Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Mūsu valodas garīgās saknes

Mūsu valodas garīgās saknes

baltu-vienibas-ugunis

Mēs nedrīkstam aizmirst arī seno latviešu rakstu zīmes. Tās ir mūsu, baltu saknes – kas var dot papildus spēku un veiksmi. Cauri gadsimtiem līdz mūsdienām saglabājušies mūsu valoda, kas ir senču enerģijas piesātināta un skan attiecīgās vibrācijās. Par to kaut mazliet padomāsim šajos tumšajos vakaros – Veļu laikā…

Sanskrits (absolūts) jeb, kā to mēdz saukt, Devavani (Dievu valoda) ir senākā rakstītā valoda uz pasaules. Sanskrits veicina to dziļāku izpratni un atver pieeju uz pilnīgi citu garīgo līmeni. Sanskrits ir vienīgā valoda pasaulē, kur katra vārda skaņa un nozīme atbilst pastāvošai enerģijai un parādībai dabā.

Sanskrits kopumā ir uzrakstīts DEVANĀGARI alfabētā. Profesors Maksis Millers savā sanskrita pamācības rokasgrāmatā raksta, ka šis vārds nozīmē dievu NĀGARI (kas sasaucas ar latviešu NO GARA), oponējot uzskatam, ka tas nosaukts Nagaras pilsētas vārdā un saistās ar priekšstatu par pilsētu, kā sākotnējo rakstīšanas mākslas pielietošanas vietu.

Zinot, ka senie ārieši katru lietu sauca tai atbilstošā skaņu salikumā – vārdā un atceroties, ka daudzas senās tautas savu alfabētu uzskatīja par Dieva sūtītu, tad profesora Millera skaidrojums, kā šķiet, ir tuvāks patiesībai.

Interesanti, ka arī līdz mūsdienām ir saglabājušies tādi vārdi, kā: Dievaines, Dviete…

Dievaines dabā ir gada tumšākais laiks – dienas jau sarukušas gluži īsas, sniega vēl nav – vakari ir melni un gari. Šo laiku sauc arī par Dieva dienām, kā arī dēvē par Dievainēm jeb Veļu valsti. Senči ticēja, ka šis ir laiks, kad izjūtam saikni starp Šosauli un Viņsauli.

Vēl līdzīgs vārds ir Dviete apdzīvotā vieta, kā arī upe Dviete jeb Dvīta, kā arī sājā pārdomu laikā  vēl daži vārdi no mūsu senatnes par CILVĒKU, kuros latviešu valodā var atpazīt līdzību ar sanskritu.

Cilvēks

AKSHI – ACIS

MĀS –   MIESA ( Mēs vēl šodien sakām – miesīga māsa vai brālis)

MUKHA –MUTE

NABHI – NABA

NASE – NĀSIS

PADA – PĒDA, SOLIS (Mēs vēl šodien sakām – paņemt pēdu; aizbēgt)

CRAD –  SIRDS

ĒTE – IET

GATI – GAITA

DVEST – ELPA, ELPOT (vēl sakām – dvest)

DVESELE  – DVĒSELE

SAD, SEDATI  – SĒDĒT

MANAS – MAŅA, SAMAŅA, MANĪGS, ATMIŅA

RAM, RAMA – MIERĪGS, RĀMS

It īpaši  Dieva padomu latvietis vienmēr meklēja pirms kādām nopietnām pārmaiņām. Dieva padomu izlūdzās darbus sākot un pateicās Dievam darbu labi beidzot:

Ej, bāliņ, taisnu ceļu,
Runā taisnu valodiņu.
Tad ij Dievs palīdzēs
Taisnu ceļu nostaigāt.

Mēs dzīvojam pūļa gadsimtā

Mēs dzīvojam pūļa gadsimtā

occupy-madrid-hands-up

Mūsu gadsimtu var dēvēt par «masu sacelšanās», pūļa invāzijas gadsimtu. Tā savā laikā rakstīja spāņu filozofs Hosē Ortega: «Viss, kas notiek mūsdienu pasaulē, tikai ir pierādījums viņa teiktajam. Pēc viņa domām,«visu, ko radīja civilizācija (ražošanas ēkas un ieroči), pašreiz atrodas pūļa rīcībā. Cilvēki, kas veido pūli, ir bijuši arī agrāk, bet tad viņi nebija pūlis. Tā kā viņi bija izsvaidīti pa pasauli mazās grupās vai vienatnē, viņi dzīvoja izkliedēti.Katrs bija savā vietā: laukos, mazpilsētās, fermās, piepilsētās. Tagad notiek cilvēku klaiņošana, drūzmēšanās, un mēs visur redzam tikai pūļus ».

Masa nozīmē viduvējību

Tālāk filozofs  raksta: «masa ir viduvējs cilvēks. Stingri sakot, masu var apzīmēt kā psiholoģisku parādību, un nav jāgaida, ka drūzmēšanās vietās parādīsies individualitātes. Masa ir tie, kurš kāda iemesla dēļ nenovērtē sevi ne labi, ne slikti, bet cenšas sajusties tādi, kā visi. Vēl neviens nesatraucas, ka nav individualitāte , bet tieši otrādi, cilvēkiem patīkami sajust savu vienādību».

XX gadsimta beigās mēs esam pienākuši pie cilvēka saprāta un psiholoģiskās homogenizācijas*, un izejot cauri masu sacelšanās posmam, tagad pārdzīvojam «masu tirāniju», pārvēršot cilvēku pašā nožēlojamākā viduvējībā.

Pūlis ir bezsmadzeņu monstrs, kam nav saprāta un gribas, kas aprij visu savā ceļā. Un mums ir jāpakļaujas šim bezpersoniskam pūlim, jo darbojas princips «pavēl vairākums».

Tirāniska un absurdiska ideja par to, ka vairākumam vienmēr ir taisnība, radās no Ruso filozofijas. Pēc viņa domām, mums jāpakļaujas kopējai gribai, kurai vienmēr ir taisnība. Kardināls Ratcingers ( 2005 – 2013. Tēvs Benedikts XVI) pateica skaidri: «patiesība nekad nav vairākumam »

Pūlī zaudējam savu «es»

Kad veidojas masifikācijas parādība, indivīds kļūst par apgrūtinājumu valsts birokrātijai, kuriem dos priekšroku darbam tikai ar cipariem un statistiku.

Plašsaziņas līdzekļi izdarīja spēcīgu homogenozējušu* iedarbību uz cilvēku prātiem, un individuālā eksistence vairāk attiecas uz fizisko ķermeni, neskarot mentālo un psiholoģisko dzīvi. Mēs darbojamies, domājam un sajūtam, kā pūlis.

Mēs esam tik atkarīgi no svešiem viedokļiem, ka ļaujam pūlim par mūsu uzvedības tiesnesi un  soģi, mēs upurējam vienalga ko jebko, lai tikai mūs uzskatītu par «par tādiem, kā visi». Mēs tiecamies pēc kopēja atzīšanas, kā balvas, baidāmies atšķirties no citiem, jo tas izsauc reakciju no sabiedrības puses: neuzticība, nepieņemšana, aizdomīgumu. Galu galā  neizbēgami kļūstam par viendabīgas masas daļu, un to darām ar pārliecinātību un sajūtu, ka mūs pieņem un mīl, tai pat laikā mūs moca vientulības sajūta, iekšējs satraukums un  savas identitātes nepietiekamība.

Pārvācoties uz lielām pilsētām, pārvēršamies «psihiskā aglomerācijā», un cilvēks sajūt skumjas, ko izraisa sava «es» zaudēšanas sajūta.Tieši tāpēc cilvēki cenšas atklāt savu individualitāti, bet cieš neveiksmi, jo dara to pretrunā ar to, kā vajadzētu: tikai kopē cits citu.

Viens no galvenajiem iemesliem visai šai viduvējībai ir cilvēku pārāk ātrā attiekšanās no savas individualitātes attīstības. Viņiem ir daudz vieglāk un patīkamāk saplūst ar pūli vienā masā, mākslīgi uzpūšot savu «es», līdz pilnīgai tā izzušanai kolektīvajā dvēselē.

Sabiedrība tai vietā, lai atzītu tādas parādības bīstamību, atbalsta to, tā kā ir ieinteresēta paklausīgu patērētāju palielināšanā, kuri baro sistēmu,bet cilvēki nesaprot, kāda atmaksa viņus gaida: viņa individualitāte tā arī paliek neattīstīta vai vispār iet bojā.

Līdzīga pūļa psihiskā  iedarbība ir šķērslis cilvēciskā «es» izaugsmei, arī veicina attīstīt bezatbildību un amorālismu.  Kad cilvēka smadzenes un sirds pieder pūlim, viņš nevar sekot patiesai morālei, tāpēc ka nezina, kā to izdarīt, un neredz nepieciešamību pret augstāku uzvedības līmeni.

Pūlim nav morāles

Pūlim nav morāles, jo tam nav savas domāšanas, spēja atšķirt labo no sliktā.  . Viduvējība  ir būtisks pūļa raksturojums, kas regulē cilvēka uzvedību, no kā tas sastāv.

Pats apbrīnojamākais fakts, vērojot pūļa psiholoģiju, ir: lai kādi mēs būtu indivīdi, kas šo pūli veido, lai kāds nebūtu viņu dzīvesveids, nodarbošanās, viņu raksturs vai prāts, bet viņus var pārvērst pūlī ir pietiekoši tiaki tik daudz, lai viņiem izveidotos kaut kas līdzīgs  kolektīvai dvēselei, kas liek viņiem justies, domāt un darboties pavisam citādi, kā tu esi domājis, darbojies un juties katrs no šiem cilvēkiem atsevišķi.

Indivīds kļūst par pūļa daļu, uzstāda sev noteikumus, kas ļauj atteikties no savām  no bezapziņas tendenču apspiešanas. Jaunās rakstura īpašības, kuras viņš apspiež, patiesībā izlaužas virspusē no viņa bezapziņas, tās sistēmas, kur glabājas viss sliktais, kas atrodas cilvēka dvēselē.

Ja mēs vēlamies noformulēt precīzu prieksštatu par masu morāli, tad jāņem vērā, kad indivīdi apvienojas pūlī, tad viņiem izzūd individuālās aiztures, bet atmostas kas cits un meklē brīvu  izeju uz āru visas cietsirdīgie, mežonīgie un graujošie instinkti,  kas ir saglabājušies cilvēkam vēl no senatnes.

Tādā veidā, viņi kļūst par pūļa daļu, tad cilvēks nolaižas par vairākiem civilizācijas pakāpieniem zemāk. Atsevišķi viņš varētu būt kulturāls cilvēks, bet pūlī viņš ir barbars.  Viņš kļūst neprogozējams: vardarbība, cietsirdība, kā arī entuziasms un varonība, kas ir arī raksturīga pirmatnējiem cilvēkiem».

Cilvēka izzušana pūlī atslābina prātu, uzsverot, jo pūlis ir anonīms, sekojoši, bezatbildīgs, tad cilvēkos pazūd atbildības sajūta, kas ir bremze individuāliem impulsiem.Atsevišķa cilvēks saplūšana ar pūli ir tiešs ceļš, lai iznīcinātu personīgo atbildību, bet tas nozīmē, morālo vērtību izzušana, kas noved pie noziegumiem, vardarbības vai korupcijas.

Lai kā mēs gaustos par sarežģītajiem dzīves apstākļiem un visām šīm negācijām, ieskaitot : korupciju, šobrīd vēl tieši Latvija ir pasargāta no pūļa invāzijas, jo kaut gan mums daudz kas ir saglabājies no pūļa domāšanas (milzīgie pūļi PSRS), tomēr , ja katrs veicināsim savas personības izaugsmi, mums vēl ir iespēja…

*Katru laboratorijas paraugu atsevišķi rūpīgi sasmalcina un kārtīgi samaisa, lai nodrošinātu pilnīgu homogenizāciju.

Par strādājošo bēgļu pabalstiem

Par strādājošo bēgļu pabalstiem

542ea0c66

Vai tiešām kāds domā, ka visa tauta guļ letarģiskā miegā un neviens nesaprot, kas notiek? Protams, ir daži arī starp tautiešiem, kuri uzskata, kad nekas ļauns jau nenotiks, ja piemaksāsim bēgļiem, bet paši kaut kā iztiksim vai aizbrauksim nopelnīt naudu ārzemēs. Kā vispār ministrijas (precīzāk Iekšlietas ministrijas) pārstāvjiem varēja ienākt prātā šāda ideja – par pabalstiem strādājošiem bēgļiem? Tā varbūt varētu notikt par absurda teātrī, bet tagad daži grib padarīt Latviju par absurda valsti. Vai pārrakstīsim visus likumus, jo šāda likuma pieņemšana ir pretrunā ar valstī esošo likumdošanu, jo strādājošie nevar saņemt bezdarbnieku pabalstu?

Vai šie ministrijas ierēdņi nav pamanījuši, ka mums ir pensionāri, invalīdi utt. un citas pamatiedzīvotāju grupas, kurām ir jāizdzīvo par 150 euro mēnesī, nabadzības riskam un sociālajai atstumtībai pakļauti aptuveni 606 000 jeb 31% iedzīvotāju. Ja jau Iekšlietu ministrija ir tik dāsna, tad, lūdzu visiem, kuri saņem mazas algas, pieprasiet šiem gudrajiem ierēdņiem piešķirt pabalstus!

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati (CSP) 2016.  gadā Latvijā apmēram 35 000 strādājošo saņem minimālo algu. Tad būsim vienreiz taisnīgi – arī viņi var rakstīt iesniegumu par strādājošo pabalstu.  Ja jau, tad jau…

Vai izdzīvosim materiālisma pasaulē?

Vai izdzīvosim materiālisma pasaulē?

the-10-most-terrifying-natural-disasters-5

Materiālisms ir filozofiska teorija, kas pamatojas uz to, ka atzīst tikai realitāti, no tā tātad ir atkarīgs absolūti viss. Materiālisms apgalvo, ka nav nekā nemateriāla un tāpēc ir bezjēdzīgi meklēt kaut kādu saprātu, iemeslu vai mērķi, kāpēc ir izveidots Visums un Daba.

Tad pēkšņi daba cilvēkam parāda, cik tomēr viņš ir mazs un niecīgs, kad sastopas aci pret aci ar dažādām dabas kataklizmām – plūdiem, zemestrīcēm, vulkānu izvirdumiem un citām nelaimēm, bet vēl arvien cilvēkam nepielec.

Kā izpaužas materiālisma loģiskās sekas?  Tas izpaužas – pārmērīgā bagātības slavināšanā, sajūtu un ķermeņa baudās, pārlieku liela uzmanības pievērsta ārējam izskatam un materiālai varenībai, aizmirstot par garīgumu.

Dzīvnieciskais instinkts vēl arvien rullē!

Patiesībā no homo sapiens un neko citu arī nevar no viņa gaidīt, tā kā savā evolūcijā nav aizgājis tālu no dzīvnieka, viņa instinktus vada smadzeņu dzīvnieciskā daļa, ko sauc par « paleocortex » vai seno smadzeņu garozu. Tieši tāpēc cilvēces vēsturē ir sakrājies iespaidīgs noziegumu un vardarbības repertuārs. Tikai pēdējā pasaules karā gāja bojā 40 miljoni cilvēku, un nav svarīgi, kādus ieganstus katrs centās attaisnot, lai šo faktu izskaidrotu.

Ir skaidrs, ka kaut kas tāds ir tikai iespējams starp neattīstītām būtnē , kuru attīstības līmenis ir palicis dzīvnieciskā līmenī. Ne civilizācijas attīstība, ne zinātniskie un tehniskie sasniegumi, ne labestības vai žēlsirdības piemēri nav tie, kas palīdzēs izskaust mežonību, cietsirdību, izvirtību un vardarbību.

Materiālisms nozīmē atgriezties pie ķepām, nagiem un astes, jo tad notiek iekšējā saplūšana ar sava paša dzīvniecisko dabu, kas atzīst tikai džungļu likumus. Bet ir viens pasliktinošs apstāklis: parasts dzīvnieks – ir tīrs un nesamaitāts, viņā nav naids un cietsirdība, viņš nenogalina sava prieka pēc, viņš nezina, kas sadisms, narkotikas, alkohols, tabaka.

Cilvēks toties ir palicis par  samaitātu dzīvnieku un, kā liecina vēsture, var savā samaitātībā sasniegt neiedomājamus mērogus. Kļūstot par zemcilvēku, viņš savas instinkta dabas dēļ tā arī nav pacēlies augstāk par zemi un ir pats savas dzīvnieciskās apetītes instruments. Cīņa par barību un teritoriju, vairošanās, bara instinkts, sacensība starp tēviņiem par varu, savas sugas saglabāšana – tas ir viss, kas patiesībā satrauc mūsdienu  cilvēku.

Materiālisms arī ir tikai māņticība

Materiālisms darbojas pret evolūciju, mēģinājums atstāt cilvēku dzīvnieka līmenī, saglabāt to saikni, kas viņu apvieno ar pērtiķu kolektīvo apziņu, kas vēl arvien  turpina dzīvot  cilvēka bezapziņā. Protams, tam ir visdažādākie izskaidrojumi un attaisnojumi. Zinātnes, kultūras un tehnoloģijas sasniegumi, mākslas šedevri, humānisma idejas tiek izmantotas kā pierādījumi cilvēces attīstībai.  Tomēr tiek aizmirsta par cilvēka «tumšo daļu», atveidojot viņu kā brīnišķīgu dabas iekarotāju, bet noslēpjam viņa «nagus un ragus».

Cilvēka materiālie daiļdarbi tiešām mūs iespaido: milzīgas ēkas, tilti un kanāli, dažādas mašīnas un lidojošie aparāti, mākslīgai intelekts, jaunās medicīniskās tehnoloģijas, komforta līmenis un daudz kas cits. Bet tai pat reizē  – kodolieroču arsenāls, ķīmiskie un bioloģiskie ieroči, kari, postījumi, bads, masveidīga saindēšanās gaisa piesārņojuma dēļ, plēsonīga attieksme pret Dabu, narkotikas, korupcija, vēzis, AIDS, «smadzeņu skalošana», mentālā verdzība, terorisms, noziedzība, diskriminācija, nav personīgās brīvības, sievietes un vīrieša lomas neizpratne, dažādas izvirtības izpausmes, augstāko vērtību neesamība, apslēpta politiskā tirānija.

Nemānīsim sevi: neskatoties uz mūsu intelekta attīstību, mēs viegli padodamies dažādiem paņēmieniem, ko izmanto reklāma. Mēs esam neaizsargāti pret to psiholoģisko uzbrukumu un  citiem sabiedriskās domas vadības instrumentiem. Mēs viegli orientējamies materiālā pasaulē, bet mūsu individuālā  augstā apziņa pilnīgi nav attīstīta.

Mūsu vidū valda materiālisms, kas licis noticēt, ka mūsu glābiņš ir mašīnās un ar tās palīdzību var sasniegt visu. Mēs esam pārliecināti, ka arī mūsu ķermenis arī ir mašīna, bet daudz sarežģītāka, kas tomēr spēj domāt un sajust. Kā cilvēki var sekot  augstākai morālei, ja cilvēki materiālajā pasaulē sevi uzskata tikai par gadījuma bērniem, bet saprātu  – par  organisku blakusproduktu?

Patiesībā materiālisms ir nekas vairāk kā māņticība. Pat zinātne nav brīva no  māņticības. Pašlaik ir daudziem tāda pārliecība ir, un mēs viņus nekad nepārliecināsim, jo viņi tam svēti tic.

Dzīvojam virtuālā realitātē un  lietu pasaulē

Cilvēkus hipnotizē ar televīziju, datoru un videospēlēm, lai noslēptu no viņiem gara liesmu. Viss reālais un patiesais falsificējas un tiek nomainīts ar mākslīgumu, lai cilvēki neatmostos un uz visiem laikiem paliktu par savām bezgalīgo un satrauco fantāziju vergiem.

Virtuālā realitāte drīz nomainīs pilnībā patieso realitāti, un cilvēks arvien tālāk attālināsies no Dabas un savas dievišķās dzirksts.  Naivi tiek radīts priekšstats par dievišķo atbilstību cilvēku materiālām prasībām. Kāda pašlaik izskatās mūsdienu pasaule?

Jūtīgums tiek nomainīts ar histēriju, miers ar pasivitāti, spēks ar vardarbību, skaistums ar grotesku, atbildība pret sabiedrību ar naudas ieguldījumiem, vīrišķība ar ģenitāliem varoņdarbiem, sievišķība asociējas  ar apģērbu un dekoratīvo kosmētiku; draudzība tiek nomainīta ar ēšanu un alkoholu, savu tiesību aizsargāšana tiek nosauktas par  rasimu vai fašismu, mīlestība pret bērniem jāierobežo, jo tāesot vēme redzēt viņos savu atspulgu, demokrātija pārvērtusies par īstu farsu, brīvība ar visatļautību, mūzika pārvērtusies skaļā troksnī. Informācija tiek izmantota «smadzeņu skalošanai», valsts kļuvusi par tirānu, prezidents par karali, valsts ierēdņi par saimniekiem. Tiesa atrodas to rokās, kuriem ir vairāk naudas un politiskā vara. Nauda ne cilvēki valda visās jomās.

Goda jēdziens ir kļuvis antikvārs, bet bezkaunība – piemērs atdarināšanai, seksuālā izvirtība pārvērtusies par «alternatīvo uzvedību», cilvēku saskarsme – iluzorisks kontakts starp imidžiem. Cilvēkus vērtē, kā noderīgas un nenoderīgas lietas, noziedzniekus uzskata par upuriem, un tā līdz bezgalībai.

Problēmas patiesais iemesls ir tajā, ka mūsu būtības izpausme ir atkarīga no mūsu garīgās attīstības līmeņa, kas tagad ir aizmirsts, nenovērtēts  un paralizēts, tāpēc ka cilvēks, kopā ar iekšējo transformāciju, ir aizgājis par nepareizu ceļu un veltījis savu dzīvi materiālās pasaules iekarošanai.  Tur arī ir  transcendentālo vērtību krīze, materiālā hiperattīstība , kad cilvēks sevi neattīsta garīgi, un tas nozīmē –  katru dienu mūsu māja piepildās  ar nevajadzīgām lietām un arvien vairāk tajās pazūdam mēs, zaudējot sevi un savu patieso būtību.

Mums nekādi neizdodas saprast, kas cilvēkā ir  garīgā būtība, kas tikai atrodas materiālā ķermeņa gūstā.

Kāpēc mūsu valoda ir sena?

Kāpēc mūsu valoda ir sena?

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Mēs it kā skaitliski esam palikuši pavisam maz. Ienaidnieki un nodevēji apgalvo, ka mums nav lemts izdzīvot  tik mazā skaitā, viņi vēlas, lai mēs sevi uzskatītu par necilu, kašķīgu tautiņu, bet ja paskatāmies vēsturē, tad tieši senās tautas līdz mūsdienām ir izdzīvojušas skaitliskā mazākumā. Tomēr neskatoties uz visu – kariem, izsūtījumiem, imigrantu pieplūdumiem, mēs vēl esam un dzīvojam XXI gadsimtā. Tātad mums ir savs uzdevums Visumā. Lai pārliecinātos par mūsu izdzīvotspēju, atskatīsimies vēsturē.

Sanskrits (absolūts) jeb, kā to mēdz saukt, Devavani (Dievu valoda) ir senākā no eksistējošām valodām pasaulē. Tā ir valoda, kurā Dievi uzrunāja Riši, valoda, kurā ir uzrakstītas Vedas, Upanišadas, Puranas un visas vēdiskās zināšanas. Tā ir unikāla un tīra valoda. Pat Sanskrita vārdu atkārtošana ģenerē īpašas attīrošas vibrācijas, kas veicina apziņas uzskaņošanos uz dievišķo vilni., tās vibrācijas nes sevī pasaules radīšanas enerģiju un mūžīgo gudrību.

Sanskrits ir vienīgā valoda pasaulē, kur katra vārda skaņa un nozīme atbilst pastāvošai enerģijai un parādībai dabā. Rūjienas mācītāja baltvācieša Gustava Bergmaņa ( 1749. -1814.g. ) ģimenes locekļi atklāja, ka latviešu valoda ir vēl līdzīgāka sanskritam kā vācu. K.Lazdiņš radījis vārdnīcu ar vairāk nekā 300 vārdiem. XX.gs. 70. gados plašu darbu ar sakņu un atvasināto vārdu salīdzināšanu sācis Igors Noskovs, taču miris pāragrā nāvē, jo veselību iedragājuši padomju nometnēs pavadītie gadi. Vissenākajā vēdu valodā sarakstīta Rigvēda. Izpētot Rigvēdas himnas pirmo himnu uzgāja 62 vārdu saknes. Un atklāja, ka latviešu valodā ir 52 līdzīgas saknes, lietuviešu – 38, bet angļu, grieķu, latīņu un vācu valodās – 8 līdz 12 saknes.  Sanskritā ir arī garumzīmes. Rigvēda (sanskritā: ऋग्वेद ŗgveda, saliktenis no ŗc “slava, vārsma” un veda “gudrība”) ir sens indiešu svēto dziedājumu krājums, pārsvarā lūgšanas un himna  sanskritu valodā.  Vissenākajā vēdu valodā sarakstīta Rigvēda. Vēl interesanti, ka ir versija, ka Rīgas nosaukums radies  no šī vārda. Kas to lai zin?  Tikai daži piemēri no pētījuma, kurā ir apliecinājums, ka mēs esam sena tauta un mums ir sena valoda.

Līga

Deva-pati – pats Dievs

(abās valodās augstākais Dievs) Latviešu valodā ir arī cits nozīmīgs vārds VISVARENAIS, ko var salīdzināt ar VARŪNA vai VICVARŪNA, augstākā kosmiskā kārtība, radītājs un valdnieks, un īpaši –kosmiskās kārtības uzturētājs.

Garigas – Garīgs

Dvesele -dvēsele

Vala – velns

Tempļi un lūgšanas vietas

Deva maya – Dieva māja, templis

Deva ratyha – Dieva rati

Devatā – dieviete, dievība

Deva datta – Dieva dots

Alaya – aleja, ieleja, iespējams  – tag. saucam birzs

Kula (templis, ģimene)  – latv.v. Kuls ir (piedarbs, kuļamklons)

Apkopojot abās valodās līdzīgo vārdu nozīmes, senajiem āriešiem it kā bijuši trīs veidu tempļi jeb lūgšanas vietas: tempļa celtne, ieleja vai birzs un ģimenes lūgšanas vieta. Latviešiem svētaš birzis vai meži bija svētnīcas un mirušo kulta vietas, dažkārt arī kapsētas, t.i dabas līgas kultā tās veica to pašu lomu, kas vēlāk tika piešķirta kristīgajai baznīcai. Varbūt tāpēc šī vēsturiskā atmiņa ir tik stipra, ka mums vēl līdz šai dienai ir kapu svētki, kas citām tautām rada izbrīnu?

Uguns un dūmi

Agnis – uguns

Dhūma – dūmi

Dhūmaka – dūmaka

Kup, kupayate – kūpēt

Secinājums: latviešu valoda ir ļoti sena un vērtīga! Vēl daudzi mūsu valodas termini pēdējo 5 000 gadu laikā, iespējams arī senāk, nav būtiski mainījušies. Sargāsim pasaules pirmsākuma valodu un beigsim zemoties, runājot pie katras izdevības, svešā mēlē!