Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Kāpēc esi ieradies?

Kāpēc esi ieradies?

Running - male runner

Visiem slaveniem cilvēkiem šajā pasaulē bija sava misija, savs globālais mērķis, sava sūtība. Cik bieži mēs aizdomājamies par saviem dzīves mērķiem? Iespējams, ka daudziem neizdodas atrast savu dzīves ceļu, un mums jāstrādā smagu, nemīlamu darbu, kas mums nedod nekādu gandarījumu. Bet vai tiešām nevar noskaidrot, ko cilvēks vēlas šajā dzīvē, lai to noskaidrotu un neiztērētu savu dzīvības enerģiju velti, bet pārliecinoši ietu uz savu patieso mērķi?

Kā atklāt savus talantus? Kādas ir tava rakstura iezīmes, kas palīdzēs Tev izmantot tās, lai sasniegtu savus mērķus un gūtu panākumus dzīvē? Un pats galvenais – kāpēc esi ieradies šajā pasaulē?

Kāpēc cilvēkam ir problēmas ar veselību? Kāpēc neveicas personīgajā dzīvē? Kāpēc nekad nav naudas, jo viņš pats nezina, kas viņš ir un kāpēc uz šīs zemes ir ieradies. Iedomājieties, jūs ejiet pa ceļu un pēkšņi nokļūstiet mežā. Maldaties pa to un nevarat atrast ceļu. Pa ceļam jūs aizķeraties aiz stumbriem, paslīd kāja, sasitieties un tikai, kad beidzot izkļūstiet ārā, tad sāc dziedēt rētas. Tāpat ir ar jebkuru, kurš ir nomaldījies mežā. Kamēr viņš neatradīs savu ceļu, tikmēr nekas jūsu dzīvē nemainīsies. Neveiksmēm ir viens iemesls – cilvēki nezina savu mērķi un neseko tam. Lai kaut ko dzīvē mainītu, tas ir kā sporta zālē treniņš, jāsāk intensīvi darboties, lai sasniegtu savu izvirzīto mērķi.

Visi varenie kļuva vareni tāpēc, ka viņi zināja savas spēcīgās rakstura īpašības un realizēja  tās savā darbā.

Lielvārdes jostas tulkojums.

Lielvārdes jostas tulkojums.

lielv

Izlasiet un atcerieties, pirms sāciet slikti runāt par savu zemi un tautu. 

Lielvārdes jostas rakstus zīmi pēc zīmes izlasījusi Dina Rīsa, vācu mistiķe, dziedniece, kura mācījusies no Tibetas dziedniekiem un Amerikas indiāņiem. Ieraugot Lielvārdes jostu, vācu mistiķe bijusi ļoti pārsteigta un saviļņota. Oriģinālraksts publicēts “Jaunās gaitas” Kanāda) 173.numurā. Tur teikts “kādas vācu mistiķes lasījums”. Rasmas Rozītes tulkojums no skaņu ieraksta.

Josta sākas ar kosmosu. Un proti, ar planētu melodijām un dziesmām(..)Tātad sākums ir kosmosā.Visa josta ir pilnīgi kosmiska informācija. Tālāk ir mūsu saules sistēmas informācija.Tātad ne tikai lielā kosmosa pasaules telpas, bet tagad mēs nonākam mūsu saules sistēmā (..) Jūs neesat no Eiropas. Jūs neesat eiropeiska tauta. Jūs ilgi esat dzīvojuši Indijā, tātad Āzijā. Jūs esat gan āriska grupa, bet jums nav nekāda sakara ar āriešiem. Jūsu vēsture ir līdzīga vēdām. Šajā jostā ir visa informācija. Šī ir jūsu grāmata, šī ir jūsu programma (. .) Agrāk jūs esat dzīvojuši augstu kalnos. No turienes jūs nonācāt lejā jeb tikāt nosviesti lejā (..)Jums ir ļoti daudz kopīga ar inkiem, “ar zemi vidienē”, ar seno zemi. Šeit redzams, ka jums bija arī atlantiskie spēki (. .) Jostai ir daudz kopīga ar Meksiku jeb indiānisko.Tā bija viena tauta, kas sadalījās.Viņi nesaucās indiāņi.

Šeit ir vairākas Sīriusa zīmes.Tas nozīmē, ka Sīriuss bija jūsu saule, kad dzīvojāt savā iepriekšējā zemē. Jums jāpēta Sīriuss. Sīriusam ir divas saules (..) Toreiz jūs saņēmāt savu gaismu no Sīriusa. Te atkal atkārtojas planētas, kas izstaro savu informāciju uz jums. Šeit ir četras, te divas svastikas. Saule ir pagriezusies. Jūs esat nonākuši citā saules lokā.Ir noticis kaut kas kosmisks.Varbūt kosmiska katastrofa, kuras dēļ saule ieņēmusi citu vietu. Jūs esat dabūjuši citu sauli Sīriusa vietā. Enerģijas ir samazinājušās. Jūsu rīcībā irpalikušas vairs tikai divas lielas enerģijas.Sīriusa spēks ir saglabājies,enerģijas ir sadalījušās, izšķīrušās.Sākuma enerģija, sākuma kosmiskā informācija nav saglabājusies. Kāds kosmisks notikums jūs ir sadalījis, sadalījis arī jūsu tautu(. .)Šeit arvien parādās planetāriskā informācija. Jūsu tiesība bija liela (..) Jūs vienmēr ticējāt Dievam, un Dievs jums palīdzēja. Jūsu priesteri vēl arvien saņēma informāciju no sfērām un planētām. Jūs bijāt ļoti svēta tauta.

Tagad parādās ļoti interesantas zīmes. Šeit ir meandrs. Meandra cilpas ir tikai grieķiem, inkiem un tautām vidienē (. .) Meandra spēks sniedzās toreiz tālu līdz Āzijai. Tagad jūs esat atgriezušies pavisam atpakaļ savā vecajā dzimtenē. Nezinu kādēļ jūs esat pārbīdīti. Tagad jūs esat pēkšņi nonākuši mežiem un zvēriem bagātā vidē. Tas droši vien parādās arī jūsu dziesmās. Visu to izdarīja kāda liela komēta, kāda liela zvaigzne. Tai jūs sekojāt un nonācāt tajā zemē. Tagad enerģijas ir saistītas ar šo zvaigzni. Šī lielā zvaigzne, šī lielā komēta noteica jūsu dzīvi. Jūs vadījāties pēc tās (..)

Jums bija lieli priesteri, kas prata lasīt kosmiskos spēkus. Jums bija ļoti augstas mistērijas un lieli priesteri (..) Sekojošās zīmes stāsta, ka jūsu apziņa bija tik augsta, ka jūs spējat grozīt likteni ar gaismas skaņām. Jūsu dievišķie dzirdēja dievišķas lietas. Jums bija ļoti augstu attīstīta garīgā astronomija un astroloģija. Līdz šejienei kosmiskā informācija vēl nekad nav pārtrūkusi. Šeit parādās pavisam jauna zīme.Tagad jūs esat kļuvuši par tautu, kurai savas mistērijas bija jāslēpj (..) Redziet šeit tiltiņu. Jūs sevi nekad neesat zaudējuši, ne savu Dievu, ne savas zināšanas. Šeit arvien vēl ir planētu informācija.

Tagad parādās pavisam jauns musturs. Šis ir neiedomājams enerģijas spēka režģis.Jums bija visaugstākais enerģijas tīkls virs zemes (. . ) Jau Lemūrijas, MV laikmeta beigās jūs bijāt tauta.Tātad bezgala sena tauta. Šeit redzams, ka planetāriskās zināšanas neizzūd. Līdz šim tās arvien vēl redzamas. Sfēru mūzika, spēki, dziedāšanas spējas un zināšanas – viss ir jūsu tautā (..) Savienojums ar debesīm nemainās. Cilvēki un Dievi ir vienoti, viņi nešķiras. Te ir saules vārti, caur kuriem jūs esat gājuši, tāpat kā TIHUANAKĀ (Meksikā) (..) Šeit zināšanas ir nākušas vēl no saules pašas (..) Jūsu senajās dziesmās ir tikusi apdziedāta saule (..)

Šeit jūsu pilsētas un tempļi jau celti krusta zīmē. Tām apkārt ir enerģijas lauki, jūsu kosmiskās zināšanas tiek sargātas. Tālāk nav vairs planetārās apziņas, bet dievišķā apziņa (..) Tagad zināšanas sniedzas vairs tikai pa Dieva kāpnēm un vēstījumi kļūst citādi. Kāpnes iet pa citiem enerģijas laukiem. Piramīda kļūst lielāka. Tai pāri meandrs. Jūs nosaka āriešu tautas. Uz zemes ir jauns sakārtojums,ko izraisījušas zvaigznes, kas tagad parādījušās.

Jums bija zināmas deviņas planētas, ne tikai septiņas. Un tagad mēs atkal nonākam pie deviņām. Dievišķie astronauti jūs bieži apmeklē. Zvaigznes jūs vēl arvien nosaka. Šī josta ir svētie raksti, un, kas to prot lasīt, ir svēts. Jūs esat svēta un augsta tauta. Šajā te zīmē jūs uzvarēsiet. Redzat, te viss tiecas uz debesīm. Jūsu liktenis nekad nebūs zemes liktenis, bet vienmēr kosmosa un debesu liktenis.

Ja jūs paliksiet pie sava Dieva, viņš jūs vienmēr uzklausīs, jo liekas, ka viņš jūs bezgala mīl. Jūsu tauta nav sākusies dzīvnieciskajā, bet jau sirmā senatnē jums bija ļoti augsta attīstības pakāpe. Šī josta patiesībā ir svēta grāmata, un to agrāk nēsāja tikai priesteri (..) Priesteriem bija balti tērpi un tam apkārt josta (..) josta ir tīri enerģijas raksti, un tā ir bezgalīgi veca.

Jaunā pasaules kārtība.

Jaunā pasaules kārtība.

jaņi

 

Tas nav nekāds jaunums, bet kas vēl to nav lasījuši, ir īstais laiks izlasīt, lai izprastu, kas patiesībā notiek Latvijā un citur pasaulē,iesaku izvērtēt situāciju, kāpēc mums iet tā, kā mums iet, kāpēc tika iznīcināta Latvija 1940. gadā, kāpēc valdībā jau 90. gados tika iefiltrēti vadītāji (kas vēl ir tagad) kam tik ļoti nepatīk mūsu neatkarība, patriotisms, mūžīgās vērtības un viss, kas cilvēkam jābūt svētam.

Starpvalstu konflikti, nelikumības, noziedzība, narkomānijas izplatība, smēķēšana un alkoholisms, kultūras kritums un mūžīgo vērtību noniecināšana.  Kas tas ir? Mūsu laika rēgi vai kāda apzināta manipulācija? Varbūt tas ir plāns, kas virzīts uz cilvēces domājošās daļas iznīcināšanu?

Šī lekcija tika nolasīta 1969. gadā. Hipotēze, ka ir kaut kāda sazvērestība, kā izteicās kādā lekcijā  Pitcburgas universitātes profesors (ASV)  Dr. Richard Day. Tikai daži teksti no šīs lekcijas jau ļaus jums rast atbildes uz vairākiem jautājumiem.

Kā viņš izteicās: Mēs plānojam XXI gadsimtu saistīt ar bēgšanas jautājumiem – ”klaiņošanu un klīšanu pa pasauli.

Cilvēkiem izsitīs zem kājām visi, kurā viņš ir uzaudzis, atņems saknes. Nebūs nekā pastāvīga. Cilvēkiem nāksies pierast pie pārmaiņu idejas. (Un mēs jau esam pieraduši. Pasīvi pieņemam diktēto dzīves kārtību, nedomājam, bet ja domājam, neko nevaram izdarīt.  Pārmantotības jēdziens mājās, audzināšana, patriotisms kļuvuši otršķirīgi. Vēl vairāk, par tiem pat smējas.  Arēnā izliktas citas vērtības: peļņa, patēriņš, bauda…) Viņš teica: «to cilvēku vārdi, kuri reāli iespaido lēmumus, ir vairākumam no mums zināmi, bet es nenosaukšu noteiktus vārdus un konkrētas organizācijas.  . Galvenokārt[šie cilvēki] neaizņem valsts posteņus, bet tiem ir noteikts sabiedrības stāvoklis un viņi ir labi pazīstami savā profesionālā lokā.

Viens no apgalvojumiem bija saistīts ar pārmaiņām. Tas skanēja tā: “Cilvēkiem nāksies pierast pie pārmaiņu idejas tik ļoti, ka viņi gaidīs pārmaiņas. Nebūs nekā pastāvīga”. Līdzīgi būs ar sabiedrību, kurā cilvēkiem nav «sakņu» vai «enkura», un viņi ir gatavi pasīvi pieņemt jebkuras pārmaiņas vienkārši tāpēc, ka pārmaiņas ir viss, kas viņu dzīvē ir noticis. Tas bija sava veida pretstats tā laika  paaudzei, kas bija pieraduši pie noteikta dzīves veida, kuriem bija savas dzimtās mājas un citi dzīves atbalsta punkti. Tāpēc jābūt izmaiņām, un šīs izmaiņas gaidīs un sagremos, pieņemot tās bez jebkādiem jautājumiem.

…Pelēks piezemēts radījums daudzstāvu mājas dzīvoklī. Uz galvenās ieejas ir uzraksts un uz heraldiskā vairoga ir PASAULES VALDĪBAS devīze: «KOPĪBA, VIENĀDĪBA, STABILITĀTE».

Demogrāfiskā kontrole

Viņš ļoti daudz runāja par kontroles grupām, par iedzīvotāju skaitu un pārvietošanos.  Vispār, demogrāfiskā kontrole bija pirmā konkrētā tēma pēc ievadrunas. Viņš teica, kad iedzīvotāju skaits pieaug pārāk strauji, kuri dzīvo uz planētas, ir jāierobežo, jo vienkārši tad nebūs, kur dzīvot. Mēs apēdīsim vairāk, nekā tiek saražots un piesārņosim pasauli ar saviem atkritumiem. .

Seksa lomas maiņa

Nākošā dabiskā tēma pēc kontroles pār iedzīvotāju skaitu bija sekss. Viņš teica: “Seksu jāatdala no vairošanos”. Sekss dod pārāk lielu baudu, un instinkti ir pārāk spēcīgi, ka cilvēki spēs no tā atteikties. Izmantojot ķīmiskas vielas produktos un ūdenī, samazināšanās nav praktiski. Tāpēc stratēģija tiks virzīta ne uz samazināšanu, bet uz dzimumaktivitātes paaugstināšanu, bet lai bērni nebūtu.

Kontracepcija, pieejama visiem un katram

Pirmais faktors attiecībā uz to bija kontracepcija. Kontracepcija tiks spēcīgi reklamēta, un cilvēku apziņās tā būs cieši saistīta ar seksu. Tikai pie domas par seksu viņi automātiski domās par kontracepciju, un pie tā kontracepcijas līdzeklis vsur būs pieejams.  Aptiekās kontracepcijas līdzekļi tiks izlikti tādā veidā, lai tos uzreiz var pamanīt, līdzīgi kā cigaretes un košļājamā gumija. Tie būs redzami visur, nevis zem letes, lai cilvēkiem nav jājautā, kautrējoties, ka kāds izdzirdēs, ko viņi prasa.  Tāda atklātība ļaus iedvesmot, ka kontraceptīvie līdzekļi ir tāda pats dzīves elements, kā jebkuri citi priekšmeti, kas pārdodas veikalā vai aptiekā.  Kontraceptīvus reklamēs, kā arī dalīs skolās stundu laikā par dzimumaudzināšanu.

Dzimumaudzināšana kā pasaules valdīšanas instruments

Dzimumaudzināšana nepieciešama tam, lai liktu bērniem ieinteresēties par seksu jau pirms organisma nobriešanas, paātrinot viņu [apziņā] saikni starp seksu un prasību pēc kontracepcijas.Šajā momentā atcerējos dažus skolotājus, un man likās pilnīgi neticami, lai viņi piekristu [uz to], bet vienalga piedalījās kontracepciju reklamēšanā starp skolēniem. Bet tas tikai atspoguļoja manu neizpratni, kā šie cilvēki darbojas. Tie bija semināru vadīšana par dzimumaudzināšanu skolas mācību programmās.

Mūsdienās jau daudzos ASV štatos notiek skolas semināri, kas veltīti galvenokārt kontracepcijai un demogrāfiskai kontrolei. Ideja ir tajā, ka saikne starp seksu un kontracepciju, kkas tika uzspiesta skolā, arī tālāk tiks pielietota ģimenes dzīvē.  Patiesībā, ja jaunie cilvēki izaugs, un nolems precēties, tad pašas laulības nozīmības un ģimenes ideja liksies uzspiesta.  Viņš piezīmēja, ka vairākums cilvēku visdrīzāk tomēr izlems apprecēties, bet seksuālo aktivitāti  laulībā jau neuzskatīs par nepieciešamu.

Abortu finansēšana no valsts demogrāfiskai kontrolei

Nav brīnums, ka nākošais [tēmas]punkts bija par abortiem. Dejs teica: “Aborti vairs nebūs noziegums”. Aborti tiks uztverti, kā pats par sevi saprotams, un tie, kas nevarēs par tiem samaksāt, tos apmaksās no budžeta līdzekļiem.  Pateicoties finansējumam par budžeta līdzekļiem, kontracepcija būs pieejama visiem, tā kā neviens nespēs bez tā iztikt.  Visdrīzāk tas, ka skolas semināri par dzimumaudzināšanu novedīs pie bērnu grūtniecības pieauguma, netiek uzskatīts kā problēma.

Homoseksuālisma atbalstīšana un izplatība

«Cilvēki varēs būt homoseksuālisti», – tieši tā tur tika pateikts. Viņiem tas nebūs [vairs] jāslēpj. Bez tam, vecos cilvēkus provocēs turpināt aktīvu dzimumdzīvi līdz pašam vecumam, līdz  tam, kamēr tas būs iespējams. Visiem tiks ļauts nodarboties ar seksu un gūt no tā baudu – kad tikai viņi to gribēs, jebkurā veidā. Tieši tā tika formulēts.

Tai sakarā tika pieminēts arī apģērbs. Apģērbu stils kļūs arvien vairāk stimulējošs un provokatīvs. 1969. gads aizsākas ar mini svārku modi, kuri bija ļoti īsi un ļoti atklāti. Dejs teica: “Ne atkailinātās miesas daudzums dara apģērbu seksuāli pievilcīgu. Drīzāk ir otrādi, daudz apslēptākas lietas, jūs mudina uz kaisli”.

Ģimenes nozīmības pazemināšana

Izšķirties kļūs vieglāk, un šķiršanās būs arvien vairāk. Arvien vairāk cilvēki vispār neprecēsies. Neprecējušies pāri apstāsies viesnīcās un pat dzīvos kopā. Tas būs ļoti plaši izplatīts, – un neviens pat neko nejautās. Tas tiks vispārpieņemts un tiks uztverts tāpat kā, precētu pāru kopdzīve.

Arvien vairāk sievietēm nāksies strādāt ārpus mājas. Arvien vairāk vīriešu tiks pārvesti strādāt uz citām pilsētām, un pats darbs būs saistīts ar biežiem pārbraucieniem. Tādejādi, ģimenēm būs arvien grūtāk palikt kopā. Ar laiku tas padarīs laulības daudz nestabilākas un sekojoši, samazināsies vēlme iegādāties bērnus.  Lielās ģimenes samazināsies, un tās kļūs arvien mazākas. Pēc kāda laika pārbraucieni tiks padarīti arvien lētāki un ērtāki, lai tiem, kuriem ir tālu jābrauc uz darbu, liktos, ka viņi vēl var atgriezties ģimenē, un lai viņi nejustu, ka ir jau atrauti no ģimenes. Šīs vienkāršotās procedūras rezultāts apvienojot ar šķiršanās procedūras vienkāršošanu, stimulējot pārbraukšanu  un ģimenes ceļošanu no vienas pilsētas uz citu, noteikti neizbēgami kļūs par ģimenes nestabilitātes cēloni. Ja abi laulātie strādā, un vienu no viņiem kaut kur aizsūta, tad otram nāksies, vai nu aiziet prom sava darba, vai pārbraukt uz jauno vietu bez garantijām, ka varēs palikt vecajā vietā.

Šis dokuments liks jums aizdomāties, neatkarīgi no tā, vai jūs tam ticiet, vai nē, kaut šī lekcija tika nolasīta vairāk kā pirms 42 gadiem. Tomēr šīs doktors Dr. Richard Day lekcijas patiesīgums jau ir  pierādīts praksē.

Uzņēmuma galvenā prioritāte  – talanti

Uzņēmuma galvenā prioritāte – talanti

jobinterview

Uzstādījums uz talantiem.

Ja uzņēmums gatavojas realizēt plaša mēroga mērķus, tad tas vienkārši nevar iztikt bez talantīgiem cilvēkiem, kuri atrodas savās darbavietās.  Ir naivi uzskatīt, ka personāla vadības departaments spēs vienatnē nodrošināt (izzināt, piesaistīt un noturēt) jūsu uzņēmumam nepieciešamos talantus. Tam, lai jūsu uzņēmums tiešām sāktu uzskatīt par prioritāti talantu vadības nepieciešamību, visam menedžmentam ir jāmainās, jo pašlaik pasaulē galvenais ir virzība uz cilvēku-talantu piesaisti. Vienkārši aizdomājieties, ja vadītājs nedeleģē darbu ar talantiem, tas nozīmē, viņš uzskata, ka tas nav pārāk nozīmīgi.  Atbildības atdošana (deleģēšana) talantu piesaistei un noturēšanai liecina par to, ka vadītājs nepieņem talantu menedžmentu kā prioritāti – sekojoši tas rada nopietnas grūtības ceļā uz talantu vadības principu ieviešanu uzņēmumā (visdrīzāk darbam ir formāls raksturs). Katram vadītājam jāuzņemas atbildība par talantu veidošanu – tas ir nepieciešams uzstādījumam uz talantiem.

Padariet savu piedāvājumu unikālu.

Talantu vadībai ir jābūt tikpat pārdomātai, kā klientu vadībai. Tirgus ir talantu pusē. Minūti padomājiet, cik biznesa ideju pašlaik ir noslēptas galdā tikai tāpēc, ka  investoram nav piemērotas komandas to realizēšanai. Tagad jau ir sarežģīti vienkārši iztikt tikai ar sludinājumu par vakanci, uzņēmumam ir «jāpārdod» sevi talantīgam kandidātam. Uzņēmums sev arvien biežāk uzdod jautājumu: «Ko meklē talantīgi darbinieki?». Šajā gadījumā mērķis ir pavisam vienkāršs – noformulēt vērtīgu piedāvājumu darbiniekam.

Nolīgšanas noteikumu izmaiņas.

Vēl pirms desmit gadiem personāla vadības departaments un līnijmenedžeri domāja tikai par vakanču izvietošanu. Šodien, kad runājam par  talantu vadības principiem, runa ir par aktīvām talantu meklēšanas stratēģijām. (headhunting — medības pēc galvām, kur head — galva un  hunting — medības, labāko darbinieku pārvilināšana) talanti pēdējos augstskolu kursos, konkursi un daudz kas cits). Uzņēmumam jāizrāda iniciatīva talantu meklēšanā. Par normālu praksi uzskata jaunus personāla meklēšanas avotus (piemēram, citā nozarē). Nepieciešams pastāvīgi meklēt līdzsvaru starp iekšējo un ārējo meklēšanu. Un galvenais, talantu meklēšanai jākļūst pastāvīgai, bet ne reaktīvai, un jābeidz būt atkarīgai tikai no atklātajām vakancēm (jo atrast talantu nemaz nav tik viegli).

Kāpēc nepieciešami radoši darbinieki?

Kāpēc nepieciešami radoši darbinieki?

people

Ir jāsaprot, ka «radoša personība» un «radoša profesija» — ir dažādi jēdzieni. Radošas profesijas ir dažādās darbības jomās. «Radošas personības » — ne vienmēr ir radošo profesiju pārstāvji, galvenais — viņi jebkurā vietā radoši attiecas pret savu darbu. Kā likums, šie cilvēki nespēj paskaidrot, ko tieši viņi dara «ne tā», kā pārējie. Piemēram, pie vienas medmāsas pacienti iet nelabprāt, bet pie otras ir rinda (runā, ka viņai ir «viegla »roka) — kaut abas spricē pēc vienas metodikas … Darbiniekiem, kam ir radoša pieeja, ir spēja nestandarti domāt, intuitīvi atrast optimālo risinājumu — tie arī ir patiesi talanti. Tieši viņu r «radošo uzliesmojumu» rezultāti (inovācijas, kvalitatīvs serviss, emocionāla attieksme pret klientiem un tml. Ļauj uzņēmumam izcelties starp konkurentiem, iekarot klientus — izveidot zīmolu, bet tas nozīmē, kļūt par tirgus līderi. Nokopēt to nevar, tāpēc talantīgu cilvēku piesaiste un noturēšana ļauj uzņēmumam saglabāt un pārspēt savus konkurentus. Pagājušā gadsimta beigās talantus vairs neuzskatīja par «Dieva dāvanu», vēl vairāk, tos «tos ieskaitīja bilancē» kā «nemateriālos aktīvus» — kopā ar unikālām tehnoloģijām/produktiem/ servisiem un cenu stratēģijām. Līdz ar to radās nepieciešamība piesaistīt, attīstīt un noturēt korporatīvos talantus, kā arī noformēt jaunu virzību menedžmentā.

Uzņēmuma, virzošais spēks ir radošums, kam pastāvīgi jābūt gatavai pārmaiņām. Agrāk vai vēļāk tirgus tiek piesātināts, nozares iespējas iztukšojas, un darbība apsīkst … jo jāatrod jaunas biznesa idejas, būtu jauns pārrāvums jaunās nozarēs, iespējams,ka nepieciešamas pavisam citas spējas.

Radošums pats par sevi jau ir balva. Talantīgam cilvēkam iespēja sevi realizēt jebkurā jomā  ir augstākā motivācija. Bet biznesā patiesībā ir vienalga, vai cilvēki saņem gandarījumu no radošā procesa – viņus interesē tikai finansiālais rezultāts.  Radošais cilvēks, pirmkārt, orientēts uz savu spēju realizāciju radošajā procesā (procesā vai rezultātā). Tāpēc galvenais talantu vadītāja uzdevums  — saskaņot dažādos motivācijas vektoru dažādos virzienus. Tā arī ir māksla vadīt radošas grupas, atrast kompromisu starp spontānu radošumu un rezultāta plānošanu. Galvenās grūtības ir tajā, ka radot apstākļus  talantu pašrealizācijai, jāatrod katram.

Bez pašrealizācijas, talantīgiem cilvēkiem vēl ir ļoti svarīga atzinība  un apkārtējo atbalsts. Tāpēc vadītājam būtu jābūt ieinteresētam, ar entuziasmu jāizskata jaunās idejas un priekšlikumus.  Bet ja ideja nav dzīvotspējīga vai nav līdz galam izstrādāta, tad jāsaka tieši, argumentējot savu viedokli.  Nosodīšana (prēmijas atņemšana, negatīvi rīkojumi un tml.) radošo procesu neveicinās, bet attiecības sabojāt gan var ātri.