Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Kādi ļaudis mums vajadzīgi…

Kādi ļaudis mums vajadzīgi…

staldzene_20160108

NOVĒLU VISIEM JAUNAJĀ GADĀ CIENĪT SEVI UN SAVU ZEMI UN AIZMIRST VĀRDU “VAIMANOLOĢIJA“. JO ATCERIETIES, MĒS ESAM STIPRI TIK, CIK MŪSU GRIBA!

Kādi ļaudis mums vajadzīgi

Ļaudis nenopērkami

Ļaudis stingri pret bagātības kārdinājumiem

Ļaudis godīgi, kā mazās, tā lielās lietās

Ļaudis, kuru centieni sniedzas pāri pašlabuma meklēšanas robežām

Ļaudis vīrišķīgi darbā, nepagurstoši sekmēs

Ļaudis, kurus nevada divejādas tikumības – viena privātā dzīvē, otra – atklātā dzīve

Ļaudis – pilsoņi, kuriem sabiedrības labums augstāk par paša interesēm stāv.

Ļaudis atturīgi, tas ir, ļaudis, kuri savus ceļus neloka šolaiku alkohola priekšā

Īsiem vārdiem sakot – mums vairāk vajadzīgi ļaudis, nekā statūti un instrukcijas

K. Ulmanis. Zeme 1914.g.

Pareģojumi par 2017. Gaiļa gadu

Pareģojumi par 2017. Gaiļa gadu

14622507

Kāds varētu būt ugunīgais Gaiļa gads? Varbūt jums palīdzēs pareģojumi par 2017. gadu, ko pateikuši paši slavenākie gaišreģi, ekstrasensi, pareģotāji, astrologi pagātnē un tagadnē. Daudzi pareģojumi pasaules informatīvajā tīklā bieži vien tiek vēstīti kā «šausmu stāsti», kas palielina konkrēta izdevuma reitingus, daži pareģotāji ir tie saucamie “galma pareģotāji”, kas pareģo tā, lai glaimotu savam darba devējam. Kā atšķirt patiesību no meliem? Kaut gan bieži vien tiek rakstīta piesaiste pie noteikta gada, tomēr senie gaišreģi Volfs Mesings , Edgars Keisijs, Nostradamuss dzīvoja pagājušos gadsimtos, tāpēc viņu prognozēs varēja atšifrēt tikai tendences, tomēr dažās no tām ir vērts ieklausīties.

Lietus attīra, bet plūdi iznīcina

Gandrīz visi viņi brīdina, ja nemainīsies domāšana un nebeigsies cilvēku cietsirdība, alkas pēc asinīm, tad tautas cietīs arvien vairāk no dabas kataklizmām. 2017. gadā uz zemi gaidāmi milzīgi plūdi, ko izraisīs spēcīgas lietusgāzes. Lietus būs tik spēcīgs, ka vairākus mēnešus, bez pārtraukuma, ūdenī atradīsies vairākas Eiropas valstis, zaudēs daļu no savas teritorijas, — tās vienkārši var pazust zem ūdens. Vēl 2016. gada nogalē tika brīdināta jau Krievija, kura jau Soču pludmalē uzbruka milzīgie viļņi, tikai paveicās, ka tas notika ziemas laikā.  Pēc Nostradamusa katrēnām, kontinenti nepaliks pilnībā tukši, bet gan kādreiz plaukstošās pilsētas var pārvērsties drupās ne tikai bruņotu sadursmju rezultātā, bet arī  dabas stihiju dēļ.

Lūzuma periods

Tuvākā nākotne ir lūzuma periods daudzos jautājumos, par to apstiprina daudzi ekstrasensi un gaišreģi.  Ekonomiskā krīze uzņem apgriezienus un notiks sadursmes ar tiem, kuri vēl vakar bija partneri un sabiedrotie, visa mūsdienu pasaule kļūst par starpvalstu politisko spēļu arēnu. Tai pat laikā jāatceras, ka ekoloģiskā problēma ir ne mazāk svarīga, kā ekonomiskā. Daudzās valstīs politiskā situācija saasināsies, var vēlēties labāko, bet kopējā sabiedriskā struktūra un hiarhija jau sen pieprasa reorganizāciju.

Saistībā ar šiem visiem sasāpējušiem jautājumiem atliek vien cerēt, ka mūsdienu sabiedrībai pietiks spēka un gudrības no šī laika pārdzīvojumiem izdarīt secinājumu pozitīvā un šī noderīga pieredze, veidojot nākotni.

Vanga arī apliecina, ka pasaulē 2017. gadā būs ekonomiskā krīzē . Šis jautājums būs viens no centrālajiem meklējot risinājumus, lai izietu no sarežģītās situācijas daudzās valstīs. Bet 2020. gadā kaislības pierims, jo daudzas valstis būs saņēmušas savu mācību. 2017. gads ir arī pārmaiņu laiks. Tas palīdzēs noteikt mērķus un prioritātes, kur virzīties tālāk, lai būtu miers un harmonija.

Cilvēks un daba

Daudzos Veras Lionas pareģojumos ir sakritība ar Vangu. Papildus teiktajam Vera Liona runā par jaunu ekoloģisko problēmu. Daba demonstrēs savu raksturu, kam cilvēki nevarēs vairs nepievērst uzmanību. Cilvēkiem nāksies cienīt savu apkārtni, dabu, saudzīgi attiekties pret jebkurām dzīvības izpausmēm uz Zemes. Tas arī ir pamatu pamats  2017. gada veiksmīgai izskaņai .

Arī Edgars Keisijs arī vēsta, ka 2017. gads  būs lūzuma posms visiem Zemes iedzīvotājiem. Tas ir jaunas kosmiskās ēras sākums. Jauni enerģijas veidi, citi braukšanas līdzekļi, datu pārraide, agrāk nezināmas ārstniecības metodes, ar ko nodarbosies šīs ēras zinātnieki.

Uz pasaules būs arī ne mazums kataklizmu. Tuvākajos 100 gados Zeme pārdzīvos ne vienu vien zemestrīci, plūdus un tektonisko nobīdi, kuru rezultātā izmainīsies ne tikai planētas ģeogrāfiskā, bet arī politiskā karte. Sākums šim procesam būs 2017. gads.

Keisijs arī ir apstiprinājis, ka drīzumā atnāks kāds cilvēks, kas atvērs acis daudziem cilvēkiem, vedīs sev līdzi un palīdzēs nosargāt no jaunās pasaules negatīviem izaicinājumiem. Cita dzīve sāksies tiem, kas sapratīs, ka dvēsele un ķermenis ir viens vesels, un jāsargā tos abus.

Volfa Mesinga pareģojums, ka 2017. gadā, ka visā pasaulē būs nemierīgi, tomēr pasaules karš nesāksies. Cilvēce sastapsies ar nezināmām slimībām, bet vienlaicīgi 2017. gads būs atjaunošanās un atmošanās gads. Cilvēce pāries uz jaunu evolūcijas pakāpi.

Arī Mesings runā par cilvēku, kurš būs cilvēces glābējs. Tas būs pārbaudījuma laiks uz izturību. Pasaule gaida politiskās un ekonomiskās iekārtas atjaunošanu. 2017. gads kļūs par rītausmu un izeju no tumsas. Izmainīsies varas pārstāvji un ekonomika, izmainīsies pat paši cilvēki. Un pārmaiņa būs virzītas uz attīstības un uzplaukuma pusi.

Eiropai 2017. gads būs beigu sākums. Diemžēl milzīgais migrantu daudzums uzvedīsies cietsirdīgāk un agresīvāk. Palielināsies noziegumu skaits, ko izdarīs patvēruma meklētāji. Eiropieši vairs nejutīsies drošībā. Visvairāk cietīs tās valstis, kurās ir vislielākais patvēruma meklētāju skaits.

Nākotnes kredīts – aktīvs darbs

Krievu astrologs Aleksandrs Zarajevs vēsta, ka Gaiļa gads būs spēka demonstrēšanas gads, kad valstīm patiks rīkot bruņotās parādes, kara tehnikas izrādīšanu utt. Pieaugs interese par karjeru bruņotos spēkos. Tomēr arī pretējā puse nepaliks vienaldzīga, tam pretī būs dažādas sabiedrības apvienības: pilsoņu tiesību ievērošana, ekoloģija, kultūras mantojuma aizsargāšana, cīņa pret korupciju un noziedzību. 2017. gadā aktivizēsies sabiedriskās kustības, kura centīsies apvienot dažādas valstis cīņā par  pamatvērtībām. Šis gads atklās jaunas iespējas kultūras, zinātnes saikņu paplašināšanai, vispārcilvēciskas vērtības tiks paceltas jaunā līmenī.

Šajā gadā būs daudz starptautiskas konferences, tikšanās un pārvēlēšanas, parādīsies jauni līderi, kuri tiešām rūpēsies par sabiedrības labvēlīgāku nākotni, bet jāuzmanās arī no viltus līderiem. Atkal spēcīgākas sabiedriski – politiskajā attiecībās kļūs nacionālās idejas. Pēc 2016. gada satricinājumiem uz pasaules politiskajā arēnā veidosies jaunas saiknes un izmaiņas ekonomiskā, kā arī diplomātiskajā attiecībās starp valstīm. Ja pasaules līderi un politiķi 2017. gadā būs aizņemti tikai ar savām ambiciozajām idejām un plāniem, un nespēs savlaicīgi sajust “pārmaiņu vējus”, viņi riskē pazaudēt saikni ar realitāti, tad otrajā gada pusē viņiem atliks vienīgā izvēle: pielietot spēku vai aiziet no politiskā skatuves. Astrologs saka, ka Eiropa un ASV (ASV jau tas ir noticis) tiks nomainīti līderi, kam sekos problēmu saasinājums ar musulmaņu pasauli. ES notiks konstitucionālas izmaiņas, konflikts Ukrainā atrisināsies gada beigās, kam sekos ekonomikas augšupeja.

Otrajā gada pusē minimālāka kļūs ekonomiskā krīze, un sāksies aktivitātes biznesā un ražošanā. To jāņem vērā, kad tiek ņemts kredīts sev vai savam uzņēmumam. Gaiļa gada enerģijas laikā būs iespējas realizēt savus talantus, bet neaizmirstiet arī par aktīvu darbību, jo šajā gadā cilvēki bieži atradīsies īstajā laikā, īstajā vietā. Cilvēki sasniegs panākumus, pateicoties savām administratīvajām spējām, vēlmei un prasmei vadīt, neslinkot, aktīvi darboties, ko jāuzsāk jau gada sākumā, lai gūtu panākumus otrā gada pusē.

Gaiļa gadā beidzot beigsies garīgais un fiziskais pagrimums, 2017. gadā asi vērsīsies pret viltus vērtībām un izdzīvos tie, kas sapratīs, ka dvēsele un ķermenis ir viens vesels, jo mēs visi esam dabas un Visuma bērni. Tikai tā var nodrošināt harmoniju mūsu dzīvē.