir tās atbilstība cilvēka dabiskai uztverei, ekoloģiskā tīrība, mērķtiecība uz skolotāja un skolēna augstākā “Es” atklāšanu caur viņu radošo mijiedarbību, kas notiek starp visiem uztveres kanāliem. Noosfēras izglītību ir iespējams pielietot visos mācību posmos visām mācību disciplīnām.

Noosfēras izglītība piedāvā formulu, ko var izmantot jebkurā pasaules malā, bet tai ir jābūt adaptētai uz tās valsts kultūru un vēsturi, kas veido jauno paaudzi domājošu un darošu, kas redz pasauli veselumā, neaizmirstot par savu dzimtu, māju, tautu utt. un sevi redzot tajā kā vienu veselumu, iedarbina abas galvas smadzeņu puslodes – labo un kreiso, attīstot katra bērna talantu. Šī izglītība ir ekoloģiska, jo veidota saskaņā ar cilvēka un dabas ritmiem.Tas nozīmē – mācības ir dabisks izziņas process, kas tiek darīts ar prieku.

Noosfēras izglītības rezultāts ir fiziski, garīgi un psihiski veselīgs cilvēks, kas praktiski izmanto sistēmas, veseluma domāšanu mācību, dzīves, ražošanas uzdevumu risināšanā, personīgi un sociāli sevi realizējot radoši.

Mūsdienu etapa ekoloģiskās izglītības metodoloģiskā pamats ir mācība par noosfēru, kurai tiek pielietota sinerģētiska pieeja mācību-audzināšanas procesā, apvienojot sevī dažādu spektru pedagoģiskās tehnoloģijas un koncepcijas.

Cilvēks nav iedomājams bez saiknes ar dabu. Tieši pasaules veidošanas princips ir ielikts jaunās XXI gadsimta paradigmas pamatā – noosfēras izglītībā. Kā teica angļu rakstnieks Džons Reskins, «visa audzināšana izrādīsies veltīga, kamēr neiemācīsieties saviem audzēkņiem mīlēt laukus, putnus un ziedus».

TĀ IR PRASME IZMANTOT VISU PASAULES EVOLUCIONĀRĀS ATTĪSTĪBAS PIEREDZI UN  APGŪTĀS ZINĀŠANAS, KO VAR REALIZĒT ŠEIT UN TAGAD , LAI RADĪTU AUGSTĀKU VERSIJU KĀ KATRAM CILVĒKAM, TĀ ARĪ VISAI CILVĒCEI KOPUMĀ.

 

 

Zinātne, kultūra, daba Noosfēras pedagoģijā

Zinātne, kultūra, daba Noosfēras pedagoģijā

Cilvēces vēsturē ir izcili sasniegumi daudzās zinātnes nozarēs – radīti pasaules šedevri mākslā, literatūrā, izstrādātas izcilas pedagoģiskās sistēmas. Zinātnē ir E. Rezerforda atklājis atomu struktūru, D.I. Mendeļejevs ir izveidojis ķīmisko elementu periodisko sistēmu, A. Einšteins pierādījis enerģijas pāreju matērijā, М. Planka atklājis kvanta konstantu, Leits un Upatnieks (latvietis) –  hologrammu utt. Visi šie sasniegumi ir darbības rezultāts zinātnē, kultūrā, pedagoģijā. Diemžēl daudzi izcili zinātniskie sasniegumi šobrīd tiek izmantoti ne jau cilvēka labā, bet gan kara mērķiem un ar mērķi brīvi izmainīt dabas procesus, kas nelabvēlīgi ietekmē arī cilvēku veselību, un tas ir pilnīgi nepieļaujami (pesticīdi, gēnu inženierija un daudz kas cits).

Noosfēras izglītība ir pedagoģiskās zinātnes augstākais sasniegums , kas apvieno sevī savas valsts un ārzemju pedagoģijas labākos paraugus (Šveices pedagogs J.H. Pestolaci, vācu pedagogs А.Distervergs, krievu pedagogs K. Ušinskis  un citi.) Arī latviešiem ir izcili pedagogi – A. Students, P.Dāle, P.Dauge un daudzi citi, kuri ir atstājuši nenovērtējami ieguldījumu pedagoģijas attīstībā un viņu zinātniskie raksti ir aktuālāki salīdzinājumā ar mūsdienu izglītības sistēmas mūžīgo pārkārtošanos un bieži neveiksmīgiem eksperimentiem.

Noosfēras izglītības sistēma  ņem vērā īpaši bērna, pusaudža un jaunieša organisma psiholoģiskās  īpatnības.  Protams, šī sistēma savā ceļā  sastop daudz šķēršļus, tā kā sabiedrība kopumā ar grūtībām uztver pat absolūti nepieciešamas inovācijas. Parasti skolās tiek izmantotas tradicionālā izglītības sistēma, kas orientēta uz kreiso smadzeņu puslodi (loģisko domāšanu, atcerēšanos utt.), bet tas traucē labās un kreisās smadzeņu puslodes  harmonisko sadarbību.

Mūsdienu pieaugošā urbanizācija arvien vairāk attālina cilvēku no dabas. Un uz šī fona «tradicionālā » izglītības sistēma kļūst cilvēcei īpaši bīstama. Pretī tai var stāties tikai noosfēras izglītības sistēma, atgriežot cilvēku pie dabas, jo atbilstoši šai sistēmai  bērns mācās darboties ar dabas tēliem, dziļi izprot dabu, un šīs zināšanas nepieciešams tās nosargāšanai.

Ja atskatiemies uz izglītības sistēmu pagātnē – antīkajā pasaulē Sokrāts radīja Eiropā pirmo pedagoģisko sistēmu. Vēlāk – XVII gadsimtā  Jans Amoss Komenskis radījis klases – stundu izglītības sistēmu.  Audzināšanas procesu sadalīja trīs posmos: sevis un apkārtējās pasaules izzināšana (intelektuālā audzināšana); sevis pārvaldīšana (morālā audzināšana); tiekšanās uz Dievu (reliģiskā audzināšana).  Tagad mēs to saucam par klasisko izglītības sistēmu.

XIX gadsimts pieprasīja strādniekus ražošanai, un amatniecības neklasiskā sistēma  ienāca dzīvē reizē ar klasisko.  XX gadsimts radīja daudzus  pedagoģiskos paņēmienus – ekoloģisko, humāno, profesionālo, internacionālo, speciālo izglītību utt. Kā milzīgi liela daudzkrāsaina sega  no 500 daudzkrāsainiem pedagoģiskiem fragmentiem «pārklāja» pasaules telpu! Kā gan lai tajā orientējas? XXI gadsimts ir integrācijas, sistēmas, intensīvas zinātnes attīstības gadsimts! Tā arī radās izglītībā jauna zinātniskā skola. Tās uzdevums bija: integrēt visu labāko, ko cilvēce ir radījusi gadsimtu gaitā  zinātnē, pedagoģijā, psiholoģijā, filozofijā, kultūrā, domas attīstības vēsturē. Tas ir integrācijas posms, kad «doma kļūst par ģeoloģisku spēku», V.I. Vernadskis  ХХ gadsimta sākumā nosauca par saprāta sfēru (no grieķu v. − noosfēru). Tāpēc jaunais posms  izglītības evolūcijā  tika nosaukts par noosfēras  posmu. Tā ir jauna izglītības sistēma  Latvijā, bet ārpus Latvijas ar labiem rezultātiem tā darbojas jau krietni ilgāk.

Šis grafiks parāda, ka Latvija kādreiz bija viena no bagātākajām valstīm Eiropā

Šis grafiks parāda, ka Latvija kādreiz bija viena no bagātākajām valstīm Eiropā

 

Latvia

Ne tikai latviešu izdotās vēstures grāmatās.

Kāds twitter lietotājs Jānis Hermanis savā tviterī publicējis interesantus datus – ekrānšāviņu no Kembridžas izdotās Eiropas ekonomikas vēstures grāmatas. Tajā skaidri uzskatāms, ka starpkaru pasaulē Latvija bijusi viena no pirmās pasaules valstīm, iekšzemes kopprodukta rādītājos uz 1 iedzīvotāju (GDP per capita) apsteidzot tādas valstis kā Somija, Austrija, Itālija un citas:

Savukārt te, BusinessInsider raksta apkopotajā info – bojāgājušo skaits pret valsts iedzīvotāju skaitu 2. Pasaules karā. Procentuāli zaudējām vairāk nekā Vācija.

Par karam sekojošās okupācijas ekonomisko seku milzīgo apjomu var tikai minēt, taču, kā zināms, PSRS okupācijas radīto zaudējumu aprēķināšanas komisija ir to sarēķinājusi 185 miljardos eiro.

Tāpēc, ja esi kādreiz iedomājies, ka latvieši ir slinki un neprot saimniekot, padomā vēlreiz – pēc kara mēs kā jauna valsts ne tikai mācējām nostāties uz kājām, bet arī apsteigt citus. Drusku vairāk centības, un varam arī tagad. Vai ne?

 

https://www.fenikssfun.com/raksti/par-bagatu-latviju-3669

 

XX gadsimta Jaunie bērni

XX gadsimta Jaunie bērni

Indigo-phenomenon

Ja esi nākotnes bērns, un ieradies pasaulē XX gadsimtā, tad uz sevi esi izbaudījis pamatīgus triecienus, tomēr tevi var apsveikt, ka Tu esi spējis vēl izdzīvot…

Viņi jau ir starp mums. Tīri, godīgi, vientuļi, nesaprasti, sabiedrības izraidīti, ieslodzīti trako namos, uz viņiem, ir svieduši ar akmeņiem, mežonīgais, tumšais pūlis, kas ir gatavs tos noķert, iznīcināt, izsmiet…

Ar katru gadu mūsu pasaules sabiedrībā izjutīs arvien asākas pretrunas, kas tikai ar katru gadu pieaugs. Pilnīgi jaunas cilvēku kategorijas parādīšanās ar jaunu domāšanas veidu jau tagad rada zināmu spriedzi tradicionālajā sociālajā iekārtā, kas pastāvējusi mierīgi gadu gadiem. Kas viņi ir? Augsti garīgi cilvēki no nākotnes vai lepni un neatkarīgi dumpinieki ar spilgti izteiktu “antisociālu” uzvedību? Drīzāk tas ir viens un otrs. Sagatavojaties, ka ar katru gadu sabiedrības sadalīšanās tikai palielināsies ar arvien lielāku spēku. Un daudzējādā ziņā tas ir atkarīgs no Jauno bērnu skaita pieauguma uz mūsu planētas. Jaunie bērni (lai kā viņus kurš dēvē)- tā jau sen nav fantastika, bet pierādīts un neapgāžams fakts, neatkarīgi no tā, vai mums tas patīk, vai nē. Lai saprastu šo atšķirību starp parastajiem un Jaunajiem bērniem, apskatīsim, kas notika tā laika sabiedrībā un, kas nobremzēja šo Jauno bērnu atnākšanu, vai pat iznīcināšanu.

Viņi ieradās uz mūsu planētas visos laika posmos, tikai agrāk šie neparastie cilvēki bija ļoti, ļoti maz. Iespējams, ka visas cilvēces pazīstamās, neordinārā personības un ģēniji bija jau šie Jaunie bērni. Nav nejaušība, ka daudzus ģēnijus raksturoja it kā “ne no šīs pasaules”. Protams, ka ne visi viņi ir spilgti izteikti ģēniji, kaut gan daba ir viņus apveltījusi ar daudziem talantiem, bet visi viņi atšķiras no parastajiem cilvēkiem ar kardināli jaunu skatījumu uz pasaules uzbūvi.

Tie pirmie Jaunie bērni, kuri ieradās senāk, un kuriem pašlaik ir vairāk kā 50 un 40 gadu, bieži sajutās izstumti no agresīvās un nesaprotamās sabiedrībās, kurā bija jādzīvo. Daudzi no viņiem centās drosmīgi cīnīties ar sabiedrības netikumiem vienatnē un cieta sakāvi, bet citi, tieši otrādi, centās piemēroties apkārtējai videi, lai nejustos kā baltās vārnas, un pat salauza sevi, cenšoties piemēroties nīstamajai, vidusmēra cilvēku pelēkajai dzīvītei.

Bet tagad tie, kas sāka dzimt vēl ne tik sen, jau vairs nemaina sevi! Tieši otrādi – viņi drosmīgi maina realitāti pēc sava prāta un lauž esošo stereotipu attiecības starp cilvēkiem, un pat sabiedrības likumus. Ir dati, ka starp tiem, kuriem tagad ir 50 un vairāk, Jaunie bērni ir ļoti reti – viens uz 600 tūkstošiem cilvēku, bet starp tiem, kam ir pāri 30 — viens uz 10 tūkstošiem. Starp mūsdienu skolu absolventiem to jau ir ap 12%, bet pēdējos gados to procents tikai aug.

Runāt “taisnu valodu”!

Jaunie bērni nepadodas manipulācijām, un viņus nav iespējams apmānīt. Viņi viegli saprot manipulatora vēlmes un tā patiesos nodomus, bet viņa “saldā dziesma”, viņos izraisa tikai riebumu, jo viņi ir tiešām pārliecināti, ka jebkurā situācijā jārunā tieši, bez aplinkiem (kā teica senči “runāt taisnu valodu”). Uz atklātu agresiju viņi reaģē ar atbildes agresiju un nepakļāvīgu, stingru stāju. Viņi  NEKAD neliecas zem sistēmas, bet ja sistēma viņus cenšas noliekt, tad viņi ir gatavi uz pilnīgi neprātīgu rīcību.  Jaunajiem bērniem ir hologrāfiskais realitātes  redzējums, viņi nepieņem sistēmu ne zem kādas “saldas dziesmas”, jo uzskata, ka sistēma ir mīts , vēl jo vairāk viņi no tās pilnīgi nebaidās. Atcerēsimies tos nedaudzos un drosmīgos cilvēkus, kas bija opozīcijā PSRS varai – vienai no cietsirdīgākajām un necilvēcīgākajām sistēmām. Jaunie bērni nespēj saprast, kāpēc citi tic sistēmai un neredz to, kas viņiem ir acīmredzams. Parastiem cilvēkiem pretēji Jaunajiem bērniem ir raksturīga plakana, divdimensiju pasaules uztvere. Viņi uzskata, ka sistēma ir svarīga un objektīvi eksistē, bieži pat to dievina, jo viņi ir ļoti paklausīgi un baidās no sistēmas. Parastie cilvēki viegli pakļaujas manipulācijām, piemēram, propagandas veidā, neapzinoties, jo nespēj atšķirt savas domas no tā, ko uzspiež sistēma. Viņi ir ļoti ietekmējami, atkarīgi no sabiedriskās domas un viņus ir pavisam viegli saliekt, atšķirībā no Jaunajiem bērniem, kurus nav iespējams ne pakļaut, ne saliekt.

Ja mēs skatāmies vēsturiski

 1. -40. gados, kad Latvijā sākās uzplaukums ļoti daudzās jomās, bija ļoti labvēlīgi apstākļi Jauno bērnu atnākšanai. Un Jaunie bērni ieradās. Daudzas unikālas personības bija gan izglītībā, gan ekonomikā, gan kultūrā, bet to visu apstādināja un sagrāva PSRS okupantu ierašanās Latvijā, kad no Latvijas devās bēgļu gaitās vai tikai vienkārši nogalināti Latvijas Jaunie bērni.

Krievijai tajā laikā bija pavisam bēdīgs attīstības ceļš XX gadsimta 1917. gada sākumā Krievijā notika plānveidīgs nācijas genocīds, bez tam mērķtiecīgi tika iznīcināti paši  labākie un progresīvākie  sabiedrības pārstāvji – brīnišķīgi, gudri un talantīgi cilvēki: zinātnieki, inženieri, dzejnieki, rakstnieki, mākslinieki, kvēli revolucionāri, pārveidotāji un cīnītāji par brīvību. Bet daudzi no šiem talantīgajiem PSRS pilsoņiem, kurus nepaspēja vai nevarēja  pazudināt padomju sistēma, uz visiem laikiem aizbrauca prom no savas valsts. Ir aprēķināts, ka Padomju Savienībā desmitiem gadu tika sistemātiski iznīcināta nenovērtējams gudro un talantīgo cilvēku slānis. Tas arī liecina par to, ka pašreizējā bijušajā PSRS teritorijā palika tikai tie cilvēciņi ar kuriem vēl līdz šai dienai valdībai ir tik viegli manipulēt.

Mēs jau zinām, ka Jaunie bērni neatbalsta sistēmu, viņi vienmēr iet savu ceļu… Kas tagad notiek Krievijā?… Nekā laba – 80% krievu atbalsta Putina-Medvedeva autoritāro valsti un nevēlas neko mainīt. Vēl vairāk, viņi pat ir gatavi atgriezties  pie neostaļinisma diktatūras – tik spēcīgi ir noilgojušies pēc “spēcīgas un asiņainas rokas”, pēc dzelzs sistēmas. Vēsture atkal atkārtojas un talantīgie cilvēki bēg no Krievijas. Tas prasīs ļoti ilgu laiku, lai atgūtu pazaudēto – ir jāgaida, kad parādīsies pietiekoši liels skaits jauno cilvēku ar principiāli jaunu domāšanu, kuri spēj izmainīt tagadējo necilvēcisko sistēmu.

Sabiedrības sadalīšanās uzņem arvien jaunus apgriezienus. Cīņa starp diviem pretējiem cilvēku tipiem kļūst arvien cietsirdīgāka.Pagaidām ir maz atbalstītāju un ļoti daudz ienaidnieku, bet pakāpeniski Jaunie bērni sāks aizņemt galvenās pozīcijas visdažādākajās nozarēs un tad mēs reāli redzēsim viņu darbības satriecošos rezultātus miera un progresa vārdā.  Mūsu planēta Zeme atrodas milzīgu pārmaiņu priekšā, bet mēs esam nenoliedzami tam esam liecinieki un dalībnieki. Lai mums visiem veicas!

Nākotnes bērnu raksturs iezīmes pieaugušajiem, kuri ieradās pasaulē vēl XX gadsimtā.

Pārbaudi, vai varēji sevi pieskaitīt pie JAUNAJIEM BĒRNIEM:

 1. Viņiem ir labi attīstīta aktīvā intuīcija. Var būt ekstrasensa spējas.
 2. Intelektuāli cilvēki, kaut gan viņiem var nebūt augstākā izglītība.
 3. Tie ir ļoti radoši cilvēki, un viņi izmanto savas spējas, izvēloties kaut ko radīt, kas viņiem nozīmē – dzīvē pašizteikšanās veidu.
 4. Kad viņiem liek kaut ko darīt, tad viņiem vienmēr jāzina: » KĀPĒC».
 5. Viņi izjūt nepatiku pret to, ko pieprasa ikdienas dzīve un atkārtošanās darbības, garlaicīgs darbs un skola.
 6. Skolā nebija tie paklausīgākie, ir pat atteikušies izpildīt mājas darbus un ignorē skolotāju autoritāti, vai vēlējās būt dumpinieki, bet NEUZDROŠINĀJĀS, bieži nonākot zem vecāku spiediena.
 7. Mazāk pieredzējušam cilvēkam var sākties eksistenciālā depresija un bezpalīdzības sajūta. Izpausmes formas – no skumjām līdz pilnīgas izmisumam. Pašnāvības sajūtas, īpaši raksturīgs vidusskolā vai pusaudžu gados, nav retums arī kļūstot pieaugušam, ja nav realizējis sevi.
 8. Mēdz būt grūtības saistībā ar darbu. Viņš pretojas varai un nodarbinātības kastu sistēmai.
 9. Viņiem vislabāk der vadības profesijas vai darbs grupās, bet labāk strādāt vienatnē.
 10. Viņiem ir dziļa līdzjūtība pret citiem cilvēkiem un neiecietība pret jebkuru stulbumu.
 11. Var būt ļoti emocionāli jūtīgi (var justies neaizsargāti).
 12. Viņu reakcija var būt pretēja, un viņi neizrāda savas emocijas (pilnīga aizsardzība).
 13. Var būt problēmas, kas saistās ar dusmām un nesavaldību.
 14. Viņi uzskata, ka esošās politiskās, izglītības, medicīnas, tiesību utt. sistēmas ir neefektīvas un tos ir jāmaina vai jāsagrauj.
 15. Viņi var novērsties no politikas, ja jutīs , ka viņu balsi neņem vērā, bet ja būs kaut vai mazākā iespēja kaut ko mainīt, tad noteikti tajā iesaistīsies, īpaši, ja sajutīs, ka cilvēkiem ir no tā kaut kāds labums.
 16. Viņiem raksturīgi ir netiekties vai pat atteikties no tradicionālā amerikāņu sapņa: no karjeras, laulības, mietpilsoņa sapņa utt.
 17. Viņi var dusmoties, ja viņiem atņem tiesības, pēc principa “Lielais Brālis jūs vēro “(gan ģimenē, gan politikā)
 18. Viņiem ir liela vēlme izdarīt kaut ko, kas spētu izmainītu un uzlabotu pasauli.
 19. Šķēršļi var būt gan darbos, kā arī dzīvē. Viņi zina, ko viņiem tādos gadījumos ir jādara. Ja tas notiek, tad problēmas risinājums var noteikt viņu darbību un visu dzīvi.
 20. Viņi interesējas par psiholoģiju un garīgumu. Tās sāk izpausties jau agrā vecumā, var jau pusaudžu gados.
Jaunie bērni zina…

Jaunie bērni zina…

girl_child_blue_eyes_hair_wind_hd-wallpaper-61969

Ir ļoti svarīgi atzīmēt šo faktu, ka labākie pedagogi jaunajiem bērniem var kļūt tikai cilvēki, kam tiešām sūtība ir pedagoģija, zina, kas ir dvēsele, prāts, kā izmantot intuīciju, lai sazinātos ar Visumu. Tikai tādi pedagogi spēs  ne tikai vienkārši saprast, bet arī sajust to metodi un pieeju Jauno bērnu audzināšanā, kam tas ir ļoti nepieciešams.

Ja tā ir viņa sūtība – apmācīt un audzināt bērnus, pedagogs spēj  intuitīvi sajust bērna talantus, formēt viņa individuālo pieeju, nekaitējot apmācības procesam.

Ja spējam iztēloties, tad vai ērglis spētu iemācīt tīģerēnu, tad var iedomāties, kādi būs šīs apmācības augļi. Tāpat arī realitātē — cilvēks ar loģisko domāšanu  diez vai  varēs atrast kopējo valodu ar intuitīvo bērnu — viņš vai nu to «salauzīs», vai ierakstīs «sliktajos».

Lai saprastu jauno bērnu īpatnības, ar ko tas ir saistīts, rodas pamatots  jautājums — kas ir izraisījis viņu ierašanos uz Zemes? Vēl jo vairāk, to skaits pēdējās desmitgadēs strauji pieaug.

Jauno bērnu atnākšana, pirmkārt, saistīta ar pieaugošo nepieciešamību prinicipiāli izmainīt sabiedrisko domu, atklāt vājās vietas  novecojušos uzskatos uz audzināšanu un izglītību. Globālā izpausmē jaunie bērni ir ieradušies tikai  ar vienu mērķi —mums jāiemācās  sarunāties ar viņiem.

Ir laiks atzīt šo faktu, ka pēdējā laikā pierastie uzskati uz  izglītību izveidojuši dziļu plaisu. Lielākā daļa augstskolas ir zaudējušas savu kvalitāti, neuzmanīga attieksme pret bērniem utt., bet izglītības līmeņa kritums rada līmeņa kritumu arī pašā sabiedrībā. Ja tam pievieno  milzīgu skaitu alkoholu un narkotiku atkarīgo cilvēku skaitu, kas patiesībā ir saistīts tikai ar to, ka cilvēki nevar atrast «savu vietu» dzīvē, un tā jau ir problēma globālākā mērogā.

Kļūst skaidrs, ka nav pietiekami vienkārši izmācīt bērnu, ir svarīgi ir iedot zināšanas par to, kas ir viņu sūtība un dot viņam iespēju realizēt savu sūtību. Jau Gēte savā laikā ir teicis: «Par ģēniju kļūst cilvēks, kas zina zina savu sūtību ». Pat pašu apdāvinātāko un ģeniālāko bērnu var «salauzt»,  nepareizi audzinot,  līdz ar to aiziet pa  dzīves maldus ceļiem.

Lai «iedzīvinātu» to sabiedrībā, jaunajiem bērniem ir tādas īpašības, spēt pastāvēt par savu pasaules redzējumu. Apdāvināto jauno bērnu unikālās līderu īpašības un saasinātā taisnīguma sajūta ir tas mestais akmens, ar kuriem saskaras vecāki un pedagogi audzināšanas procesā. Bet tam, lai izbēgtu no šī daudzšķautnainā  akmens  jāsaprot tikai to, ka jaunie bērni ir jaunā cilvēku – reformatoru paaudze, kas nākotnē izmainīs mūsu pasaules uzskatu un izpildīs  galveno uzdevumu – jaunas sabiedrības izveidošanu.

Tieši šī mērķa realizācijai viņos ir ieliktas brīvības mīlestība un tieksme pakļauties tikai Augstā Visuma likumiem, reizē  viņi paši vadās pēc Visuma likumiem, no kuras izpildes ir atkarīga viņu labklājība un radošā realizācija. No šejienes ir saasinātā taisnīguma sajūta un spilgtās līdera  spēju izpausme, ko atzīmē pedagogi un vecāki. Jebkuri mēģinājumi pārveidot šīs īpašības var nodarīt ļaunumu, kas ir līdzīgs barbarisma iejaukšanos dzīvās būtnes ģenētikā, tā kā jauno bērnu  īpatnības  «ierakstītas» viņu prātā un dvēselē, līdzīgi gēnu kodam DNK.