Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Cilvēki dzīvo apziņas aptumsuma stāvoklī

Cilvēki dzīvo apziņas aptumsuma stāvoklī

29270fd

Slavenais Čīles rakstnieks – filozofs Dario Salass Sommers ir grāmatas « XXI gadsimta morāle» autors, kurš veltījis savu dzīvi jautājumiem par cilvēka sūtību, cilvēka eksistences jēgas izzināšanu, kāpēc viņš atrodas uz Zemes. Un tieši tagad, kad sākusies pretpolu cīņa uz Zemes, šie jautājumi kļūst arvien aktuālāki. Šis rakstnieks bija arī man ļoti interesants atklājums. Varbūt viņa atziņas noderēs arī jums?

Savās grāmatās Dario Salass Sommers norāda, kāpēc senatnē mistiķi, lai saņemtu “apgaismību” palika vienatnē ar dabu, attālinājās no ikdienas sadzīves, noskaņojās uz pasaules dabiskajiem ritmiem un cikliem, mācījās dabas valodu, kurā Visums sarunājas ar mums. Bet visas tās  mūsdienu informācijas plūsmas ir domātas tam, lai noturētu mūsu apziņu pusdzīvnieciskā  līmenī, lai mēs būtu  “ganāmpulka” paklausīgie pārstāvji, ko vada “gani”, bet viņi risina tikai savus, sev vajadzīgos uzdevumus.

Dario jau no bērnības ir spratis, ka mūsu pasaulē “kaut kas nav tā, kā vajag”, ka cilvēce dzīvo pēc kaut kādiem nepareiziem likumiem un kas būtu, ja cilvēces dzīvē jāievieš kardinālas pārmaiņas, citādi tā noteikti nonāks pie savas bojā ejas, turpinot virzīties pēc iepriekšējā kursa, planētas tehnokrātiskās sagraušanas kursu un cilvēkus pārvēršot par bezdvēseles biorobotiem. Pēc šī filozofa domām, nepieciešams arī ieviest izmaiņas esošajā izglītības un zinātnes sistēmā, kas sadalīja zināšanas par apkārtējo realitāti daudzos absolūti nesaistītās zinātnes disciplīnās, kas sakropļo apkārtējās realitātes uztveri.

Mūsu skatījums uz apkārtējo realitāti izrādījās tikpat “fragmentārs” un nepilnīgs, kā arī visa mūsu zinātne. Mēs esam pazaudējuši saikni starp mums un mums apkārt esošo pasauli, zaudējuši iespēju apzināties vienotos likumus, kas darbojas Visumā. Tai laikā uz mums gāžas veselām plūsmām pilnīgi nevajadzīgas informācijas, kas turpina izkropļot mūsu uztveri.

Lūk, ko viņš saka par to:

Cilvēki dzīvo apziņas aptumsuma stāvoklī. Viņiem nav dziļa izpratne par sevi un apkārt notiekošo. Tā ir mūsu, cilvēces problēma. Mūsu apziņai nepietiek dziļuma. Tas ir līdzīgi, kā braukt ar mašīnu biezā miglā: ceļu it kā tu zini, bet tā it kā nav.

Tas nozīmē, ka cilvēce ir noskrējusi no ceļa, apmaldījusies šaubu miglā, informācijas pārpilnībā un apziņas nepietiekamībā. Un tagad mūsu uzdevums – atgriezties pie VIENOTĀ VESELUMA. Tomēr atgriezt to nav viegls uzdevums. Mēs nepamanām pašreizējo nopietno stāvokli, neatskaitāmies par notiekošo, jo katrs no mums ir iegremdējies savās fantāzijās, savās problēmās. Un tas ir ļoti skumji.

Mēs nemācam cilvēku būt par cilvēku. Mēs mācām sasniegt panākumus materiālajā pasaulē. Mācām pelnīt naudu, slavu, nodrošināt sevi ar materiāliem labumiem. Izglītībai nav mērķis – vest cilvēku uz augstāku apziņas līmeni.

Kamēr cilvēki dzīvo “spēlējoties”, visus savus spēkus tērē, cenšoties sasniegt iespējamo materiālo dzīves labklājību, jo dzīves kvalitāti viņi redz tikai materiālajā veidā un nemeklē to sevī. Rezultātā izveidojas kaut kāda kopēja koncepcija: “ganāmpulka” koncepcija, kam pamatā ir šablona spriedumi un reklāmas saukļi.

Mēs nezinām, cik informācijas var ietvert mūsu smadzenes, bet ir pilnīgi redzams, ka tām arī ir sava robeža. Mūs katru dienu bombardē ar informāciju – pastāvīgi, bez gala. Tas ir vienalga tas pats, ja cilvēks ēstu tik daudz, ka ēdienu nepaspēj sagremot. Viņš piepūstos un galu galā pārsprāgtu. Mūsu gadījumā mēs runājam par informāciju, cilvēks vienkārši pazūd zem tās plūsmas un neredz realitāti tādu, kāda tā ir.

Kāds antīkā laika domātājs ir teicis: “Es domāju, tātad es dzīvoju”. Man liekas, ka viņš maldās, jo šodien šis teiciens vairs neder. Neviens no mums nedomā pats. Cilvēku vietā to dara saņemtā informācija. Šī informācija nonāk smadzenēs nevis caur apziņu, bet caur zemapziņu. Kā strādā pašas labākās reklāmas aģentūras,piemēram, prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā? Viņi cenšas, lai ziņojums pēc iespējas spēcīgāk nogulsnētos elektorāta smadzenēs, bet tādēļ tam jāplūst cauri zemapziņai. Rezultātā — mums uzkrājas neapstrādāta, neapadomāta informācija — īsta  “informatīvā miskaste”…

Mēs neesam pietiekoši atklāti, nepietiekoši uzmanīgi, lai atskaitītos sev par notiekošo. Es bieži atceros izcilo zinātnieku seru Arturu Elingtonu.Viņš teica,ka cilvēks var redzēt tikai to, kas ir viņa apziņā. Ar to viņš domāja – uztveri. Viņš apgalvoja, ka cilvēks redz ne to, kas atrodas viņā, bet gan, sava veida fotogrāfiju, kas “tiek ielikta” viņa apziņā.

Daudzi zinātnieki piekrīt šim uzskatam. Mūsu uztvere ir nepilnīga. Katrs no mums dzīvo savā pasaulītē, savu fantāziju pasaulē. Cilvēkam jābūt daudz uzmanīgākam, lai ieraudzītu realitāti tādu, kāda tā ir. Bet tas ir ļoti sarežģīti, tāpēc ka viņam to nemāca.

Mani ļoti uztrauc fakts, ka mūsdienu pasaulē vairs gandrīz nav palikuši domātāji. Viņu vairāk nav. Kaut gan Antīkajā Grieķijā nebija tādas universitātes, nebija diplomu, bet šodien mūsu cilvēki ar augstāko izglītību, ar pirmklasīgiem diplomiem, bet pasaule ir tik sliktа, jo toreiz cilvēkiem bija augstākas garīgas vērtības.

Tad kas tad notiek? Tagad valdības pārstāvji absolvē labākās pasaules universitātes, tad kāpēc viņi nevar likt pasaulei iet pareizā virzienā, nevar palīdzēt cilvēkiem saprast vienam otru, nevar padarīt pasauli harmoniskāku?

Problēma ir tajā, lai ieraudzītu realitāti tādu, kāda tā ir, jāattīsta spēju uztvert, censties uz augstāku apziņas līmeni. Tas ir tas, ar ko ir jāstrādā, kas interesē arī mani un to es daru. Tā ir mana centrālā grāmatu tēma…

Es uzskatu, ka šajā drūmajā situācijā, vienīgais, ko var darīt cilvēks, iegremdēties savā iekšējā pasaulē, izzināt sevi. Izzināt sevi un savu dzīves veidu, saprast: kāpēc viņš dara vienas lietas un baidās darīt citas.Un tādā veidā daudz dziļāk izprast dzīvi, iemācīties asāk atšķirt fantāziju no realitātes”.

Tagad daudzi cilvēki sāk apzināties, ka “atslēga” cilvēces daudzu problēmu atrisināšanai nav bezjēdzīgās sacensībās pēc materiāliem labumiem un ne  “informatīvās miskastes” patēriņā. Tieši otrādi, nepieciešams meklēt šo “atslēgusevī , bet tas ir iespējams, ja spēsim atšķirt, kuru no informācijas plūsmas nolikt zemapziņā, bet kuru iesviest “miskastē”, jo citādi pārvērtīsimies vergos – biorobotos bezdvēseļu tehnokrātiskā pasaulē.  Ir jāatīsta sava apziņa, jāatrod sevi,jo visa pasaule ir tevī.

Esēņu psihoanalīzes prakse

Esēņu psihoanalīzes prakse

senatne

Raksta sākums: Kas ir esēņu psihoanalīze

Analīzē šos spēkus aplūkoja 3 aspektos

  1. Vai saproti šī spēka nozīmību?
  2. Vai sajūtu un pārdzīvoju šī spēka nozīmi?
  3. Vai optimāli pielietoju tos savā dzīvē?

Zemes spēki

Saule ir ļoti svarīgs enerģijas avots, un šis spēks jāuzņem un jāizmanto veidā, kas ir visderīgākais cilvēka veselībai un labsajūtai.

Ūdens ir dzīves būtiska sastāvdaļa, kas jālieto pareizā veidā ēdienā un dzērienā un miesas peldēm visu cauru gadu

Gaiss visnozīmīgākais cilvēka veselībai, un cilvēkiem jācenšas cik iespējams daudz uzturēties ārā, svaigā gaisā, uzņemot atmosfēras enerģijas savai veselībai.

Barībai jābūt pareizai un labos apmēros, – tā, lai uzturētu citus dzīvības spēkus organismā.

Cilvēks tika uzskatīts kā dzīvības spēku kopums ar tiesībām un pienākumu, ar atbildību par paša evolūciju. Katram cilvēkam ir pienākums izmantot ik brīdi, lai savā dzīvē paātrinātu progresu, un tas ir darbs, kuru neviens nevar darīt viņa vietā. Cilvēkam jāapzinās un jāizprot savas spējas un dotības un jāatrod vispiemērotākais veids, kā tās attīstīt un lietot, tā kalpojot visai cilvēcei.

Zeme pārstāv divus radošus spēkus, kas darbojas visas planētas dzīvē: viens rada dzīvību no augsnes, nesot gaismā kokus un visu citu veģetāciju. Otrs reprezentē seksuālo  enerģiju. Cilvēkam jāizprot un jālieto labākais veids, kā audzināt sev pārtiku, un jāatrod līdzsvars savā seksuālajā dzīvē.

Veselība  ir atkarīga no cilvēka saskaņas ar visiem citiem Zemes spēkiem : sauli, ūdens, gaisu, barību, cilvēku, zemi un prieku.Jāizprot, cik svarīga veselība ir viņam pašam un citiem viņu apkārtnē, un jāmeklē visi līdzekļi, lai uzlabotu savu veselību, gan domāšanā un sajūtās, gan rīcībā.

Prieks ir būtiska un pienācīga cilvēka dzīves sastāvdaļa, un viņam jādarbojas ikdienā ar dziļu priekas sajūtu , kas viņu caurstrāvo un izstaro no viņa uz visu viņa apkārtni, izprotot šīs sajūtas lielo nozīmi sev un citiem.

Šie ir tikai dabas spēki, kuri cilvēkam ir jāmācās pareizi izmantot. Sekojošie ir 8 Kosmosa spēki, un vēl jo nozīmīgāki cilvēka dzīvē, jo viņš nevar dzīvot pilnīgā harmonijā ar Zemes spēkiem, ja nav apzinājies debesu spēkus.

 

Kosmiskie spēki

Spēks – nepārtraukti tiek izpausts cilvēka darbā un darbībās, kuras atklāj, vai viņš sadarbojas ar visiem citiem spēkiem, vai arī to trūkst, – viss pēc cēloņu un seku dzelzs likuma. Cilvēkam jāizprot labu darbi milzīgā nozīme un jāpatur prātā, ka viņa personība, stāvoklis un apkārtne ir viņa iepriekšējo  rīcību rezultāti, gluži tāpat viņa nākotne būs tāda, kādu to veido viņa tagadējās rīcības. Tādēļ cilvēkam vienmēr jācenšas darīt labus darbus – tādus, kas ir saskaņā ar dabu un Kosmosu.

Mīlestība – izpaužas labos un laipnos vārdos, ko sakām citiem, un tie uzlabo veselību un labsajūtu gan otram cilvēkam, gan pašam teicējam. Patiesa mīlestība uz visām būtnēm tiek īstenota harmoniskās sajūtās un labestīgos vārdos.

Gudrība (viedums) izpaužas labās domās, un tā ir cilvēka priekšrocība un tiesības – vairot savas zināšanas un izpratni katrā iespējamā veidā – tā, lai viņš domātu vienīgi vērtīgas domas. Cilvēkam ar katru dienu jācenšas augt viedumā, lai viņš aizvien vairāk un labāk izpratsu Kosmosa kārtību un savu vietu,  un nozīmi tajā. Tikai tad, kad cilvēks sasniedzis zināmu veiduma pakāpi, viņš ir spējīgs uzturēt savā apziņā vērtīgas domas un izraidīt no tās negatīvās, destruktīvās domas – vienalga par ko tās būtu – par kādu cilvēku, vietu vai apstākli.

Vērtību saglabāšana nozīmē spējas sargāt un saglabāt visu to, kas ir derīgs un ar patiesu vērtību – vai tas būtu kāds koks, augs, vai kāda māja, celtne, vai attiecības starp cilvēkiem – vispārīgs daiļums un saskanība visādos veidos.

Radīšana nozīmē nepieciešamību cilvēkam attīstīt un lietot savus radošos spēkus, jo viņa loma uz šīs planētas ir turpināt Radītāja darbu. Tādēl cilveķam ir jācenšas būt oriģinālam un radošam, darīt ko jaunu un citādu, cik bieži vein iespējams – vai tas būtu kāds jaunatradums, izgudrojums, mākslas darbs – vispār kaut kas, kas dod kādu labumu (fizisku vai garīgu) līdzcilvēkam.

Mūžīgā dzīvība nozīmē cilvēka apziņas pamata drošību attiecībā uz savu un citu cilvēku eksistenci visā cilvēka darbībā un visā, ar ko viņš sastopas. Cilvēkam jābūt dziļi nopietnam, pārdomājot savu attieksmi un izpratni par zemes un Kosmosa spēkiem un kā viņš tos izmanto. Cilvēkam jācenšas  sevi izvērtēt, cik godīgi vien iespējams, netiecoties attaisnot vai pārtaisīt savā analīzē savus darbus, domas un vārdus.

Darbs ir priekšnoteikums daudzām citām vērtībām. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir jāveic savs ikdienas darbs rūpīgi un prasmīgi, jo tas ir viņa pienesums tautai un ir arī labklājības priekšnoteikums. Ja kāds indivīds savu darbu nepadara kārtīgi, tad kādam citam tas ir jālabo. Cilvēkam jāmācās izjust dziļu apmierinātību par savu darbu, – tā, lai viņš atdotu savai tautai to, ko viņš no tās saņēmis (precīzāk – mantojis).

Miers ir jārada un jāsargā katram cilvēkam – gan sevī, gan savā apkārtnē – tā, lai viņš kalpotu nesaskaņu novēršanai, aizkavētu naidu un karu, naidīgu svešinieku ienākšanu, jo ir tā, ka visas cilvēces dzīves apstākļi ir atkarīgi no tās atomiem – cilvēkiem, kas to veido. Cilvēkiem ir dziļi jāizjūt šī sava iekšējā miera nepieciešamība un jādara viss, kas vien ir viņa spēkos, lai to radītu un saglabātu, – visos apstākļos un lai kur viņš arī atrastos.

Kas ir esēņu psihoanalīze?

Kas ir esēņu psihoanalīze?

buddha_nature-jpg

Mūsdienu neirozes ir rezultāts tam, ka cilvēks nepārtraukti ir virzījies prom no  saskaņas ar dabas un kosmiskajiem spēkiem.  Mūsdienu cilvēks ir pieradis, ka viņa vietā domā un dara citi, un tam ir domāti psihologi, mācītāji, zīlnieces, ekstrasensi, astrologi, visādi guru, bet patiesībā cilvēks vislabāk zina sevi pats. Interesanta šī psihoanalīze ir arī tāpēc, ka tā ir tuva baltu reliģijas vērtību koncepcijai.

Zaratustras laikā praktizētās sistēmas ietvaros uzskatīja, ka saskaņa ar visiem dabas un kosmiskajiem spēkiem ir nepieciešama cilvēka totālai veselībai un dvēseles līdzsvaram. Arī šodien šī sistēma ir aktuāla, jo tā ir vispusīga un universāla.

Arvien vairāk mūsdienu cilvēku sev nepieciešamās atbildes meklē pagātnē, meklējot senās mācības, jo jāatzīst, ka lielie zinātnes sasniegumi nav veicinājuši cilvēka dvēseles evolūciju, nav mācījuši cilvēkam sadzīvot ar Visumu, ar kosmisko kārtību un nav parādījuši cilvēkam viņa lomu un nozīmi Visuma kārtībā.

Pašaudzināšanas darbs ir jāstrādā no dienas dienā, un tas jādara indivīdam pašam. Šodienas psihoanalīze ir atakarīga no analizētāja – analizētā persona ir pasīvākā lomā. Zaratustras metodē individa harmonizēšanās ir katra cilvēka paša mūža darbs (kas sasaucas arī ar baltu reliģiju), nevis kāda blakuscilvēka darbs, kas padarāms pāris gados vai pat ātrāk.

Esēņu sekta (dzīv. pirms 8 000 gadiem) izcēlās ar lielu noslēgtību un nošķiršanos no pārējās pasaules, runāja aramiešu valodā. Viņu nosaukums esot atvasināts no aramiešu vārda “asa = izārstēts (garīgā nozīmē) – izārstētie”. Jāzeps Flāvijs liecina, ka viņu bija ap 4000 cilvēku. Toreizējā jūdu sabiedrība viņiem šķita tik pretīga, ka daudzi no viņiem izveidoja pat pilnīgi izolētas kopienas.

Jau pirms gadu tūkstošiem esēņi praktizēja psihoanalīzes sistēmas, kas bija daudz vispusīgākas, nekā šodien pielietotās metodes. Šī senā metode ir tālu no mums laika ziņā, bet tai ir tādas unikālas kvalitātes, kāda modernajā psihoterapijā trūkst. Tā pielieto esēņu ideālus praktiskai vadībai cilvēka augšanas procesā.

Apzinādamies, ka cilvēks dzīvo dažādu enerģiju lauku vidū, esēņi saprata, ka dabas un kosmiskie spēki, kas cilvēku apņem no visām pusēm un strāvo arī caur viņa būtni, ir augstāki labvēlības spēki.

Viņi saprata, ka cilvēks novirzoties savās domās, jūtās un darbībās no patiesā Likuma – rada sevī, savā iekšējā pasaulē negatīvus spēkus, kuru vidū tad viņš arī dzīvo. Cilvēks ir savienots ar visiem šiem spēkiem un nevar no tiem norobežoties, vēl vairāk – viņš nepārtraukti apzināti vai neapzināti sadarbojas ar augstākajiem dievišķajiem vai arī ar saviem (subjektīvi negatīvajiem) iekšējiem spēkiem. Cilvēkam nav iespējams būt neintrālam.

Šajā esēņu sistēmā, kura vispirms tika praktizēta Zaratustras laikā, cilvēks – indivīds – katru nedēļu praktizēja pašanalīzi, kurā viņš pārdomāja savus darbus, domas un vārdus. Šī līdzsvarošanās cilvēkam parādīja, vai viņš sadarbojas ar augstākajām enerģijām, vai arī novirzījies no tām, un parādīja viņam viņa rakstura – garīgo un fizisko spēju – šķērsgriezumu, tādā veidā dodot viņam savas evolūcijas pakāpes apzināšanos.

Godīgi un apzināti cenšoties uzlabot savu domāšanu, jūtu dzīvi un darbību, cilvēks varēja iet uz priekšu savā sevis pilnveidošanas mūža darbā.

Šajā sistēmā lietotie 16 aspekti ietver visus cilvēka dzīvē darbojošos  spēkus. Tie ir zināmā saskaņā arī ar tiem 14 spēkiem, kas simbolizēti esēņu Dzīvības Kokā. Esēņu nolūks nebija atšķirt un definēt dabas un kosmiskos spēkus kādā mākslīgā, stingri norobežojošā veidā, bet gan vienkārši aplūkot tos tā, lai mēs varētu skaidrāk ieskatīt to nozīmi un iedarbību mūsu dzīvēs.

Analīzē netika prasīta pilnība, vienīgi tas, lai individuālais sekotājs tiktu mudināts nepārtraukti censties uzlabot savas attiecības ar katru no šiem 16 spēkie un iegūt aizvien pilnīgāku saskaņu ar tiem, aizvien vairāk tos pielietojot,- t.i., dzīvojot no enerģijas, kas ir tajos. Cilvēks, kurš tā dara, dzīvos visaugstākā mērā aktīvu un radošu dzīvi, par svētību sev un līzdcilvēkiem. Bet cilvēkam, kas novirzās, dzīve kļūst aizvien neinteresantāka un sagādā tam aizvien vairāk bēdu un neapmierinātības.

Esēņu mācības dod cilvēkam  skaidru apziņu par viņa vietu un lomu Visumā, un viņa katru nedēļu praktizētā pašanalīze parādīja tiem, cik labi viņi bija izpratuši mācības un kā to pielietojuši savā individuālajā izaugsmē.

No 16 spēkiem, kuru jēdzienus lietoja, izdarot analīzi, 8 pieder Zemes enerģijas laukiem un 8 – Kosmiskajiem.

Zemes spēki ir saule, ūdens, gaiss, ēdiens, cilvēks, zeme, veselība, prieks.

Kosmiskie spēki: spēks, mīlestība, gudrība, vērtību sargāšana, radītājs, mūžīgā dzīvība, darbs un miers.

Lasiet tālāk rakstu: Esēņu mācības praktiskā pašanalīze.

Kāpēc Daesh jaunais līderis runā krieviski?

Kāpēc Daesh jaunais līderis runā krieviski?

putin-625465

Viss notiekošais ap Daesh arvien vairāk miglā tīts: tagad par galveno komandieri, ja var ticēt krievu plašsaziņas līdzekļu informācijai, balstoties uz Irānas aģentūru IRNA, kļuvis Tadžikistānas Iekšlietu ministrijas pulkvedis Gulmurods Halimovs.

Piedāvājam jums profesora Oļega Panfilova rakstu “Почему новый лидер ИГИЛ говорит по-русски?”.  Pilnu versiju lasiet:https://inforesist.org/pochemu-novyiy-lider-igil-govorit-po-russki/

Vai cīnītājs par musulmaņu tiesībām?

Tadžikistānas Iekšlietu ministrijas akadēmijas absolvents, OMON komandieris, kas pazudis no redzes loka 2015. gadā. Pēc mēneša Daesh mediju centrs «Furat» izplatīja Halimova vēstījumu, kurā tika paziņots, ka ir pārgājis Daesh pusē, apvainojot Tadžikistānas valdību, ka tā  « apspiež un nomelno musulmaņus». Viņš paziņoja, ka pievienojies Daesh, jo protestējis pret Iekšlietu ministrijas darba metodēm: pēc viņa vārdiem, vienā no  ministriju sanāksmēm lika apģērbt vieglas uzmanības meitenes  hidžabās un parādīt pa televīziju.

Ne Haļimova vēstījums video, ne viņa nozīmēšana Dash komandiera postenī, bet  tā arī palika nenoskaidroti vairāki apstākļi, kas varētu izskaidrot, kas patiesībā ir  Daesh, kādā veidā tas tika izveidots un galvenais  – kā pēkšņi nokļuvuši Sīrijā un Irākā tik daudz bijušo bijušo padomju valstu iedzīvotāji . Beidzot, ko nozīmē tas, ka cilvēks sarunājas krieviski, kas sevi dēvē par  «īstu musulmani» un apsola atgriezties dzimtenē, lai tur mainītu attieksmi pret islāmu. Tagad, spriežot pēc viņa vārdiem, viņa dzimtenē islāma nav vai arī ir tāds, kāds Haļimovam, kuram kaut gan nav reliģiska izglītība, viņš nevēloties redzēt.  Bet kāpēc tad viņš runā savā ne īpaši labā krievu valodā, bet ne tadžiku valodā, ja vēršas pie savējiem tautiešiem? Vai tas nozīmē, ka tas ir tikai tāpēc, ka Tadžikistānai un Krievijai ir ļoti ciešas attiecības?

Kriminālās autoritātes visos amatos

Haļimova biogrāfijā ir rakstīts, ka viņš ir dzimis Varzobskas rajonā Dušanbe ziemeļos pirms 41 gada. 1997. gadā viņš sāka dienestu  tiesībsargājošo orgānu sistēmā. Тad, pie vārda, Nacionālo gvardi (toreiz Prezidenta – aut.)  komandēja kriminālā autoritāte Gafors Mirzajevs  ar iesauku «Sirmais». Pilsoņu kara sākumā Tadžikistānā 1992. gadā «Sirmais» pievienojās Tautas frontei, kas tika izveidota ar Krievija specdienestu palīdzību cīņai ar «islāma opozīciju». Par Tautas frontes komandieri tika nozīmēta  kriminālā autoritāte Sangaks Safarovs ar iesauku «Bobo Sangaks», kas bija nosēdējis sešus termiņus – stingra režīma cietumā  23 gadus. Tomēr par Nacionālās frontes komandiera amatam gan noderēja, kaut gan  1992.gada  novembrī no parlamenta tribīnes viņš paziņoja, ka atjaunos PSRS. Tad 1993. gada martā pēkšņi Sangaku mīklainos apstākļos nogalināja    viņa atbalstītājs Faizali Saidovs ar iesauku «Bende». Toties tagad Sangaka vārds dots Tadžikistānas  Aizsardzības Ministrijas  kara institūtam.

Tajos gados daudzi  tagadējā prezidenta Emomali Rahmona atbalstītāji bija no kriminālajām aprindām. Gandrīz visi viņi saņēma augstius amatus valsts struktūrās, kad  Emomali Ramons nonāca valsts vadītāja amatā. Gafora jeb «Sirmā» laikabiedrs kriminālā autoritāte Jakubs Salimovs ieņēma vietu Iekšlietu ministrijā un  ģenerālmajora pakāpi. Pats Gafors «Sirmais» tika līdz ģenerāļleitnanta pakāpei, paspēja saņemt  vairākus valsts apbalvojumus, bet 2004. gadā tika arestēts, atzīts par vainīgu pēc Republikas Kriminālprocesa kodeksa 8 pantiem, tomēr galu galā tika nozīmēts par Tadžikistānas sūtni Turcijā.  Pusgadu turki  atteicās pieņemt dēļ viņa kriminālās pagātnes dēļ, bet 2005. gadā viņam piesprieda  15 gadus cietumā.

2008.gada februāra sākumā Harnē (Raštskas ieleja) tika nogalināts Tadžikistānas Iekšlietu ministrijas OMONA komandieris pulkvedis Oļegs Zaharčenko, bet četri viņa kaujinieki guva smagus ievainojumus. Uzbrukumu omoniešiem organizēja Reģionālās vadības Ratškovas rajona priekšnieks  cīņā ar organizēto noziedzību Mirzohudža Ahmadovs. Pēc Zaharčenko  komandiera vietu ieņēma komandieris  Gulmurods Haļimovs. Saskaņā ar kolēģu un draugu liecībām, pulkvedim Haļimovam nekādu reliģiozu tieksmju nebija. Tieši pretēji, viņam bija  izšķērdīgs dzīves veids, kurš baudīja dzīvi izklaidēs, viņam ir divas sievas, otrā ir Tadžikistānas Muitas dienesta preses centra priekšniece Humairo Mirova, kā ziņoja Tadžikistānas plašsaziņas līdzekļi, viņa sekoja Haļimovam uz teritoriju, ko kontrolē Daesh.

Putins «miera uzturēšanas» grupā

Lai būtu skaidrs «bēgošā» pulkveža portrets, ir pietiekoši jāzina, kas notiek Tadžikistānā  1991-1997. gados, kad uz perestroikas fona vēl padomju republikā  sāka parādīties dažādas politiskās parijas un kustības, starp kurām bija arī  Islāma atdzimšanas partija, Demokrātiskā partija, Sociālistiskā partija, Zemnieku partija.  1991. gada septembrī Tadžikistānas opozīcija pieprasīja godīgas vēlēšanas un Komunistiskās partijas aizliegšanu, pie viena nogāžot Ļeņina pieminekli Dušanbe centrālajā laukumā.

Maskava steidzīgi nosūtīja «miera uzturēšanas» grupu, kuras sastāvā bija arī Vladimirs Putins . Tika panākta vienošanās par alternatīvām prezidenta vēlēšanām, bet falsifikācijas rezultātā un izmantojot prezidenta administratīvos resursus tika nosaukts bijušais Tadžikistānas  Komunistiskās partijas pirmais sekretārs Ramons Nabijevs. Tālākie opozīcijas protesti noveda pie konflikta saasināšanās, kurā Maskava un Krievijas specdienesti ieņēma komunistiskās nomenklatūras pozīciju, panākot , ka pie varas tiek paša atpalikušākā Ļeņina vārdā nosauktā  sovhoza direktors Emomali Rahmanovs. Steigā organizētajā Tautas frontē  galvenos amatus ieņēma  kriminālās autoritātes, ieročus nogādāja 201. Krievijas motortrēlnieku divīzija, kura vēl līdz šim atrodas Tadžikistānā, jau kā Krievijas kara bāze.

Dzīvs vai miris?

Ideoloģiski Tautas fronte nostājās pret «demo-islamistiem», koalīcijai no demokrātiskām partijām un islāma atdzimšanas. Militārās sadursmes vietās tad varēja redzēt Tautas frontes bruņutehniku, pār kuru plīvoja PSRS karogs ar sirpi un āmuru. Uz šī politiskā fona  22-gadīgais Gulmurods Halimovs, kurš dzimis Kuļabskas apgabalā imigrantu ģimenē, nonāk  Tadžikistānas Iekšlietu ministrijas OMONĀ kā ierindas karotājs – par specdienesta komandieri tajā laikā bija vēl viena kriminālā autoritāte, pēc izglītības logopēds Suhrobs Kasimovs, kas vēlāk ieguva ģenerālmajora pakāpi un nomira pirms diviem gadiem.

Tagad Krievijas plašsaziņas līdzekļi uzsver, ka Gulmurods Haļimovs «esot apmācījies amerikāņu treniņu centros, ko finansējis ASV valsts departaments», noklusējot par daudzkskaitlīgajām programmām, kurās it kā ASV valdība Tadžikistānai it kā ir rīkojusi profesionālās sagatavošanas paaugstināšanas pasākumus  vairākiem tūkstošiem karotāju, robežsargiem un iekšlietu ministrijas darbiniekiem. Tie paši Krievijas plašsaziņas līdzekļi paziņo faktu, ka 2003. gadā Haļimovs ir  stažējies Krievijā. Vispār krievu žurnālisti «ļoti uzmanīgi» sekojot, kā Haļimovs pārvietojoties, sīki izklāstot, kā viņu vairākas reizes nogalināja un arestēja.

Pēc dzīvā Haļimova fotogrāfijas publicēšanas parādījās stāsts par viņa anonīmo atbalstītāju   nо Daesh, kurš stāstīja, ka Gulmurods pašlaik ir invalīds un nespēj  normāli dzīvot. «Pēc puiša sacītā, kurš pēc cīņām Sīrijā padevies Tadžikistānas varai, atgriezies mājās, Haļimovs ir gandrīz bezpalīdzīgs un jau vairs nav vajadzīgs Daesh. Šos kaujinieku vārdus pārstāsta intervijā Radio Oziodi (Radio Brīvību tadžiku dienests) Tadžikistānas bruņoto struktūru avots.  Aculiecinieks paziņo, ka ir dzīvojis ar bēgošo komandieri vienā dzīvoklī. Katru rītu kaimiņš esot stāstījis  vienus un tos pašus stāstus par saviem bijušajiem īpašumiem, putnu fermu un māju Dušanbē un Varzobē, automašīnu «Mersedess» un par divām sievām. «Bija redzams, ka Haļimovs pēc tā visa ir noilgojies», – saka aculiecinieks.

Kurš melo vairāk?

Te ir grūti saprast, kurš melo vairāk – «aculiecinieks» vai  Tadžikistānas Iekšlietu ministrijas avots, – bet pieminot Haļimova sievas, kura aizbrauca viņam līdzi jau pirms diviem gadiem. Beidzot, «bezpalīdzīgais» Haļimovs, kurš «jau nav vajadzīgs Daesh », pēkšņi parādās dzīvs un neskarts un, ja ticam Irānas aģentūrai IRNA, un ir Daesh galvenais komandieris.

Daesh kļūst par arvien mīklaināku struktūru, kura lielākā daļa kaujinieku sarunājas krieviski. Būsim tik naivi un ticēsim, ka, droši vien, Krievijas Federācijas Ārlietu ministrija palīdz Gorčakova fondam, palīdzot izplatīt zināšanas par krievu valodu un kultūru. Pie tam ir fakts, ka Krievijas vara demonstrē  bezprecendenta kontroli par Tadžikistānas iedzīvotājiem, Daesh kaujinieku rindās pēkšņi izrādījies  liela daļa krievu un  postpadomju valstu iedzīvotāju.

Jautājumu ir arvien vairāk un vairāk. Kādā veidā šie cilvēki pēkšņi uzradās Sīrijā, Irākā un citās valstīs, ja, piemēram, caur Turciju iziet vairs gandrīz nav iespējams? Kā šie cilvēki, kas uzauguši Padomju Savienībā un audzināti komunistiskā ideoloģijas garā, nav beiguši nevienu kristīgo mācību iestādi, cīnās par to, ko pilnībā nesaprot? Galu galā, kāpēc visi šie krievi, tadžiki, uzbeki, čečeni, tatāri un dagestānieši necīnās par savām idejām uz dzimtās zemes?

Kurš melo Latvijā?

Šis stāsts ļoti mums atgādina par Krievijas manipulatoru un melu mašinērijas milzīgajiem apjomiem, kam, bez šaubām,  ir spēcīgi tīkli arī Latvijā. Līdzīgi varētu noraksturot mīklaino stāstu Latvijā, kad sacensību laikā cilvēks nonāk smagā stāvoklī ārstniecības iestādē ārzemēs, kur nelaiž klāt nevienu cilvēku, bet tai laikā pirms vēlēšanām tiek savāktas lielas naudas summas it kā viņa ārstēšanai, bet vēl līdz šim neviens nezina, vai tas bija ārstēšanas process vai šajā laikā viņam bija jāapgūst ideoloģiskās apmācības kurss Krievijā. Uzmini nu!

Tikpat mīklains ir vēl viens fakts – Latvijā ierodas robežu pārkāpēji, kuri lielā skaitā šķērso Krievijas robežu, runā skaidrā krievu valodā, tad kādu laiku padzīvo Daugavpilī un tad cenšas iegūt bēgļu statusu, lai varētu palikt Latvijā. Cik ilgi ignorēsim šos faktus un izliksimies, ka viss ir kārtībā?