Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Ja tev ir dzīves jēga, tad tev ir viss!

Ja tev ir dzīves jēga, tad tev ir viss!

Dzīvojam. Reaģējam. Mētājamies. Grozāmies. Tusējam. Bieži nezinot, kā «nosist laiku». Tā nogalinām savu vienīgo neatgriezenisko resursu…

«Kas es esmu? No kurienes? Kāpēc es dzīvoju uz Zemes?».«Ko es darīšu? Kam tas? Kam tas būs noderīgs (sev, cilvēkiem, ģimenei, pilsētai, tautai, planētai utt.)». Un beidzot : «Kas izmainīsies? – manā dzīvē, manas ģimenes dzīvē, dabā», — un tā tālāk, — manā dzīves formā. Spēja apzināties savas darbības rezultātus, noderību un sekas, — tas arī ir ceļš uz cilvēciskās saprāta,  pašapziņas pieaugumu. Tā arī ir bērnu audzināšanas pamattehnoloģija vecākiem un skolotājiem…

Savas dzīvošanas JĒGA! Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc ka JĒGA ir savs paša TĒLS par Tavu Nākotni! Nākotne vēl nav pienākusi, bet tēls jau dzīvo, kā uzdrukāta programma, kas regulē mūsu dzīvi ikMirkli! Vai mēs par to domājam, vai nē, tas nespēlē nekādu lomu. Mēs zemapziņā (savās sajūtās!) katru savu domu, katru savu vārdu, katru savu darbību salīdzinām ar šo tēlu-jēgu un saņemam prieku no tā, vai otrādi, — vilšanos. No kurienes šī enerģija? No mūsu rezonanses ceļā uz  tēla – programmu, kas regulē mūsu pietuvošanos tēlam-programmai, kas ietver sevī mūsu pasūtījumu uz sevi pašu no savas nākotnes !

Interesants eksperiments tika veikts jau pagājušā  gadsimta 80. gados …Vēl grāmatu plauktos nebija  literatūras lavīnas par  personīgo izaugsmi un sevis izzināšanu. Vēl pieaugušo  iedzīvotāju smadzenēs nebija paspējusi  nostiprināties idejas par evolūcijas saprātu …Tika veikta aptauja, kuras mērķa auditorija bija bērni. Jautājumi: «Kas es esmu? No kurienes? Kāpēc es esmu?» — vairākums bērni atbildēja «dīvaini» (īpaši par laika tēmām!). Uz jautājumu «No kurienes Es?», kā likums, norādīja uz debesīm, vai sāka stāstīt nedzirdētus kosmiskos stāstiņus. Uz jautājumu: «Kāpēc Tu esi uz Zemes?» vairākums bērni nešauboties atbildēja: «Cilvēku glābšanai». Daži vispār šokēja ar savu atbildi: «Planētas glābšanai!»

Daudzi gadi ir pagājuši un sācies jauns gadsimts. Tagad jau ir zināms, jo cilvēks dziļāk saprot  savas eksistences jēgu, un spēcīgāk darbojas rezonanse, kas ieslēdz enerģiju, vedot cilvēku  uz savu nākotni. Tā rodas tiekšanās enerģija. Tā rodas cilvēka tieksme!

Zinātnieki ir atklājuši, ka cilvēku visu sadzīves problēmu avots, sākot no veselības, iekšējās harmonijas  līdz starptautiskam terorismam, kariem, finansu un citām krīzēm, ir  DZĪVES JĒGAS ZAUDĒJUMS, ko garantē planētas izglītības sistēma, ar visu tās civilizācijas dzīves veidu un  pilnīgi neierobežoto patēriņu. Tā nodrošinot pastāvīgu izdzišanas procesu un  mūsu civilizācijas virzību uz  savu nāvi, kas notiek ļoti vienkārši: jēga tiek nomainīta ar  pseidojēgu, jo cilvēkam ir vajadzīga vienalga kaut kāda jēga. Jēgas zaudēšana ir kustība uz pašnāvību, ko arī var novērot  daudzu pusaudžu vidē. Un to arī izmanto Matrica! Ja cilvēks zaudē savas dzīves jēgu, cilvēks iekrīt grāvī: pa kreisi —slāpes pēc patēriņa, ko viņam uzspiež plašsaziņas līdzekļi ar šādu dzīves veida slavināšanu; pa labi —slāpes pēc baudas, kas bieži nonāk līdz perversām baudu formām! Un šīs divi «grāvju plūsmas» saplūst vienā indes Upē, nogalinot visu dzīvo!

Jo dziļāk  izprotam dzīves jēgu, jo no tālākas nākotnes sajūtam savu tēlu; jo milzīgākas tieksmes enerģijas tiek iedarbinātas. Galu galā, mēs sajūtam pēkšņi sevi (jēgu!) no BEZGALĪGĀS nākotnes! Un atklājas dīvaina lieta, — Laika APLIS! Viņam atklājas, ka Cilvēks ir visa Sākuma Sākums! Sākums un Bezgalīgā nākotne nesaraujami  iedarbojas viena uz otru. Tas rada  MŪŽĪBAS sajūtu saprāta dzīvē, — sevī, uz planētas, visā Visumā… Jau miljoniem cilvēku daudz ko ir sapratuši vai vismaz cenšas saprast, tomēr daudzi vēl guļ hipnotiskā miegā, baidoties pamosties….

Noosfēra ekoloģiskā izglītībā

Noosfēra ekoloģiskā izglītībā

Mūsdienās uz sabiedrības dzīves jomām arvien lielāku ietekmi atstāj ekonomiskie, sociālie un ekololoģiskie krīzes aspekti. Cilvēce sāk saprast savas kļūdas tikumības kritērijos attiecībā pret apkārtējo pasauli. To pierāda arī milzīgās dabas katastrofas, kas jau pašlaik norsinās gandrīz visās pasaules malās. Cilvēce cerības uz krīzes pārvarēšanu izglītībā redz civilizācijas attīstības paradigmas maiņā, kur sabiedrība un daba attīstīsies savstarpēji saistīti uz koevolūcijas principa pamatiem. Visi dabas objekti nodrošina cilvēka prasības, bet cilvēks vienīgi neapzinās, ka dabas resursi nav neizsmeļami. Cilvēcei ir nepieciešams apzināties savu atbildību par savas domāšanas darbību, kam nepieciešams – sasniegt savas iekšējās kultūras augstāko pakāpi attiecībā pret savām idejām un rīcību.

Noosfēras izglītība ir zinātniska mācību – audzināšanas darbība, inovāciju tehnoloģija ar audzēkņu garīgās un vērtību orientāciju uz Vispārējo Pasaules Likumu pamatiem.

Noosfēras izglītības mērķis ir iemācīt veseluma dinamisku domāšanu ar domtēlu palīdzību, uztvert pasauli kā vienu veselumu (labā – un kreisā smadzeņu puslodes sadarbība) domāšanas kvalitatīva attīstība, kas nozīmē arī visa organisma atveseļošanos.

Galvenā noosfēras izglītības atšķirība ir skolnieka personības iekšējo resursu, viņa potenciālo spēju atklāšana. Summējot tos skolnieka personībā, šie resursi palielina viņa radošo potenciālu. Summējoties izplatījumā, tie palielina visas sabiedrības līmeni. Noosfēras izglītības galvenais raksturojums ir tās atbilstība cilvēka dabiskai uztverei, ekoloģiskā tīrība, mērķtiecība uz skolotāja un skolēna augstākā “Es” atklāšanu caur viņu radošo mijiedarbību, kas notiek starp visiem uztveres kanāliem. Noosfēras izglītību ir iespējams pielietot visos mācību posmos visām mācību disciplīnām.

Noosfēras izglītība piedāvā formulu, ko var izmantot jebkurā pasaules malā, bet tai ir jābūt adaptētai uz tās valsts kultūru un vēsturi, kas veido jauno paaudzi domājošu un darošu, kas redz pasauli veselumā, neaizmirstot par savu dzimtu, māju, tautu utt. un sevi redzot tajā kā vienu veselumu, iedarbina abas galvas smadzeņu puslodes – labo un kreiso, attīstot katra bērna talantu. Šī izglītība ir ekoloģiska, jo veidota saskaņā ar cilvēka un dabas ritmiem.Tas nozīmē – mācības ir dabisks izziņas process, kas tiek darīts ar prieku.

Noosfēras izglītības rezultāts ir fiziski, garīgi un psihiski veselīgs cilvēks, kas praktiski izmanto sistēmas, veseluma domāšanu mācību, dzīves, ražošanas uzdevumu risināšanā, personīgi un sociāli sevi realizējot radoši.

Mūsdienu etapa ekoloģiskās izglītības metodoloģiskā pamats ir mācība par noosfēru, kurai tiek pielietota sinerģētiska pieeja mācību-audzināšanas procesā, apvienojot sevī dažādu spektru pedagoģiskās tehnoloģijas un koncepcijas.

Cilvēks nav iedomājams bez saiknes ar dabu. Tieši pasaules veidošanas princips ir ielikts jaunās XXI gadsimta paradigmas pamatā – noosfēras izglītībā. Kā teica angļu rakstnieks Džons Reskins, «visa audzināšana izrādīsies veltīga, kamēr neiemācīsieties saviem audzēkņiem mīlēt laukus, putnus un ziedus».

TĀ IR PRASME IZMANTOT VISU PASAULES EVOLUCIONĀRĀS ATTĪSTĪBAS PIEREDZI UN  APGŪTĀS ZINĀŠANAS, KO VAR REALIZĒT ŠEIT UN TAGAD , LAI RADĪTU AUGSTĀKU VERSIJU KĀ KATRAM CILVĒKAM, TĀ ARĪ VISAI CILVĒCEI KOPUMĀ.

 

 

Cilvēka īpašā sūtība

Cilvēka īpašā sūtība

 

Piedzimstot, mēs saņemam milzīgu dāvanu – skaistu ēku ar nosaukumu planēta Zeme, unikālu ķermeni, dvēseli un sirdi, spēju sajust visu emociju spektru, potenciālu talantu atklāšanā un attīstībā, kā arī neatkārtojamo individualitāti. Cilvēks nokļūst plašajā iespēju pasaulē un tāpēc ir sarežģīti tikt skaidrībā par sevi un atrast sevi, savu ceļu. Dažreiz mēs sākam domāt par sevi tā, kā par mums domā un novērtē apkārtējie: mūsu ģimene, draugi, skolotāji, darba kolēģi. Mēs nolemjam,  par ko mums kļūt pēc vecāku ieteikuma vai ko saka draugs, neieklausoties savā dvēseles un sirds aicinājumā.  Bet katrs mūsu planētas iedzīvotājs ir personība. Pat pirkstu nospiedumi mums ir dažādi.  Un tie nekad neatkārtojas! Mums visiem ir savi talanti un spējas. Katram cilvēkam šajā pasaulē ir sava, īpašā sūtība. Kā to atrast? Kam dot priekšroku?

Par savas sūtības meklējumiem ir aizdomājies gandrīz katrs cilvēks. Tālā bērnībā mēs drosmīgi sapņojām, neierobežojot savas fantāzijas: dejojām, veidojām, zīmējām, redzējām sevi kosmosā un iztēlojamies, ka esam ārsti,  dziedājām tā, ka kaimiņi mūs apbrīnoja.  Bet, kļūstot vecākiem, šķēršļi mūsu ceļā radīja šaubas, kompleksus un mums parādījās  vēlmes būt līdzīgam kaut kam. Eļļu gunī mums ielēja apkārtējie, kuriem nebija ne mazākās saprašanas par mūsu vēlmēm, jo viņi balstījās  tikai uz savu pieredzi un pasaules sajūtu, kā arī uz savu nepiepildīto sapni pašrealizācijā. Kā rīkoties? Padoties labvēļu pārliecināšanai vai izpētīt sevi, savas vēlmes? Atbilde ir acīmredzama, un tā slēpjas savas sūtības meklēšanā! Cilvēks uzplaukst tikai tad, kad viņš dara to, kas viņam tas patīk, kad darbs dod prieku un no tā ir labums apkārtējiem.

Cilvēka sūtība atklāj viņa   potenciālu,  talantus, uzskatus, pārliecību, iekšējās pasaules bagātību . Ja cilvēks ir laimīgs, enerģisks, jaunas idejas tā vien plūst no viņa, tas nozīmē, ka viņš ir savā vietā. Tā ir viņa patiesā, īpašā sūtība! Jūs varat izjust patiesu prieku, būdams, maiznieks, florists utt. Ja jums tas patīk, tad jūs to darīsiet ar sirdi un dvēseli, un pārējie to sajutīs. Ne visiem ir vajadzīgs garlaicīgais ofiss, papīru kaudze, jo viņam, piemēram, ir vesels trolejbuss, pastaiga pa pilsētu, lauki un interesanti cilvēki.

“Ne vieta padara skaistu cilvēku, bet cilvēks padara skaistu vietu!” Bet šis teiciens ir tai gadījumā patiess, ja cilvēks aizņem savu, bet ne  svešu vietu. Ieklausieties sevī! Par ko jūs sapņojat? Uz kurieni tiecas jūsu dvēsele? Vai jums patīk tas, ar ko jūs pašlaik nodarbojaties? Vai no jūsu darba ir kāds labums pārējiem, un vai saņemat prieku no sava darba? Vai jūs vēlaties attīstīties un radīt šajā  jomā? Vai jums vajadzīga tikai peļņa,  bet pats darbs liekas nogurdinošs un smags? Bet varbūt, jūs ar nepacietību gaidiet brīvdienas, lai beidzot izrautos no šīs elles un pāris dienu atpūstos? Tā var strādāt noteiktu laiku, bet ar laiku liks manīt veselības problēmas. Ieklausieties sevī, meklējiet sevi un atcerieties, ka uz Zemes otras tādas personības kā jūs, vairs nav. Jūs pats esat sava likteņa radītājs, un labāk par jums neviens nenoteiks jūsu īpašo sūtību!

Piebilde: Savas sūtības meklējumiem liela uzmanība tiek pievērsta Noosfēras izglītībā.

Uztvert pasauli kā vienu veselumu

Uztvert pasauli kā vienu veselumu

Ja saprotam, ka pašlaik sabiedrībā valda padziļināta civilizācijas krīze, tad personības pašvadības modelis kļūst ļoti aktuāls. Sevis izpratnei pasaulē jau jāsākas bērnībā, un to piedāvā Noosfēras izglītība.

Rodas jautājums – vai cilvēks var šai krīzei pretoties? Ne tikai var, bet viņam tas ir jādara. Tikai kā? Mūsdienās zinātne ir veikusi lielu skaitu atklājumu neirofizioloģijā, ģenētikā, psihoģenētikā, molekulārā bioloģijā, kvantu fizikā un tml., ka ir jāsaprot, ka dzīvības nodrošināšanas mehānismu un galvas smadzeņu, ķermeņa darbību, tas ir katra cilvēka pirmais uzdevums, ja viņš vēlas izdzīvot tagadējos sociālos un dabas apstākļos, īpaši ja viņš dzīvo lielpilsētās. Bet uz ko cilvēks pats var balstīties, lai spētu izdzīvot, vēl vairāk – tikt galā ar sevi un palīdzēt citiem tikt galā ar šo radušos situāciju? Patiesībā ģenētiski cilvēks ir ieprogrammēts, lai būtu laimīgs un veiksmīgs. Kas ir jādara, lai tāds būtu?

No seniem gudrības avotiem zinām, ka cilvēka laimes stāvoklis ietver sevī trīs aspektus – atrasties garīgās mīlestības plūsmā, ko saprotam – dzīvot ar atklātu sirdi (Latvijas pedagoģijā – sirdsizglītība), sava talanta izpausme, garīgā un fiziskā veselība.Vairākumā mūsdienu cilvēki vispār nesaprot, ko nozīmē būt laimīgam, nezina savas dzīves galvenos mērķus, uzskata, ka dzīve ir bezgalīgas izklaides un savu instinktu apmierināšana, kas dažreiz sasniedz emocionalitātes pakāpi, jo nekā cita viņam nav. Vēl vairāk, ļoti augsts procents gadījumos cilvēki izvēlas savu nākošo profesiju, ne jau atklājot savu talantu (kas ir katram savs), bet no vecāku vēlmes un iespējām, modernām profesijām, vai, pat nezinot ar ko dzīvē nodarboties, dodas uz tuvāko mācību iestādi, kas ir tuvāka dzīvojamai vietai. Rezultātā – nemīlams darbs, iekšējā neapmierinātība utt.

Kas tad ir talants? Talants ir katram jau piedzimstot, dotas noteiktas spējas, kas atklājas apgūstot iemaņas un pieredzi, aktīvā mijiedarbībā ar pasauli apmācības un audzināšanas rezultātā.  «Katram cilvēkam jāzina savs talants. Un jo to atklāj agrāk, jo labāk, citādi individuālais ceļš nav skaidrs, un galvenais ….. nav mērķtiecība… ». Noosfēras izglītībā to regulē Radošuma likums, ko saprotam, ka radošums atklājas un attīstās individuālas pašorganizācijas rezultātā, atbilstoši pašvadībai, uz sava radošā ideāla orientācijas pamata, un tā īstenošanu. Mūsdienu zinātnisko atklājumu apkopojums ļauj izveidot veseluma personības pašvadību arī uztverot informāciju. Ir zināms, ka informāciju uztver un pārstrādā smadzenes, izejot šādus posmus: 1. – sensora – motoriskais; 2. − simboliskais; 3. – loģiskais, 4. – lingvistiskais, 5.– sensora-kinētiskais, 6. – informācijas arhivēšana ilglaicīgā atmiņā.Tomēr jāatceras, ka jebkura informācija var būt gan noderīga, gan kaitīga.

Otrā posmā cilvēks formē simboliskos uztveres analogus. Simboli tiek radīti pēc analogu principa un tiek uztverti kā objektīvās un subjektīvās realitātes hologrāfiski modeļi. Pie tam labajā smadzeņu puslodē tiek radīts tēlaini –  jūtīgs modelis ar garšu, krāsu, smaržu, telpiskās attiecības. Notiek «iedzīvošanās» un modeļa izjušana. Ar kreiso smadzeņu puslodi viņš saņem informāciju nepastarpināti caur apziņu, loģiku, kas ļauj viņam ātri atpazīt ārējās vides detaļu kvantitāti. Vēl kreisā smadzeņu puslodē formējas tā saucamais diskursu – loģiskais modelis, kurā fiksējas izmēri, daļu atbilstība, forma, svars, ātrums utt. Informācijas uztvere tikai caur labo smadzeņu puslodi dara neiespējamu novērtēt ārējās vides kvantitātes raksturojumu, tikai kreisā – kvalitātes.

Ja personībai augstā pakāpē harmoniski darbojas abas smadzeņu puslodes, tad notiek acumirklīga informācijas arhivēšana, bet arī acumirklīga tās apzināšana – apgaismība – insaits (no angļu v. insight), nokļūt pie būtības, izpratne, apgaismība, pēkšņa problēmas risinājuma izpratne).  Acumirklīga apzināšana, informācijas arhivēšana, tāpat no virsapziņas atnāk atbilde, radošs uzdevuma risinājums, zinātniskie atklājumi un tml.Tam seko vēl pārējie posmi: 7. – radošais – izveidot uz saņemtās un arhivētās informācijas pamata savu radošo izpratni, sava radošā produkta radīšanu;8.- ieviešanas posms – saņemtās informācijas pielietošana dzīvē un dod atbildi uz jautājumu – palīdzēs kāpēc es vispār apguvu šo informāciju, ko tā man dod. Saprotot šos divus posmus palīdzēs, no vienas puses, kreatīvāk mēs strādājam ar, radīt savus radošos projektus, no otras – mācēt izfiltrēt nevajadzīgo informāciju, pielietot saņemtās zināšanas praksē, dzīvē realizējot jau savus esošos radošos produktus, pielietojot savu talantu. Informācija nepārvērtīs jūsu smadzenes par faktu kapsētu, bet tieši otrādi, tiks izmantota produktīvāk, atrodot pienācīgu pielietojumu dzīvē.

 

 

 

 

Zinātne, kultūra, daba Noosfēras pedagoģijā

Zinātne, kultūra, daba Noosfēras pedagoģijā

Cilvēces vēsturē ir izcili sasniegumi daudzās zinātnes nozarēs – radīti pasaules šedevri mākslā, literatūrā, izstrādātas izcilas pedagoģiskās sistēmas. Zinātnē ir E. Rezerforda atklājis atomu struktūru, D.I. Mendeļejevs ir izveidojis ķīmisko elementu periodisko sistēmu, A. Einšteins pierādījis enerģijas pāreju matērijā, М. Planka atklājis kvanta konstantu, Leits un Upatnieks (latvietis) –  hologrammu utt. Visi šie sasniegumi ir darbības rezultāts zinātnē, kultūrā, pedagoģijā. Diemžēl daudzi izcili zinātniskie sasniegumi šobrīd tiek izmantoti ne jau cilvēka labā, bet gan kara mērķiem un ar mērķi brīvi izmainīt dabas procesus, kas nelabvēlīgi ietekmē arī cilvēku veselību, un tas ir pilnīgi nepieļaujami (pesticīdi, gēnu inženierija un daudz kas cits).

Noosfēras izglītība ir pedagoģiskās zinātnes augstākais sasniegums , kas apvieno sevī savas valsts un ārzemju pedagoģijas labākos paraugus (Šveices pedagogs J.H. Pestolaci, vācu pedagogs А.Distervergs, krievu pedagogs K. Ušinskis  un citi.) Arī latviešiem ir izcili pedagogi – A. Students, P.Dāle, P.Dauge un daudzi citi, kuri ir atstājuši nenovērtējami ieguldījumu pedagoģijas attīstībā un viņu zinātniskie raksti ir aktuālāki salīdzinājumā ar mūsdienu izglītības sistēmas mūžīgo pārkārtošanos un bieži neveiksmīgiem eksperimentiem.

Noosfēras izglītības sistēma  ņem vērā īpaši bērna, pusaudža un jaunieša organisma psiholoģiskās  īpatnības.  Protams, šī sistēma savā ceļā  sastop daudz šķēršļus, tā kā sabiedrība kopumā ar grūtībām uztver pat absolūti nepieciešamas inovācijas. Parasti skolās tiek izmantotas tradicionālā izglītības sistēma, kas orientēta uz kreiso smadzeņu puslodi (loģisko domāšanu, atcerēšanos utt.), bet tas traucē labās un kreisās smadzeņu puslodes  harmonisko sadarbību.

Mūsdienu pieaugošā urbanizācija arvien vairāk attālina cilvēku no dabas. Un uz šī fona «tradicionālā » izglītības sistēma kļūst cilvēcei īpaši bīstama. Pretī tai var stāties tikai noosfēras izglītības sistēma, atgriežot cilvēku pie dabas, jo atbilstoši šai sistēmai  bērns mācās darboties ar dabas tēliem, dziļi izprot dabu, un šīs zināšanas nepieciešams tās nosargāšanai.

Ja atskatiemies uz izglītības sistēmu pagātnē – antīkajā pasaulē Sokrāts radīja Eiropā pirmo pedagoģisko sistēmu. Vēlāk – XVII gadsimtā  Jans Amoss Komenskis radījis klases – stundu izglītības sistēmu.  Audzināšanas procesu sadalīja trīs posmos: sevis un apkārtējās pasaules izzināšana (intelektuālā audzināšana); sevis pārvaldīšana (morālā audzināšana); tiekšanās uz Dievu (reliģiskā audzināšana).  Tagad mēs to saucam par klasisko izglītības sistēmu.

XIX gadsimts pieprasīja strādniekus ražošanai, un amatniecības neklasiskā sistēma  ienāca dzīvē reizē ar klasisko.  XX gadsimts radīja daudzus  pedagoģiskos paņēmienus – ekoloģisko, humāno, profesionālo, internacionālo, speciālo izglītību utt. Kā milzīgi liela daudzkrāsaina sega  no 500 daudzkrāsainiem pedagoģiskiem fragmentiem «pārklāja» pasaules telpu! Kā gan lai tajā orientējas? XXI gadsimts ir integrācijas, sistēmas, intensīvas zinātnes attīstības gadsimts! Tā arī radās izglītībā jauna zinātniskā skola. Tās uzdevums bija: integrēt visu labāko, ko cilvēce ir radījusi gadsimtu gaitā  zinātnē, pedagoģijā, psiholoģijā, filozofijā, kultūrā, domas attīstības vēsturē. Tas ir integrācijas posms, kad «doma kļūst par ģeoloģisku spēku», V.I. Vernadskis  ХХ gadsimta sākumā nosauca par saprāta sfēru (no grieķu v. − noosfēru). Tāpēc jaunais posms  izglītības evolūcijā  tika nosaukts par noosfēras  posmu. Tā ir jauna izglītības sistēma  Latvijā, bet ārpus Latvijas ar labiem rezultātiem tā darbojas jau krietni ilgāk.

Kas ir Noosfēra?

Kas ir Noosfēra?

Noosfēra – (grieķu. nous – saprāts un sphaira – lode) ir sabiedrības un dabas mijiedarbības sfēra, kuras robežās notiek saprātīga cilvēka darbība, kas kļūst par noteicošo attīstības faktoru (šo sfēru arī sauca par “antroposfēru”, “sociosfēru”, “biotehnosfēru”). Noosfēra nav viendabīga un sastāv no  telpiskiem – laika punktiem, kas viens no otra atšķiras ar  savdabīgu raksturojumu kopu, piemēram, ritmu un spēku, piedaloties cilvēka ķermeņa un dvēseles dominējošā stāvokļa  izpausmē, tai pat laikā iespaido domu tēlus un sajūtas, rīcību un darbību, vērtību hiarhiju un dzīves stilu attiecībā pret sevi, pret citiem cilvēkiem un visu pasauli, stimulējot un  attīstot  vai iznīcinot cilvēka spējas un talantus, virzot vai attālinot viņus no pašrealizācijas.

Jēdzienu “noosfēras” ieviesa XX. gs sākumā franču zinātnieks E. Leruā, kurš traktēja to kā “domājošu” apvalku, kas formē cilvēka apziņu. Noosfēra ir jauna,  augstākā biosfēras evolūcijas stadija, kuras veidošanās saistīta ar cilvēces sabiedrības attīstību, kas dziļi iespaido dabas procesus.

Saskaņā ar zinātnieka V. Vernadska teikto: “biosfērā eksistē  milzīgs ģeoloģisks, var būt pat kosmisks spēks, planētas darbība, kam parasti nepievērš uzmanību par kosmosa pariekšstatu…. Tas ir cilvēka saprāta spēks, viņa tieksmes un organizētā griba kā sabiedriskai būtnei “. Cilvēces veidošana kā ģeoloģiska spēka noveda pie jaunām apmaiņas enerģijas apmaiņas formām starp sabiedrību un dabu. Vernadskis, parādot atkarību sastāva, masas un ātruma izmaiņās  ķīmisku elementu migrācijā biosfērā no ražojošas darbības, uzsvēra kontroles nepieciešamību  cilvēka enerģijas apmaiņai starp sabiedrību un dabu,  kā ceļu, kas ved uz noosfēru. Jēdziens  “noosfēra ” atspoguļo nepieciešamību saprātīgi  vadīt dabas procesus. Cilvēcei vēl nāksies daudzu zinātņu integrācijas pamatā  izveidot  noosfēras teoriju – materiālās un garīgās pasaules pašorganizācijas teoriju. Sabiedrības attīstībai jāīstenojas saprātīgi pēc dabas likumsakarībām.

Noosfēras koncepcija kalpo kā metodoloģiska orientācija cilvēka un dabas koevolūcijai, atklāj iespēju saskaņot cilvēka darbību ar dabas ritmiem, kas sakrīt arī ar seno baltu pasaules uzskatu.