Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Tautas kopīgās vērtības

Tautas kopīgās vērtības

darbs1

Bērna estētiskā audzināšana sākas jau agrā bērnībā. Pirmais, ar ko iepazīstas bērns, – ir mātes balss. Šūpuļdziesmas ir pirmie soļi, lai pievērstu bērnu muzikālajai kultūrai un mākslas vārdam. Šūpuļu dziesmā ir ielikta dziļa jēga un aizsargājošā funkcija.

Bērnam pieaugot, atrodoties starp pieaugušiem, ir svarīgi dzirdēt nevis lamuvārdus, pastāvīgi dzirdēt maigus vārdus. Latvieši tos parasti sauc par mīļvārdiņiem. Grūti noliegt tautas pedagoģijā darba mīlestības nozīmi, jo tā tiešām ir tās kodols. Jau no seniem laikiem bērnu un jaunatnes darba mīlestības audzināšana ir viens no galvenajiem vecāku pienākumiem, bet vēlāk arī mācību iestādēs un citos sabiedriskos institūtos.

Civilizācijas sadzīves kultūra, tautas garīgais spēks tūkstošiem gadu bija saistīts ar zemes apstrādi. Visi dažādu gadsimtu tikumiskie kanoni, morālie priekšstati, pat mākslinieciskā gaume tika vērsta  uz attiecībām ar māti – zemi. Zemes arāja vai lopkopja smagais darbs tomēr latvietim tika “godā celts”, jo pat veicot smagu darbu, viņš devās laukā ar  baltu kreklu mugurā, jo attieksme pret maizi bija svēta. Viss tas bērniem radīja mīlestību pret darbu, pret savu zemi. Tauta ne tikai slavēja darbu kā nenovērtējamu cilvēka dabas dāvanu, bet pat kaut kādā mērā idealizēja tā iedvesmojošo raksturu.

Diemžēl, pašlaik Eiropas Savienībā darba loma vispār netiek pieminēta, un tad nav brīnums, ka arī daudzi jaunieši labāk izvēlas saņemt sociālos pabalstus vai “sēdēt visu mūžu vecākiem uz kakla”, un nemaz par to nekaunas.

Tauta jau no senām dienām vienmēr rūpējās par to, lai jaunā paaudze apgūtu profesiju, katrs būtu «meistars uz visām rokām ».Godīgs un pašaizliedzīgs darbs tika augstu slavēts arī pasakās, kur ar ironiju un sarkasmu tika izsmieti sliņķi un loderi. Kā zināms, pasakas idealizē spēku un varoņu iespējas, bet pamats ir tautas ticība cilvēkam, viņa saprātam, gatavībai pārvarēt jebkuras grūtības, lai sasniegtu mērķi, ne tikai savas ģimenes, bet visas tautas labā.

Balstoties uz tautas pedagoģijas tradīcijām, uzskatot ģimeni par sabiedrības pamatu, kas nozīmē pirmsākums bērna jūtu, domu, rakstura un apziņas formēšanā, ir jāsaprot, ka bērnu pie darba ir jāpieradina jau kopš agras bērnības:

Pirmkārt, jāpieliek visus spēkus, lai darbam nebūtu piespiedu raksturs, bet tas būtu ar radošu dzirksti, lai bērns darbotos ar interesi, mīlestību, tomēr nebaidoties no «darba sviedriem».

Otrkārt, nepieciešams darba procesā ieaudzināt noteiktas tikumiskās kvalitātes: mīlestību un cieņu pret darba cilvēku, neiecietību pret  parazītisma izpausmēm, slinkumu, mēģinājumiem izvairīties no darba.

Treškārt, lai darbaudzināšana būtu līdzeklis ne tikai fiziskai attīstībai,bet arī cilvēka garīgai un psiholoģiskai attīstībai.

***

Ir diezgan nožēlojami dzirdēt šādu faktu, kas rakstīts ziņojumā, ka : vidēji 47 000 jauniešu nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, kaut gan darbs ir.

2015.gada trijos ceturkšņos Latvijā vidēji 47 000 jauniešu vecumā 15-29 gadi nestrādāja, nemācījās un neapguva arodu, no tiem 20 000 bija vecumā 15-24 gadi, liecina Labklājības ministrijas sagatavotais ziņojums par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu.

Protams, ka labot šo situāciju 15 gadu vecumā ir jau par vēlu. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs, no ģimenes, skolas un valstiskās politikas nozīmes. Kas ir tautas vērtība – darbs vai slinkošana?

Nacionālās audzināšanas  saturs

Nacionālās audzināšanas saturs

tauta

Šoreiz mazliet par nacionālās audzināšanas saturu…

Tautas pedagoģiskā kultūra ir materiālās un garīgās kultūras joma, kas ir tieši saistīta ar  bērnu audzināšanu. Tā izpaužas šūpuļdziesmās un  tautas dziesmās, rotaļlietās un bērnu apģērbā, kustību spēlēs, bērnu darba rīkos, bērna ēšanas paradumos un bērna ēdināšanas paradumos, bērnu folklorā, tardicionālos svētkos un daudzos citos tautas dzīves elementos.

Sākot ar audzināšanas – izglītības iestāžu aizsākumu, sāka formēties zinātni par audzināšanu.  Valsts izglītības sistēmā pedagoģiskajā kultūrā  būtu jāietver tautas izglītošana, iesaistot skolotāju sagatavošanu, un pedagoģiski apgaismojot pārējos. Pedagoģiskajā kultūrā atspoguļojas tautas priekšstats  par pedagoģijas evolūciju no senajiem laikiem līdz mūsdienām.

Audzināšana ģimenē un sabiedrībā

Pedagoģiskajā kultūrā kopš senatnes monopola loma mazā cilvēciņa dzīves sākuma posmā, protams, ir mātei.   Jau pats zīdaiņa barošanas process  ar krūti- bija pietiekoši ilgāks, nekā dzīvniekiem, viņu ciešā fiziskā tuvība pie mātes ir  jau kontakta sākums, pirmā garīgā, pedagoģiskā ietekme.

Jēdziens par tautas pedagoģiju var būt visumā  zinātniks tikai pie viena noteikuma, ja paaudzes audzināšanā  tiek ievērotas visas tautas intereses  un  un ietver tautas audzināšanu.

Mīlestība pret bērniem ir svarīgākais komponents cilvēces pedagoģiskajā kultūrā, vienlaicīgi pedagoģiskās kultūras un cilvēka elements. Augsts pedagoģiskās kultūras līmenis nenoliedzami ir saistīts  ar sabiedrības interesēm, kas nozīmē atbildību arī par visu cilvēces likteni, par tās nākotni.  Ja ir augsts pedagoģiskās kultūras līmenis, tad  gudra mīlestība pret bērnu vienmēr ir darbīga, kas prasa piedalīties katram un visus kopā  jaunās paaudzes audzināšanā un pāraudzināšanā, kā arī tā ir pašaudzināšanā.

Bērnu augstie audzināšanas rezultāti  tautiskā vidē – viens no svarīgākajiem pedagoģiskās zinātnes analīzes priekšmetiem. Tautas audzināšanas noslēpumu atklāšana, uzzinot tās pozitīvos rezultātus,  ir iespēja gan dot milzīgu ieguldījumu pedagoģiskajā kultūrā, gan valstī kopumā. Tautai sen zināms paradums – spriest par cilvēku pēc tā izcelsmes un audzināšanas, pēc tā vecākiem un audzinātājiem. Tautā cienīja personības par tās iekšējo bagātību, viņa pastāvību un personīgo atbildību par savu uzvedību.

Tautas pedagoģijā ir svarīgi iemācīt mīlestību pret darbu, tāpēc labākie audzinātāji parasti izrādījās cilvēki,  kuri labāk spēja pievērst kaut kādam noteiktam darbības veidam: meistari-amatnieki, dziedātāji, pasaku stāstītāji utt.

Tautai piemīt morālais jūtīgums, un tā vienmēr kritiski ir attiekusies pret bezjēdzīgām pedagoģiskām reformām, atsijājot visu, kas neatbilda tās ideāliem. Savas valsts pedagoģiskās domas vēsture apliecina, ka dzīvotspējīgas ir tikai tās pedagoģiskās idejas, ko pieņem un atbalsta tauta. Tai pat laikā tautas augstā pedagoģiskā kultūra ir rādītājs augstai tautas kultūrai  kopumā. Pat paši spēcīgākie mēģinājumi attīstīt tikai kultūras kaut kādu vienu pusi, parasti noved tikai pie īslaicīgiem panākumiem.  Kultūras attīstība tikai tad var vērsties plašumā, ja viss kultūras darbs balstās uz  jaunās paaudzes,  savas un visas pasaules,  augstāko kultūras izpratni audzināšanas procesā.

Jau senajās pasakās, teikās, sakāmvārdos, tautas dziesmās utt. , t.i. mutvārdu daiļradē ir ielikta visas tautas gudrība, kas apstiprina domu par to, ka cilvēku ir jāaudzina un jāmāca, pati vērtīgākā cilvēka īpašība ir labestība, kaut gan to nav jāiemāca, jo tā jau cilvēkam ir . Tomēr viens no iemesliem daudzu cilvēku  neveiksmēm ir nezināšana, ļaunums. Labs cilvēks  ir tas, kas labi rīkojas, bet labi rīkoties var tikai tas,  kas zina, kā jārīkojas. Uzvedība ir atkarīga no zināšanām, bet sasaistošais posms  starp zināšanām un uzvedību ir un paliek audzināšana.

Saikne ar dabu

Tautas dzīves pedagoģisko izpausme norit  saiknē ar dabu. Paanalizēsim dabas lomu cilvēka un visas tautas formēšanās procesā, kā dabas apstākļi atspoguļojas cilvēka raksturā.  Patiesībā dabas, dzimtā vietas ietekme ir ļoti spēcīga, un ja mēs atraujam viņu no tām, tad sagraujam to dārgāko, kas  var novest cilvēku līdz mokošām skumjām pēc dzimtenes. Tautas garīgais spēks vienmēr ir  augstāks par pedagoģisko, tas ir audzināšanas rezultātu rādītājs.

Jaunās paaudzes audzināšana  ir cilvēciskas sabiedrības darbības noteikums un garantija.To nosaka sabiedrības dzīves ekonomiskie noteikumi, un tas savā veidā ietekmē visas cilvēku sadzīves puses Kā izrādījās pats spēcīgākais faktors sabiedrības ekonomiskajā attīstībā. Audzināšanas galvenās funkcijas noteica arī īpašu vietu tautas pedagoģijā, apvienojot dažādas zinātnes, kā arī starp dažādiem citiem dabības veidiem. Tā  ielaužas pilnīgi visās jomās.  Pareiza ir tikai tāda audzināšana, kas kalpo tautas interesēm. Audzināšana, kas neatbilst šīm prasībām, ir prettautiska un to var raksturot kā antiaudzinašānu, jo tā izārda cilvēka personību.

Pagātnē tautas audzināšana ietvēra noteiktus apmācības veidus, kas palīdzēja apgūt zināšanas, bija pārbaudītas un nostiprinātas cilvēces pieredzes laikā daudzu gadsimtu garumā, t.i. tautas pedagoģijā audzināšana un apmācība bija vienots vesels process  un viens otru papildināja.

Personību loma audzināšans procesā

Atsevišķu personību garīgais kontakts nes sevī paaudžu pārmantojamības  zīmogu. Senču garīgie dārgumi teik saglabāti un nodoti  notāstos, leģendās, teikās, sakāmvārdos, un,protams, tautas dziesmās. Tā nostiprinot paaudžu pārmantojamības saikni, vecākā paaudze piedalās  it kā netieši, – caur saviem audzēkņiem, caur garīgiem dārgumiem, ko viņi ir spējuši saglabāt. Tomēr ir bijis arī Latvijā laiks, kad mūsu senču mantojumu centās apslāpēt ar viltus vērtībām un viltus varoņiem, tādejādi attālinot mūs no senčiem, un arvien vājāk sadzirdama viņu balss, jo sarežģītāk uztvert viņu domu. Tagad ir pienācis laiks, lai tautas pedagoģijai pievērstos valsts līmenī, kas kontrolē un saglabā pašu labāko, nodrošina paaudžu pārmantojamību vienotā apmācības un audzināšanas procesā.

Latvijā bija pedagogi-personības, kas radīja pamatus Latvijas neatkarības laikā 20. gados Dauge, Dāle, Students utt. Viņiem ir milzīga loma ir tautas radošuma lomai garīgās kultūras attīstībā.

Viņu pedagoģijas mākslas pamatā bija tautiskums. Pedagoģiskā kultūra, tāpat kā kultūra kopumā, vienmēr ir smēlusi spēkus no tautas saknēm. Tādas pedagoģiskās prasības, kā dabas attēlošanas princips, pēctecības princips, bija atspoguļojās, kaut vai vienkāršākā formā, bet jāņem vērā, ka tautas mutvārdu daiļrade izveidojusies vēl ilgi pirms pedagoģiskās zinātnes.

Tautas pedagoģijas pieminekļos, kas radīti pirms simt, varbūt pat pirms tūkstoš gadiem var redzēt jau noteiktus audzināšanas apmācības veidus un paņēmienus, elementāras pedagoģiskās prasības. Tajos stāsta par bērnu pieradināšanu pie darba, darba rīkiem, bērnu svētkiem, dziesmām un mūzikas instrumentiem, bērnu vides morāles kodeksiem, jaunatnes estētiskiem ideāliem un tml.

Estētisks darbs

Tautiskums – vienīgais un neizsīkstošais garīgo vērtību avots. Slaveni mākslinieki, dzejnieki, komponisti smēlās iedvesmu tautā, tautas daiļradē, tāpēc viņu darbi visos gadsimtos bija tik tuvi un saprotami tautai.  Tautas garīguma un estētiskās vērtības galvenā mērvienība ir darbs. Estētiskā audzināšana notiek ciešā saiknē ar  darbu. Pat vairāk: tas, galvenokārt, realizējas darba procesā. Piemēram, paskatīsimies senatnē – darbā dziedāja , stāstīja pasakas, jokojās, betkārtīgi strādāja. Mācēja gan strādāt, gan priecāties. Tā nav nejaušība, ka darbs iet roku rokā ar prieku.

Darba un estētiskās audzināšanas mijiedarbība izpaužas arī tajā, ka darba cilvēki skaisti un smalki strādāja, jo darīja to ar mīlestību pret savu darbu. Ja dara darbu, tad kārtīgi, lai pašam par to būtu prieks, ko paveicis.

Pašaizliedziga mīlestība pret savu dzimteni un naids pret ienaidniekiem ir patrotiska cilvēka morālā veidola raksturīgākā iezīme.

Tautas pedagoģija, nenoliedzami, augsti vērtēja arīi bērnu prāta attīstību. Cik bērnu pasaku, mīklu,parunu tika nav  tautas daiļradē! Visās tajās bija pedagoģiski mērķi, veins no tiem bija  bērna prāta attīstība. Ja tautas audzināšanas sistēma nerūpētos par jaunās paaudzes intelektuālo attīstību, tad vai nu mūsu tautā būtu tik adudz ģeneālu zinātnieku, izgudrotāju, mākslinieku un rakstnieku.

Bērnu fiziskā attīstība un nacionālais ideāls

Tautas pedagoģija  netika aizmirsta arī bērnu fiziskā attīstība. Plaši tika izplatītas kustību spēles, nacionālās cīņas, jāšanas sports un citi sporta veidi. Daudzām tautām katru gadu notika nacionālie svētki, kur noteikti tika iekļautas arī sporta sacesības.  Visu tautu daiļrades darbos  tiek atspoguļotas rūpes par veselīgu jauno paaudzi, tajās tiek apdziedāts fiziskais spēks, izturība, neatlaidība un tml.

Starp daudzajiem tautas pedagoģija  gudrību dārgumiem  arī vienu no galvenajām vietām  ieņem ideja par cilvēka personības pilnveidošanu, tās ideālu, kas ir paraugs atdarināšanai.

Ideāla cilvēka formēšana– tautas audzināšanas vadmotīvs. Pats pārliecinošākā un spilgtākā liecība tam, ka cilvēks ir «pats augstākais, pats pilnīgākais un izcilākais radījums», un tam kalpo viņa pastāvīgā un neatlaidīgā tiekšanās uz  pilnību. Spēja pašpilnveidoties  ir cilvēka dabas augstākā vērtība, augstākais sasniegums, tā saucamās pašrealziācijas visa jēga, jo pašrealizācijā ir ietvertas tieši šīs spējas.

Katras tautas priekšstats par ideālu personību attīstījās vēsturisku apstākļu iespaidā. Tautas dzīves savdabīgums atrod savu atspoguļojumu  nacionālajā ideālā. Tomēr visām tautām vērtība ir prāts, veselība, darba mīlestība, dzimtenes mīlestība, godīgums, drosme, augstsirdība un tml.

***

Nacionālā pašapziņas audzināšanas procesā svarīgais ir  personības morālā pilnveidošanās. Nacionālās pašapziņas augstākā sajūta nozīmēja  arī priekšzīmīgu uzvedību, kas neapkauno nāciju, tāpēc ir nepieciešams ieaudzināt atbildību par savu tautu un neapkaunot savu vārdu, bet attiecībā pret citām nācijām – aizstāvēt savas tautas labo vārdu.

Tautas pedagoģija vienmēr ir atcerējusies  par audzināšanas mērķiem,t.i. rūpējusies par jaunās personības veidošanos.  Piemēram, kā tikko jaundzimušais pusītis nāca pasaulē, tad tika izteikts  novēlējums: «Esi stiprs kā ozols».

Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums

Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums

images1

Pašlaik visa cilvēce nes uz sevi savu kļūdu un grēku “krustu”. Bet diemžēl pārdzīvojot to sekas, nevēlas to nožēlot. Un kārtējo reizi uzkāpj uz vienu un to pašu  “grābekli”, bet sitieni paliek arvien spēcīgāki. Pašlaik uz Planētas notiek tas, kas tagad notiek. Pastiprinās cīņa starp labo un ļauno ne tikai uz Planētas, bet arī cilvēku organismu sistēmās.  Un tas koncentrē noteiktas enerģijas Zemes telpā. Izlādēšanās uz Planētas notiek “karsto punktu” vietās, lokālos konfliktos, avārijās, katastrofās, stihiskās nelaimēs. Tās līdz šim kaut kādā mērā harmonizēja Zemes telpu, bet šobrīd uz Planētas tumsas spēki pārsniedza visas pieļautās robežas. Tomēr ir cilvēki, kas nevēlas mainīt savu pazudinošo apziņu, un tikt vaļā no šiem rēgiem. Līdz ar to pieaug negatīvās enerģijas lādiņš neredzamā un redzamā pasaulē. Gaisma varētu to neintralizēt, bet nepietiek gaismas cilvēku sirdīs, ko ir aizvēruši ar saviem netikumiem. Kosmisko enerģiju gaismu nespēj caur sevi izlaist, jo ja cilvēks netic pat sev, tad tie paliek aizvērti.

Pārveidošanas process ir cilvēka Sūtībai – Planētas attīrīšanai un harmonijas atjaunošanai vibrāciju pastiprināšanas ceļā katrai dzīvības formai saskaņā ar savu Sūtību uz Zemes.

Atgriezīsimies pie cilvēka saprāta, kad viņš tam noticēs. Katrā cilvēkā ir dievišķās enerģijas spēks. Un tas nav nekāds brīnums, bet zinātniski pierādīts fakts. Kad cilvēka organismā enerģija zūd, viņš saslimst vai pat nomirst. Gaisma spēj apgaismot cilvēku ceļus un palīdzēt pārvarēt cilvēkiem savus netikumus. Nebūs viegli tiem cilvēkiem, kuri nejūt un nespēs izprast straujās pārmaiņas, kurš nespēs ieklausīties sevī, bet uztvers tikai “ārējos trokšņus”, jo tieši tie cilvēki tiks pakļauti visdažādākajām manipulācijām. Neticība sev, bet, ieklausoties tikai tajā informācijā, ko vēsta plašsaziņas līdzekļos, cilvēkam galvā var rasties pamatīgs sajukums.  Pateicoties savi neticībai, skaudībai, zagšanai un citiem netikumiem, ko viņi paši ar savu prātu ir radījuši sevī un materializējuši darbībās. Prāts spēj ne tikai visu attaisnot, meklēt pats ceļus, kas tomēr noved pie “slazda ar bezmaksas sieru”, nesadzirdot melus skaisto solījumu vārdos. Ar netikumiem pārpildītās sirdis ir aizvērtas un tās zaudē jūtīgumu.

Ir jāsaprot, ka laiks ir izmainījies, un gaismā nāks viss apslēptais, kas ir sagrāvis harmoniju visu lietu Dabā. Visām dzīvajām formām jāpaceļas uz augstāku attīstības pakāpi. Cenšoties pēc pilnveides notiks dabisks atlases process visā. Cilvēcei tiek dota iespēja sevi pilnveidot saprātīgā izvēles ceļā – pārskatīt savu vērtību sistēmu, apzinoties Garīguma un morāles nozīmi savā dzīvē, kas nepieciešams cilvēka organisma sistēmas harmoniskai attīstībai un viņa attiecībai ar apkārtējās pasaules Dabu.

Atceries, no tava ceļa izvēles ir atkarīgs ne tikai tavs liktenis, bet arī visu nākošo paaudžu, arī tavu bērnu likteņi.

 

Jautājums Izglītības ministram K. Šadurskim

Jautājums Izglītības ministram K. Šadurskim

sadurskis3_km_62-664x442

Ir laiks uzdot Šadurska kungam jautājumu, vai izpildīs to, ko viņš solījis intervijā Latvijas avīzē  2014. gada 8.janvārī?  

Kārlis Šadurskis: Skolās jāmācās latviski

Nacionālajā attīstības plānā ir norādīts, ka “Latvija 2020. gadā būs latviska un pašapzinīga (..)”. Redzot, kas mūsu skolās notiek ikdienā, nevarētu teikt, ka mēs uz to virzāmies. Saeima 90. gadu beigās pieņēma grozījumus Izglītības likumā, kur bija paredzēts, ka no 2004. gada izglītību varēs iegūt tikai un vienīgi valsts valodā. Neviens latviskuma pretinieks par to neuztraucās, bija miers un klusums.

  1. gadā sāku strādāt par izglītības ministru. Kopā ar Latviešu valodas apguves valsts programmu ķērāmies pie darba. Rīkojām pedagogiem latviešu valodas kursus, bilingvālās apmācības metodikas kursus, izstrādājām metodiskos un mācību līdzekļus un galu galā nonācām pie secinājuma, ka nebūs iespējams krievu skolās latviski apgūt vairāk nekā 60% mācību priekšmetu. Līdz ar to krievu skolās latviešu valoda kļūtu ne tikai par mācību priekšmetu, bet arī instrumentu citu mācību priekšmetu apguvei. Visu atlikušo gadu kārtīgi strādājām. Tad sākās protesti, kurus tagad daži politikas vēsturnieki mēģina pasniegt, ka tieši to dēļ tika nobremzēta simtprocentīga pāreja uz mācībām valsts valodā mazākumtautību skolās. Muļķības! Toreiz tika ielikti pamati bilingvālajai izglītībai. Bet tagad, raugoties uz realitāti, jāatzīst, ka šī norma ir savu laiku nokalpojusi. Mēs mēdzam skaisti runāt par to, ka pamatizglītību var iegūt astoņās valodās, bet reāli skolās ir divas plūsmas – latviešu un krievu, jo tikai 0,89% skolēnu mācās poļu, ukraiņu, lietuviešu, ebreju un citā valodā.

Ja mēs pavērtējam, kā mainās izglītības latviešu un krievu valodā apguves procentuālais īpatsvars, tad, sākot no 2006. un 2007. gada, tas ir par labu krievvalodīgajiem, nevis latviešiem. Cik pirmklasnieku mācās latviešu un cik – krievu skolās? Pēdējos 14 gados šī līkne iet uz leju par sliktu latviešu skolām. Sāku pētīt – kāpēc? Emigrācija starp latviešiem ir mazāka nekā starp krieviem, dzimstība latviešu ģimenēs ir mazliet lielāka nekā krievu ģimenēs… Mēs taču veidojam integrētu sabiedrību, un proporcijai vajadzētu iet uz otru pusi. Bet realitātē notiek otrādi. Brīvā tirgus situācijā vienmēr spēcīgākajai, lielākajai kopienai vai valodai ar lielāku ekonomisko vērtību ir papildu priekšrocības. Latviešiem nav pieredzes integrēt citus. Kopš boļševiku laikiem latviešiem diemžēl ir izveidojusies pieredze integrēties pašiem. Savukārt krieviem nav vismazākās pieredzes integrēties, bet ir pieredze integrēt citus. Līdz ar to integrācijas tendences aiziet pretējā virzienā valsts nospraustajai politikai.

Zinot, ka iedzīvotāju blīvums Latvijā ir četras reizes mazāks nekā vidēji Eiropā, ir skaidrs, ka tukša vieta jau šeit nepaliks. Imigrantu bērniem ir jādod iespēja izglītoties tikai un vienīgi valsts valodā. Tāpēc es ļoti pozitīvi raugos uz Satversmes preambulu, jo tur tiks nosauktas Latvijas valsts pamatvērtības.

Kā ieviest valsts valodu mazākumtautību izglītības sistēmā? Jāsāk ar bērnudārziem. To nedrīkst izdarīt vienā rāvienā, nesakārtojot sistēmu kopumā. Vajadzētu sākt ar tiesību aktiem Ministru kabineta noteikumu līmenī. Ir pilnīgi skaidrs, ka mazākumtautību bērniem latviešu valodu spēs iemācīt tikai tādi audzinātāji, kas valsts valodā runās bez vismazākā akcenta. Pakāpeniski palielinot komunikāciju latviešu valodā, krievvalodīgajiem bērniem ir jābūt iespējai zināmu laika daļu savstarpēji sazināties arī savā dzimtajā valodā. Esmu pret metodi, kad bērnu uzreiz iegremdē svešvalodas vidē – sak, ķepurojies, kā gribi, pēc kāda laika viss būs kārtībā.

Pašvaldību bērnudārzos mēs varētu apmācību sakārtot pāris gadu laikā, ja sāktu pie tā nopietni un konsekventi strādāt. Tad no 2015. vai 2016. gada pašvaldību skolu pirmajās klasēs jau varētu sākt pilnībā pāriet uz mācībām valsts valodā. Izglītībā ir svarīgi, lai pārmaiņas notiktu pakāpeniski, mērķtiecīgi un kvalitatīvi. Pēc gadiem 10 – 15 mēs ar pārliecību varētu teikt, ka visas Latvijas skolas audzina valsts patriotus.

http://www.la.lv/skolas-jamacas-latviski/

Daba un garīgums – latviskās audzināšanas stūrakmens

Daba un garīgums – latviskās audzināšanas stūrakmens

brivamaras skola

Nācijas garīgums ir sarežģīts jēdziens. Nācijas liktenis ir atkarīgs no vērtībām un tās mentālās struktūras kvalitātes. Galvenie tautas pedagoģijas faktori, līdz ar to arī tautiskā audzināšana, ir daba, spēle, vārds, darbs, komunikācija, tradīcijas, sadzīve, māksla, reliģija. Daba ir viens no svarīgākajiem tautas pedagoģijas faktoriem, tā ir ne tikai vide, kurā tu dzīvo, bet arī dzimtā vieta, dzimtene. Dabai ir milzīga vara pār cilvēku. Izglītošana par dabu tautas pedagoģijā ir dabisks process. Latvieši jau gadsimtiem uzskata, ka cilvēku dabai jāveidojas saskaņā ar dabas gudrību, jo tajā ir  visa pirmsākums, kas nav pretrunā demokrātiskiem, humānistiskiem tautas audzināšanas principiem. Tautas pedagoģija ir brīvības un mīlestības pedagoģija.

Tauta un daba, tautiskums un dabiskums nav atdalāmi. To vienotība ir dzīves augstākā harmonija uz zemes. Brīnišķīgi tautas daiļradē ir personificētie, dzīvie dzimtenes tēli, dzimtā daba: ozols-vīrs, liepa-sieva, māte – Daugava utt.…

Cilvēks ir dabas daļa

Daba ir tautas audzināšanas lielais un varenais faktors. Ne ar ko citu nav aizstājams, daudzpusīgs, daudzšķautnains faktors. Tautas pedagogi dažādi izmanto dabu kā iedarbības faktoru uz personību.

Viss, kas ir saskaņā ar dabu, ir labs un pozitīvs, pretstatā ļaunumam un negatīvismam. Šo pedagoģisko principu vispusīgi pamatoja J.А.Komenskis. Šajās pozīcijās bija arī Ruso, Pestalocijs,  kā arī Latvijā – Pauls Dāle, Jūlijs Aleksandrs Students, Aleksandrs Dauge un daudzi citi.

Vairākumā cilvēks vienmēr ir sajutis un sapratis dabu, saudzīgi pret to izturējies, cienījis tās spēku, sajūsminājies par tās daiļumu un parādībām. Tas attiecas gan uz daudzskaitlīgiem etnosiem, gan uz «mazām» tautām. Piemēram, tautiskās filozofijas stūrakmeņa būtība– pasaule ir viens vesels, cilvēks arī ir dabas daļa.

Lielākajā daļā latviešu ģimenēs audzināšana jau no bērnības tiek veidota attiecībā ar dabu, kas veidojusies jau sen, jo tas balstās uz iepriekšējo tautas pieredzi. Tas saistīts ar to, ka Latvija kādreiz bijusi agrāra valsts un lielākā iedzīvotāju daļa pastāvīgi atradās tiešā kontaktā ar dabu.

Tautas pedagoģijas kultūra

Starp sabiedrības ekonomisko dzīvi un tās garīgās dzīves audzināšanu tas ir kā savienojošais posms. A to var izskaidrot arī pedagoģiskās kultūras īpašo stāvokli kopumā un  ietekmi uz tautas materiālo un garīgo dzīvi. Pedagoģiskā kultūra ir dziļi ievijusies materiālajā un garīgajā  sabiedrības kultūrā, ir kā tilts starp tām.

Savdabīgā tautas pedagoģijas kultūra, kas ietver sevī gan pedagoģiskās domas atziņas, pedagoģisko apgaismību masās, kas ir saistībā ar paaudzes audzināšanu, kā arī individuālo pilsoņa pedagoģisko kultūru. Radošā iniciatīva un masu aktivizēšanās, ko atbalsta sabiedrība, izplatās arī pedagoģijas nozarē. Nopietnes stimuls pedagoģiskās kultūras uzplaukumam ir paaugstināta uzmanība uz tautas audzināšanas tradīciju paaugstināšanu. Tautas pedagoģija radās kā prakse, kā audzināšanas māksla, un tā ir senāka par pedagoģijas zinātni, vienmēr bagātinājusi to, pati bagātinoties. Tādā veidā, savā veidā paplašinājās pedagoģiskās kultūra. Šī pastāvīgā mijiedarbība nodrošina tautas pedagoģiskās kultūras un sabiedrības progresu .

Tautas pedagoģijas pirmelements bija vienkāršās pedagoģiskās prasmes kā pedagoģijas mākslas aizsākums  («amati»). Tautas pedagogu darbības kritēriji kalpoja veselais saprāts, pieredzes empīriskais apkopojums, kas kalpoja kā tālākais izejmateriāls pedagoģijas teorijai. Agrīnajās pakāpēs audzinātāji bija personības no tautas, kas vēl nebija studējuši pedagoģiskās zinātnes, bet nodeva tautas gudrību no paaudze uz paudzi. Tautas pedagoģiskā kultūra ir cieši saistīta arī ar dažādām tautas sadzīves jomām, tām ir sintētisks raksturs. Tas nozīmē, ka tas ir iesākums cilvēka attieksmei pret darbu, sadzīvi, mīlestību utt.

Cilvēces garīgā kultūra

Katram cilvēkam būtu vēlams apgūt cilvēces garīgo kultūru. Jo tālāk cilvēks ir no garīgām vērtībām, jo viņš atrodas uz zemākā pakāpiena kā domājoša un jūtīga būtne. Jo spēcīgāka ir garīgā saikne saista cilvēku ar visu cilvēci, jo augstāku pakāpienu viņš ieņem ir kā sabiedrības loceklis. Mūsdienu cilvēka garīgā bagātība ietver visas intelektuālās, sociālās, vēsturiskās, etnisko daudzveidību. Šī daudzveidība vēl vairāk paaugstina katru individuālu personību.

Vienota cilvēces nākotne iemiesos sevī progresīvo daudzveidību – pagātnes un tagadnes, un tai būtu jāsastāv no daudzpusīgi attīstītiem sabiedrības locekļiem, kas spēj transformētā veidā uztvert visu šo daudzveidību.

Garīgā kultūra ir akumulētā un koncentrētā enerģija, kas uzkrāta daudzus gadsimtu civilizācijas attīstībā, veidota ar visu mūsu senču paaudžu spēkiem. Sakni starp paaudzēm nodrošina audzināšana. Tāpēc pedagoģiskā kultūra ir sava veida virzītājspēks, kas liek darboties cilvēka prātam, izmantojot šo akumulēto un koncentrēto garīgo enerģiju. Garīgās kultūras saglabāšana un attīstība nav iedomājama bez atbilstoša pedagoģiskā procesa.

Tradīcijas

Tradīcijas veido saikni starp paaudzēm, uz tām balstās garīgi- morālā tautas dzīve. Pārmantojamību no senā uz jauno pamats veido tieši tradīcijas. Jo daudzpusīgākas ir tradīcijas, jo garīgi bagātāka ir tauta, jo nekas tā neapvieno tautu, kā tradīcijas. Sasniegt saskaņu starp tradīcijām un tagadni arvien vairāk kļūst par  zinātnes praktisko problēmu. Tradīcijas palīdz audzināšanas procesā, lai mēs nepazaudētu savas tautas mantojumu.  Tāda audzināšana var būt cilvēces glābējs.

Mūsdienās lauku cilvēku nenovērtējamās zināšanas iet zūdībā, ja tās netiek pielietotas dēļ to, ka tās bieži tiek ignorētas tradicionālajā šodienas skolas izglītībā. Ir jāņem vērā, ka tautas kultūra, kas ir bagāta ar tradīcijām ir milzīgs cilvēces garīgais dārgums. Un kultūras iespējas ir neizsmeļamas.

Pedagoģiskā kultūra izmanto visas svarīgākās cilvēka kultūras sasniegumus– zinātnē, mākslā. Māksla audzina jūtas, filozofiju, intelektu; pedagoģija regulē gan vienu, gan otru. Pedagoģijas daiļrades nozīmība sastāv tajā, ka audzināšanas procesā uzkrātās garīgās bagātības ne tikai nodod tās no paaudzes uz paaudzi, bet arī tās pārstrādā, pilnveido, attīsta un bagātina. Pedagoģiskais process tāpēc nozīmē arī vienlaicīgi garīgo procesu kopumā.

Audzināšanas jēga – stiprināt paaudžu pārmantojamību, balstoties uz gadsimtu humānistiskajām tradīcijām, galu galā – apzināties piederību pie savām saknēm. Stipra tauta vēlas redzēt katrā bērnā sociāli – ētisko kvalitātes kompleksu. Tautas pedagoģijas pamats ir triāde  «prāts – labestība – darba mīlestība».

***

Padomju laikā dažādu sociālo un ekonomisko iemeslu dēļ lauksaimnieku atkarība no dabas samazinājās, jo ievērojot dabas izmantojamības ekonomiskos principus, noteiktā laika posmā tā kļuva pat ekonomiski neizdevīga. Līdz ar to tradīciju pārmantojamība pārtrūka, un 90. gadu sākumā daudz kas bija jāatjauno no jauna. Viss tas norāda uz tautas tradīciju  trauslumu un nepieciešamību pret tām attiekties saudzīgi .

Ir jāatceras – jo spēcīgāka būs latviskā izglītība, jo mazāk naidīgi noskaņoti imigranti spēs manipulēt ar mūsu apziņu!

(attēlā – Brīvās Māras skolas audzēkņi)