Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Ir laiks sākt!

Ir laiks sākt!

Kā nodrošināt nesāpīgu pāreju uz jaunu cilvēka kvalitāti, sociālo institūtu, pārmaiņām izglītības sistēmā? Kā cienīgi pārvarēt krīzi sevī un savā valstī, ja mēs paši neticam, ka tā ir MŪSU VALSTS? Loģiski domājot, protams, mūsu nav daudz, bet mēs esam izdzīvojuši gan karus, gan okupācijas, gan ciešanas un nelaimes, bet tomēr esam… tātad mūsu  tautai ir savs uzdevums, katram no mums ir sava sūtība uz Zemes un, neskatoties uz nodevēju un ienaidnieku riešanu un naudas grābšanu, mēs esam daudz stiprāki un kvalitatīvāki. Kāpēc, lai svešinieks notic, ja mēs paši nesaprotam, ka ir pienācis brīdis, ka viss ir atkarīgs tikai no mums?

Līdz šim, ak, cik daudzi ir pakļāvušies ienaidnieku  manipulācijām, zākājot mūsu valsti! Līdz šim skolā  iemācīja galvenokārt diskursīvi – loģiski domāt, un vairākumam tādas arī  ir izveidojušās attiecības ar pasauli. Domāsim beidzot radoši un noticēsim, ka sapņi piepildās! Tā ir mūsu valsts un, un ir laiks mums pašiem sākt saimniekot un attīstīt šo valsti, nevis izsaimniekot. Un jūs redzēsiet, kā viss mainīsies…

Ir laiks sākt domāt valstiski, jo viss ir mūsu galvās…

Ja mēs varam teikt, ka visdārgākais un vismīļākais pasaulē ir mūsu valsts, mūsu tauta, mūsu tēvija, tad nebūs jābrīnās, ka viss tas, kam vajag nākt, arī atnāks (Kārlis Ulmanis. 1936).

Vai dzīvojam vēl padomju filozofijas ēnā?

Vai dzīvojam vēl padomju filozofijas ēnā?

Kā dzīvojam? Vai beidzot esam tikuši vaļā no padomju laika reliģijas? Padomju sabiedrības filozofija pēc savas būtības bija īpašs reliģijas veids, kas tika veidota kā oficiāli dogmatiskās ideoloģija uz partijas birokrātiskās sabiedrības dzīves iekārtas pamata  komandantu-represīvā pārvaldes sistēmā. Atkāpšanās no šīs ideoloģijas likumiem un gara, tika uzskatīts par noziegumu, par ko cietsirdīgi sodīja. Būtībā tā bija necilvēcīgākā” varas ideoloģija, birokrātiskā ideālisma filozofija, kas dievināja partijas elites nomenklatūru.

Būtībā tā bija “necilvēcīgākā” varas ideoloģija,  kurā reālais ” vienkāršais padomju cilvēks”, ar viņa dzīves, patiesām interesēm un rūpēm pilnīgi izzuda no šīs filozofijas redzesloka, izņemot par frazeoloģiju par pasaules proletariāta un tautu masu lomu. Grūti ir iedomāties svešāku, “necilvēcīgāku” filozofiju, kā padomju sabiedrības bija ļeņiniski –staļiniskā filozofija. Šie pieradumi ir sociālas formas apziņas birokrātiskā tipa apziņas izpausme. Būtībā birokrātiskā ideālismā kā autoritatīvā, dogmatiskā domāšana ir apgalvojums, ka pasaules izmainīšanā un tās iekārtā galveno lomu spēlē partijas nomenklatūras griba, vadītāju izteiksmīgā runas māksla, lēmumu pieņemšana kongresos, sapulcēs, politiskos birojos t. i. dogmatiskā domāšana, autoritatīvais dogmatisms. No tā arī izriet  cilvēka brīvības un viņa radošās domāšanas ignorēšana, vēlme pārvērst cilvēkus paklausīgās darba bitēs, mankurtos, kas nespēj pacelties līdz pašapziņas līmenim un kritiskai attieksmei pret ļeniņisma – staļinisma ideoloģiju, tās realizācijas praksei, un beidzot, attieksmei pret sevi.

Tomēr bijušie padomju cilvēki, galvenokārt, vecākā un vidējā vecumā, ļoti cieši vēl arvien turas pie “padomju mentalitātes”, pieradums pie sociālās atkarības nekur nav pazudis. Šo “sociālisma” var nosaukt par birokrātiskās valsts dievināšanas sociālismu. Viņu pārliecības būtība, ka visus dzīves labumus dod valsts ierēdņi, valdība. Kamēr nepārvarēsim šo milzīgo muļķību, tad mēs nekad netiksim ārā no nabadzības, no ekonomiskās un finansiālās krīzes. Bagātība, gudrība, veselība un laime mūsu dzīvē savā dzīvē esi Tu pats, un vari sasniegt tikai tu pats. Un neviens cits tavā vietā to neizdarīs!

Gudrība kā XXI gadsimta filozofija

Vairākums pilsoņu pagaidām nekādi nespēj izprast jauno XXI gadsimta paradigmu, ka panākumus un laimi dzīvē var sasniegt tikai uz gudrības pamatu, kas cilvēcei ir vienīgais glābšanas enkurs.

Bijušās PSRS totāli – birokrātiskā sistēma ir specifisks pārvaldes tips, sabiedriskās attiecības, atbilstošam dzīves veidam, īpašai apziņai, domāšanai, ko izveidojusi аbsolūti represīvās sistēmas varas kundzība, ko vadīja nomenklatūrā partijas birokrātija pār visām  pilsoņu visām dzīves darbības jomām. Šajā sistēmā valsts pārvēršas par valdošās birokrātijas privāto īpašumu, par tās korporatīvo interešu īstenošanas ieroci. Un uz tā iemesla pamata 90. gados tieši šādas personas pārņēma varu Latvijā.  Un tā PSRS slavinātāji, iegaumējiet, ka PSRS nebija tikai totalitārisma valsts, bet vienas partijas īpaša birokrātiska forma valstī ar komendantu – administratīvo ekonomiku un milzīgu represīvo aparātu. Un visu to uzturēja marksistiski- ļeņiniskās mācības ideoloģija un frazeoloģija, kas tika pasniegts kā sociālās demokrātijas uzplaukums.

Ir pagājuši vairāki desmit gadi, kopš šīs sistēma ir sagruvusi, bet vēl šodien tā nopietni iespaido sabiedrības pārejas perioda raksturu uz tirgus ekonomiku. Pagaidām pārejas sabiedrību var nodēvēt par nomenklatūras kapitālismu, kurā iepriekšējā, tā saucamā “kopējais tautas” īpašums kļuva par personisko īpašumu bijušās sociālās birokrātijas valdošai elitei.Pašlaik mūsu garīgajā dzīvē ir neparasti aktuāli, ir pārvarēt birokrātiskā tipa apziņu, dogmatismu, radošās domāšanas un pilsoņu apziņas garīgās orientācijas formēšanu virzienā uz gudrību kā augstāko vispārcilvēcisko vērtību.

Viss ir sasniedzams, un pasaules pieredze apstiprina tādu plānu realitāti. Jā, šodien daudziem ir ļoti grūti. Bet kad bija viegli? Vai bija viegli mūsu vecvectēviem, vectēviem un tēviem pagātnē un pagājušā gadsimtā – kara laiks, Afganistāna, Černobiļa, masu represija slaiks, pēckara gadi? Pamēģināsim neskatīties uz necerēt tikai uz valsti kā jaunu Dievu, nestenēsim un nevainosim mūsu bēdās kādu citu. Sāksim ar jaunu garīgo uzstādījumu: visās savās bēdās un problēmās vispirms esmu vainīgs tikai es pats! Mums katram ir dotas milzīgas iespējas, kur galvenais starp tām ir brīvība, kas argrāk mums nebija. Viss ir atkarīgs tikai no mums pašiem, no neatlaidīga darba, mūsu ticības, entuziasma, saskaņas un  vienotības.

Latvijas nākotnes izšķirošais virziens ir tikt vaļā no birokrātiskā tipa apziņas, attīstīt  radošo domāšanu un formēt gudru dzīves apziņu, t.i. apziņu ar jaunu uzskatu sistēmu, kuras būtība ir tāda cilvēciskā vērtību sistēma, kuras saknes atrodamas mūsu senču –  baltu gudrībā.

Galvenās birokrātijas apziņas iezīmes

Birokrātijai ir pilnīgi nesaprotama  problēma cilvēku apziņā, kam sveša personības brīvība, kas cenša pārvērst cilvēkus par skrūvītēm birokrātijas mašīnā, darba bitēs, mankurtos, kurus var vadīt ar instrukcijām un priekšnieku gribu. Tāda birokrātiskā pieeja pret cilvēku noved pie tehnokrātiskās domāšanas kundzības, kur personība netiek skatīta kā vēstures pašmērķis, bet līdzeklis, ierocis dažādu administratīvo uzstādījumu realizācijai, kas nodrošina birokrātiska aparāta darbību.

Birokrātiskai domāšanai ir raksturīga arī neiecietība un naidīgums pret citādi domājošiem, viņu gribas apspiešana un kontrolēšana. Tāpēc birokrātiskā domāšanas sistēma ir ieinteresēta, lai starp cilvēkiem būtu vairākumā paklausīgi domājošie (vai vispār nedomājošie), lai cilvēkiem būt tikai truli skatieni un viņi samierinātos tikai ar informācijas minimumu, būtu apmierināti ar puspatiesību, vai pat nepatiesību. Un tas dažreiz izdodas.Galu galā viena no raksturīgākajām birokrātijas tipa apziņa ir komformisms, dogmatisms, galējais konservātisms, nespēja kritiski, radoši attiekties pret savām zināšanām un darbiem.  Birokrāts pašreizējo pārvaldes formu, zināšanas, domāšanu uztver kā ideālu, utt.. pieņem kā ideālu, kā augstāko un galējo attīstības pakāpi. Tāpēc birokrātijai ir organiski svešas šaubas, veselīgi radošais skepticisms, radošā domāšana, gudrība, bet darbības reformas tips tiek uztverts kā pati naidīgākā izpausme. Paskatieties apkārt un pamanīsiet, ka mūsu vidū tādi vēl ir pietiekoši lielā daudzumā!